ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

ศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสามเงา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (โรงเรียนสามเงาวิทยาคม) เริ่มจากทางโรงเรียนได้มีการจัดแสดงของเก่าไว้ในมุมหนึ่งภายในห้องสังคม ศึกษา อ.ธนากร ปินตาใส จึงได้เกิดความสนใจที่จะทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อไว้เป็นที่จัดแสดงของเก่า เหล่านี้ โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ.รังสิทธิ์ ชัยแก้ว ได้ยกพื้นที่ภายในอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 ห้อง สำหรับการจัดแสดง และใช้ชื่อว่า อาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาเมื่อทางโรงเรียนได้รับสิ่งของที่บริจาคมามากขึ้น

คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน, ประเพณีท้องถิ่น, เครื่องดนตรี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 26 กรกฎาคม 2556

ชุมชนตำบลอ้อมใหญ่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าร้อยปี จากหลักฐานที่ปรากฏในการสร้างวัดอ้อมใหญ่ว่าวัดได้ก่อตั้งมาก่อนปี พ.ศ. 2400 ตั้งอยู่ริมคลองอ้อมใหญ่ และคลองอ้อมน้อยซึ่งเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำท่าจีน มีประชาชนทั้งเชื้อสายไทยและจีนตั้งถิ่นฐานทำอาชีพการเกษตรกันเป็นส่วนใหญ่ มีวัดอ้อมใหญ่ วัดคลองอ้อมใหญ่ เป็นศูนย์กลางของจิตใจ รวมทั้งศาลเจ้าเล่าปุนเล่ากง เป็นศูนย์รวมของคนไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ และโรงเรียนบ้านคลอลัดอ้อมใหญ่เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนมายาวนานกว่า 70 ปีทีเดียว

คำสำคัญ : เครื่องดนตรี, ประวัติเมือง, ศิลปินแห่งชาติ, แหล่งท่องเที่ยว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์มูเซอดำ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 9 สิงหาคม 2556

ริมถนนฝั่งซ้าย บนทางหลวงหมายเลข 105 มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สอด ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 28-29 มีแหล่งจับจ่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตร นั่นคือตลาดชาวไทยภูเขาเฉลิมพระเกียรติ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ตลาดมูเซอแห่งใหม่ ตลาดก่อตั้งเมื่อปี 2541 เนื่องในการเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 72 พรรษา ทั้งนี้ ได้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ Japan Grant for Grassroots Project (GAP) เพื่อให้เป็นศูนย์สาธิตการตลาดชาวไทยภูเขา

คำสำคัญ : ผ้าทอ, มูเซอ, ลาหู่, กลุ่มชาติพันธุ์, เครื่องดนตรี, การละเล่น, สมุนไพร, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์บ้านบึงสา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พระครูโสภณขันติพลากร (ทรงศักดิ์ ขันติโก) เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระผาป่อง หรือชาวบ้านมักจะเรียกขานนามท่านว่าอาจารย์แจ๋ว เล่าถึงความเป็นมา และแรงบันดาลใจในการริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 ว่า ".. เนื่องจากหมู่บ้านบึงสา - บ้านนาหลวง ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และหมู่บ้านใกล้เคียงหลายหมู่บ้าน มีแหล่งโบราณวัตถุที่มีอายุไม่น้อยกว่า 2500 ปีมาแล้ว

คำสำคัญ : เครื่องประดัับ, โบราณวัตถุ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องดนตรี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

เรือนอนุสารสุนทร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้รับบริจาคไม้ และสนับสนุนค่าแรงช่างในการสร้างเรือนอนุสารสุนทรจากบุตรหลานตระกูลนิมมานเหมินทร์ เพื่อให้เป็นเรือนล้านนาจำลองคู่กับเรือนคำเที่ยง ที่มอบให้สยามสมาคมที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดแสดงเครื่องดนตรีล้านนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2537

คำสำคัญ : เรือนกาแล, ครัวไฟ, เครื่องดนตรีล้านนา, นิมมานเหมินทร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำ ก่อตั้งโดยพระอาจารย์มนตรี ธมมเมธี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดแพร่ และเป็นพระนักพัฒนาที่สำคัญรูปหนึ่ง พิพิธภัณฑ์สุวรณหอคำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เป็นการก่อสร้างตามแบบของศิลปกรรมล้านนา ทรงกาแล นำเอาไม้บ้านเรือนเก่า ซึ่งเป็นไม้สักทองที่ผ่านการปลูกสร้างบ้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือบริจาคซื้อเรือนเก่าในเขต อ.เด่นชัย อ.สอง จ.แพร่ จำนวน 14 หลัง จำนวนเสา 101 ต้น

คำสำคัญ : เครื่องดนตรี, โบราณวัตถุ, พระพุทธรูป, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ตาก)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2507 เป็นโรงเรียนประจำกระทรวงศึกษาธิการ รับเด็กยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษา ชายไทยพื้นราบและชาวเขาเผ่าต่างๆ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอัตราส่วนเป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาร้อยละ 80 และชายไทยพื้นราบร้อยละ 20 นักเรียนชาวไทยภูเขามีทั้งหมด 6 เผ่า ประกอบด้วย ม้ง ลีซอ เย้า กะเหรี่ยง อาข่า

คำสำคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์, เครื่องดนตรี, การแต่งกาย, การละเล่น, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง โรงเรียนสันกำแพง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสันกำแพงเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนสันกำแพง ต่อมาได้รับงบประมาณ 1.2 ล้านบาท จากงบพัฒนาจังหวัด นำมาสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2540 อาคารศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูน ชั้นบนใช้เป็นห้องสอนพุทธศาสนาจริยธรรม มีพระไตรปิฏกครบชุด ได้จากการบริจาคจากอาจารย์ในโรงเรียน ชั้นล่างเป็นศูนย์วัฒนธรรมจัดแสดงวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ พระพุทธรูปไม้ พระพุทธรูปสำริด

คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน, พระพุทธศาสนา, เครื่องดนตรี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร.ร.บ้านสันสรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านสันสรี จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 เนื่องมาจากสำนักงานประถมศึกษาอำเภอสันทราย จัดประกวดโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยในปี พ.ศ.2539 โรงเรียนได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมีนางเกศินี บุญเรือง เป็นหัวหน้าโครงการ นำโครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าประกวดจนได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดระดับอำเภอและได้รับรางวัลที่ 3 ในระดับเขต อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารศาลาโปร่ง ขนาดเนื้อที่ประมาณ 25 ตาราง กรุผนังทั้ง 4 ด้าน

คำสำคัญ : เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องดนตรี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ร.ร.บ้านแม่ตะมาน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 เป็นห้องเรียนขนาด 50 ตารางเมตร ใช้เรียนดนตรีและจริยธรรม โดยแบ่งพื้นที่จัดเก็บไว้เป็นเครื่องดนตรีไทย เครื่องสาย เช่น จะเข้ ขิม รำมะนา ตะโพน ซอด้วง ซออู้ และมีชุดเครื่องดนตรีพื้นเมืองสะล้อ ซึง ด้วย นอกจากนี้ยังมีตู้กระจกที่จัดแสดงของที่ได้รับบริจาคนักเรียนและผู้ปกครอง อาทิ ธนบัตร เหรียญ ลูกคิดจีน มีดตัดหมาก ตะกรุด เครื่องรางของขลัง ส่วนขันแก้ว โตกหวายจัดแสดงตามมุมห้อง เครื่องมือการเกษตรหลายชิ้นแขวนประดับตกแต่งด้านหน้าห้องเรียนเป็นแนวยาวตลอด

คำสำคัญ : เครื่องดนตรี, เครื่องราง, อุปกรณ์ทางการเกษตร, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสันทราย ร.ร.สันทรายวิทยาคม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสันทราย โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักของใช้ของคนในสมัยก่อนซึ่งนับวันจะหาชมยากขึ้นทุกที โดยทางโรงเรียนได้แบ่งส่วนหนึ่งของห้องพักอาจารย์หมวดสังคมศึกษา จัดแสดงและเก็บเครื่องดนตรี เช่น กลองสะบัดชัย สะล้อ ซึง เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องครัว เครื่องมือเกษตร เครื่องมือจับปลา อาวุธ และเครื่องจักสาน จัดแสดงร่วมกันบนแท่นใหญ่ ยกพื้นสูง 50 เซนติเมตร

คำสำคัญ : เครื่องดนตรี, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร.ร.บ้านหนองก๋าย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองก๋าย จัดตั้งขึ้นในปี 2537 โดยใช้ห้องหนึ่งในอาคารเรียนเป็นที่จัดแสดงวัตถุ แต่ปัจจุบันเนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน จึงย้ายวัตถุทางวัฒนธรรมมายังอาคารด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เป็นอาคารกั้นฝาด้วยปูนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นฝาไม้ระแนงตีโปร่ง จัดวางวัตถุตามชั้นที่ต่ออย่างง่ายๆ อย่างไรก็ดีมีวัตถุทางวัฒนธรรมเก็บสะสมไว้เป็นจำนวนมากพอสมควร เป็นประเภทไม้แกะสลัก

คำสำคัญ : ไม้แกะสลัก, โบราณวัตถุ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องจักสาน, เครื่องประดับ, เครื่องดนตรี, เครื่องเขิน, เครื่องเรือน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ร.ร.บ้านสบเปิง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โรงเรียนสบเปิงวิทยา จัดตั้งเมื่อปี 2541 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย และเพื่อเก็บรักษาของโบราณเก่าแก่หายากของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป โดยใช้ห้องเรียนขนาด 45 ตารางเมตร 1 ห้องในอาคารรัฐอุปถัมภ์เป็นสถานที่จัดแสดง ชั้นบนของอาคารมี 2 ห้อง ห้องแรกเป็นห้องดนตรี ห้องที่สองเป็นห้องจริยธรรมล้านนา จัดแสดงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในอดีต เครื่องจักสาน อาทิ วีพัดข้าว หมวก งอบ ข้อง กระบุง กระติบ ตะกร้าใส่เสื้อผ้า เครื่องมือทำนา

คำสำคัญ : เครื่องมือทอผ้า, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องดนตรี, เครื่องมือการเกษตร, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

แหล่งความรู้ประจำหมู่บ้าน วัดม่วงโตน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พระครูอำนวย ธมฺมวโร และพระฉลอง อาภัสโร ได้ร่วมกันจัดหาของมาจัดแสดงตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา โดยมีความคิดว่า เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีของมีค่าเก่าแก่โบราณไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้ศึกษา แทนที่จะเอาของมีค่าไปใส่เจดีย์และโบกปูนทับซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย อาคารจัดแสดงเป็นอาคารศาลาบาตร ด้านทิศตะวันออกของวัด จากมุมประตูทางเข้าด้านเหนือยาวตลอดแนวกำแพงวัด โดยก่ออิฐเป็นผนังเจาะช่องประตูหน้าต่างกั้นเป็นห้องๆ ความยาวทั้งหมด 42 เมตร กั้นเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นห้องสมุด

คำสำคัญ : สัตตภัณฑ์, เครื่องดนตรี, ครัวไฟ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร.ร.หนองหล่มวิทยาคาร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ศูนย์ศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2538 โดยได้รับเงินบริจาคสนับสนุนและข้าวของจัดแสดงจากประชาชนในท้องถิ่น อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นห้องประชุมของโรงเรียนขนาด 30 ตารางเมตร มุมสุดด้านทิศตะวันออกของห้องยกพื้นเวที ด้านข้างเวทีจัดทำแท่นขนาดเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางเมตร สำหรับเล่นดนตรี ส่วนการจัดแสดงวัตถุได้จัดทำแท่นและชั้นติดฝาผนังห้อง จัดวางวัตถุไว้โดยแยกเป็นหมวด ๆ เช่น หมวดเครื่องมือหากิน

คำสำคัญ : เครื่องดนตรี, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เตาไฟ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรมประจำหมู่บ้าน วัดสันป่าสัก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

วัดสันป่าสักเริ่มเก็บรักษาวัตถุทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยชาวบ้านบริจาคบ้าง บางโอกาสก็ขอจากชาวบ้านมาเก็บไว้เนื่องจากเกรงว่าจะสูญหายไปหมดในภายหลัง เนื่องจากชาวบ้านเลิกใช้แล้วในชีวิตประจำวัน อาคารจะแสดงใช้ศาลาบาตรด้านทิศเหนือยาวตลอดแนว ขนาดเนื้อที่ 150 ตารางเมตร จัดเก็บวัตถุทางวัฒนธรรมอย่างมีระเบียบ ตีไม้ไผ่ระแนงกั้นระหว่างเสา จัดแสดงของใหญ่ๆ เ

คำสำคัญ : เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องดนตรี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง