ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พื้นที่ในอำเภอบ้านกรวดในจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอใกล้เคียงจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เป็นดินแดนของอีสานตอนใต้ติดเขตกัมพูชา มีภูเขาดงเล็กเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ในอดีตท้องถิ่นอำเภอบ้านกรวดเป็นชุมชนเขมรดั้งเดิม เรียกว่าเขมรป่าดง บ้านกรวดมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นอำเภอเล็ก ๆ ที่อยู่ติดแนวชายแดนไม่มีอะไรนอกจากป่าไม้ดงดิบที่ทึบหนา ประมาณ ปี พ.ศ.2503 ทางการได้ไปจัดนิคมให้ประชาชน ทำให้มีคนจากทุกสารทิศไหล่บ่าเข้าไปจับจองที่ทำมาหากิน มีการขุดโค่นต้นไม้ถางป่า หลังจากนั้นก็มีการขุดพบเครื่องเคลือบคือ จำพวกไห คนโท ฯลฯ

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, เครื่องถ้วย, โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร, แหล่งโบราณคดี, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดใหม่กรงทอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

“อำเภอศรีมหาโพธิเป็นดินแดน ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่มาแต่โบราณกาล ปรากฏว่าได้มีการค้นพบเครื่องมือหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปัดจำนวนมาก” อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีนั้นเป็นที่รู้จักกันมาเนิ่นนานจากนักล่าสมบัติ นักเรียนนักศึกษาด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยว นักแสวงบุญ สันนิษฐานกันว่า เดิมอำเภอศรีมหาโพธิ เคยเป็น เมืองพระรถ มาก่อน ต่อมาเมื่อมีการขุดค้นที่เมืองโบราณแห่งนี้ได้พบคันฉ่องสำริดสมัยลพบุรีซึ่งมีจารึกความว่า

คำสำคัญ : วัดใหม่กรงทอง, ศรีมหาโพธิ, ทวารวดี, โคกปีบ, แหล่งโบราณคดีดงศรีมหาโพธิ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ของพระแม่เจ้าจามเทวี วัดเกาะกลาง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ของพระแม่เจ้าจามเทวีก่อตั้งขึ้นจากการรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีผู้บริจาคให้กับวัดเกาะกลาง และเมื่อมีการขุดแต่งปรับปรุงพื้นที่โบราณสถานในวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงให้การสนับสนุนจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานเป็นการชั่วคราวและมีพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ของพระแม่เจ้าจามเทวี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน

คำสำคัญ : เจดีย์เหลี่ยม, พระนางจามเทวี, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ปราสาท
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

จากการที่เห็นว่า "งานศิลปะและวัตถุโบราณที่ล้ำค่าของไทยได้มีผู้นำออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก และคนไทยก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นอีก" จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณปราสาท วงสกุลเริ่มรวบรวมสะสมงานศิลปะและวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่าเหล่านี้เป็นเวลาหลายสิบปี จากนั้นจึงเปิดพิพิธภัณฑ์ปราสาทขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจและเป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป โดยมีส่วนจัดแสดงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

คำสำคัญ : เรือนไทย, เครื่องเรือน, เครื่องปั้นดินเผา, พันธุ์ไม้, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 สิงหาคม 2556

หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ สถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณ รวมถึงเอกสารข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งด้านวรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านในจังหวัดพะเยา เป็นเวลากว่า 43 ปี ที่หลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลีได้พบซากปรักหักพังและประติมากรรมในยุคหินทรายของเมืองพะเยา (พุทธศตวรรษที่ 20-21) อันเป็นที่มาที่ทำให้หลวงพ่อได้เริ่มเก็บรักษาสมบัติของชาติเหล่านี้ไว้ ณ วัดศรีอุโมงค์คำ จนย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ในปีพ.ศ.2512 จึงย้ายโบราณวัตถุทั้งหมดมาเก็บรักษาต่อ ณ วัดแห่งนี้

คำสำคัญ : พะเยา, กว๊านพะเยา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ภายในอาคาร 2 ชั้นทรงสี่เหลี่ยมหน้าตาเหมือนตึกแถวทั่วไปแห่งนี้เป็นกรุสะสมพระพุทธรูปที่น่าทึ่ง คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่พิพิธภัณฑ์เอกชนจะรวบรวมและคัดสรรพระพุทธรูปรวมถึงโบราณวัตถุอื่นๆ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงรัตนโกสินทร์มาจัดแสดงจนครบทุกสมัย วัตถุจัดแสดงในอาคารหลักจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปและรูปเคารพแบบลอยตัวซึ่งเป็นรูปเคารพในศาสนาพุทธลัทธิเถรวาท ศาสนาพุทธลัทธิมหายาน และศาสนาพราหมณ์ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งออกเป็นสองอาคาร อาคารหลักคือพิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ แบ่งย่อยออกเป็น 18 ห้องตามหัวข้อที่จัดแสดง ด้านล่างมีร้านค้าศิลปวัตถุ อีกอาคารหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เจ้าแม่กวนอิม

คำสำคัญ : พระพุทธรูป, เครื่องปั้นดินเผา, บ้านเชียง, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 23 กรกฎาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จ.อุทัยธานี ตั้งอยู่ริมถนนศรีอุทัย ภายในรั้วเดียวกับการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี และห้องสมุดประชาชน จึงนับว่าเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันถึง 3แห่ง ส่วนที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นอาคาร 3 หลังด้วยกัน แต่มีผู้ดูแลรับผิดชอบคนเดียวคือ อ.ชาตรี เทศนา ผู้รับหน้าที่ตั้งแต่การดูแล เปิด-ปิด อาคาร วิทยากร ตกแต่งฝ่ายศิลป์ เผยแพร่ความรู้ อาจารย์ดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน

คำสำคัญ : โรงเรียนสตรีเบญจมราชูทิศ, เขาปลาร้า, รัชกาลที่ 5, แม่น้ำสะแกกรัง, ผ้าทอ, ห้วยขาแข้ง, ลาวครั่ง, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ประโยคนี้ผ่านหูผ่านตาคนไทยมาตั้งแต่เด็กจนโต ความชาชินและความใกล้ตัวทำให้มองข้ามความสำคัญและคุณค่าของข้าวไปได้ง่ายๆ โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมือง มีธรรมเนียมหนึ่งที่ผู้ใหญ่บางครอบครัวสอนลูกหลานให้ยกมือไหว้แม่โพสพ ซึ่งเป็นเทพีหรือตัวแทนของข้าวเมื่อรับประทานเสร็จ บางคนอาจมองว่าเป็นสิ่งล้าสมัย แต่ความจริงแล้วเป็นวิธีสอนเยาวชนให้รู้คุณค่าของข้าวและชาวนา

คำสำคัญ : ข้าว, ผ้า, สิ่งทอ, พรรณไม้, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, ผ้าและสิ่งทอ, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

ห้องภาพเมืองสุรินทร์
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : สุรินทร์, ภาพถ่าย, สุรินทร์สโมสร, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ถ้าท่านเป็นคนไทยที่สนใจประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบ้านเมืองแล้ว ไม่ควรจะพลาดชมพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ เพราะคงจะไม่มีพิพิธภัณฑ์ใดที่ทรงคุณค่าและบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยได้ดีเท่ากับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกแล้ว ส่วนแรกที่ทุกคนต้องเข้ามาชมก่อนก็คือหอสมุดดำรงราชานุภาพ เป็นหอสมุดที่รวบรวมหนังสือเก่าอันทรงคุณค่าที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงใช้ค้นคว้าหาความรู้ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ตำราที่ทรงนิพนธ์ขึ้นก็ได้เก็บรวบรวมไว้ที่หอสมุดแห่งนี้

คำสำคัญ : สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, คาร์ล ดอห์ริง, วัง, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ปืนใหญ่ได้รับฉายาว่าเป็น “ราชาแห่งสนามรบ” เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงและยิงได้ระยะไกล ใช้บุกโจมตีศัตรูในยามศึกสงคราม ตลอดจนป้องกันพระนครในยามสงบโดยนำมาวางไว้ตามเชิงเทินบนป้อมปราการ สำหรับประเทศไทยคาดว่ามีปืนใหญ่ใช้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้น กระบอกที่เก่าที่สุดปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

คำสำคัญ : ปืนใหญ่, กระทรวงกลาโหม, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, การทหาร,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านปากพลี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 21 ตุลาคม 2557

ทันทีที่ผ่านซุ้มประตูทางเข้าวัดโพธิ์ปากพลี วัดที่เก่าแก่ของตำบล มีมากว่า 100 ปี ราวกับว่าได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ เพราะบรรยากาศภายในวัดมีต้นยางนาสูงใหญ่ ยืนต้นรียงรายกันเหมือนอยู่กลางป่า ด้านหน้าวัดดูครึกครื้นจากการอนุญาตให้ชาวบ้านมาใช้เป็นพื้นที่ตลาด ผู้คนมาจับจ่ายซื้อข้าวปลาอาหาร ช่วงนี้เริ่มมีทุเรียน จึงมีรถขายทุเรียนมาจอดขาย ลูกค้ารุมซื้อจนปอกกันไม่ทัน

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, ลูกปัด, เครื่องราง, พระพุทธรูป, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โดยมีอาจารย์ประสาน เสถียรพันธุ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาสังคมศึกษา และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ อาจารย์พยายามผลักดันให้พิพิธภัณฑ์บ้านแพรกเป็น “ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำลพบุรี”

คำสำคัญ : บ้านแพรก, สมุดไทย, เพลงพื้นบ้าน, เรือพื้นบ้าน, ลิเก, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดโชติทายการาม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มกราคม 2557

วัดโชติทายการามตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517โดย ปู่เคลือบ มั่งมี[1]คหบดีในอำเภอดำเนินสะดวก ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดรวมถึงรวบรวมเงินจากชาวบ้านสร้างกุฏิหลังแรกของวัดขึ้น นอกจากนี้ยังได้มอบบ้านให้วัดนำมาซ่อมเป็นกุฏิ และยกชุดจาน-ชามเคลือบ-เขียนสี อย่างดีให้กับวัด (หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยการทำพินัยกรรมยกให้) แม้ว่าวัดแห่งนี้จะมีสถานะเป็นวัดราษฎร์มาโดยตลอด แต่ก็เคยเป็นสถานที่รับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินมาแล้วถึง 2 องค์ คือ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6กรกฎาคม 2447รับเสด็จคราวเสด็จประพาสต้นทางชลมาศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาท่าน้ำของวัด และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 4พฤศจิกายน 2510

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, หลวงพ่อช่วง, หลวงพ่อเชย, หลวงพ่อกิมไซร, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2555

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูก่อตั้งโดยคุณชัยวัฒน์ ไชยกุล ซึ่งชื่นชอบการสะสมของเก่าอยู่ก่อนแล้ว โดยเริ่มสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เมื่อของสะสมมีมากขึ้นเรื่อย ๆ คุณชัยวัฒน์จึงนำของสะสมมาจัดแสดงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ในปี พ.ศ. 2531 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูกลายเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยว

คำสำคัญ : ละงู, เครื่องปั้นดินเผา, ผ้าบาติก, การแสดงพื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

หอเกียรติภูมิรถไฟ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 มีนาคม 2559

หอเกียรติภูมิรถไฟกำเนิดขึ้นมาจากความร่วมมือและการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากมายที่รักในรถไฟ มีความฝังใจและความประทับใจเกี่ยวกับรถไฟ ภายใต้ชื่อ “ชมรมเรารักรถไฟ” โดยกว่าสี่สิบปีมาแล้ว ที่อาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟ แต่ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง อาคารนี้จึงถูกทิ้งร้างไว้ กระทั่งคุณสรรพสิริ วิรยะศิริ และชาว “ชมรมเรารักรถไฟ” ได้ติดต่อขอใช้ประโยชน์เพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีพิธีเปิด “หอเกียรติภูมิรถไฟ” อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2533

คำสำคัญ : รถไฟ, ยานพาหนะ, การคมนาคม, หัวรถจักรไอน้ำ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 3 กันยายน 2561

บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เป็นบ้านไม้สองชั้น รายล้อมไปด้วยแมกไม้นานาชนิด ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ที่เรียกว่าควนหน้าค่าย ปัจจุบันยังเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาท แต่ทายาทได้อนุญาตให้จังหวัดในนามของโรงเรียนกันตังพิทยากรเข้ามาปรับแต่งพื้นที่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เมื่อราวปี พ.ศ. 2535

คำสำคัญ : พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ, รัชกาลที่ 6, หุ่นขี้ผึ้ง, ยางพารา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ, คอซิมบี้, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 เมษายน 2556

ริมถนนสายเชียงใหม่ – แม่สะเรียง อาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมคล้ายของไทใหญ่ ตั้งตระหง่าน ท้าทายสายตาผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมายิ่งนัก มองในระยะไกลหลายคนอาจคิดว่าเป็นศาสนสถาน หากแต่เมื่อเข้าไปใกล้ ป้าย “พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง” ก็ยุติการเดาได้ทันที พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง กว่า 12 ล้านบาท เปิดให้เข้าเยี่ยมชมครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา

คำสำคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์, ประวัติเมือง, ประเพณีท้องถิ่น, พระเกจิิอาจารย์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิลเมืองแกน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

เมืองแกนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปีซึ่งเป็นชุมชนโบราณก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนาตั้งแต่สมัยพญามังรายครองเมืองเชียงใหม่(พ.ศ.1801– พ.ศ.1854) ผู้คนในล้านนาสมัยนั้นสร้างสรรค์วัฒนธรรม อารยธรรม วัดวาอาราม กำแพงเมืองคูโบราณ สิ่งก่อสร้างต่างๆคิดค้นเทคโนโลยี ผลิตศิลปกรรม วรรณกรรม และ หัตกรรมต่างๆ ทิ้งไว้เป็นหลักฐานทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกของดินนี้มากมาย บริเวณเมืองแกนนี้มีที่ราบที่กว้างขวางซึ่งประชาชนเรียกพื้นที่ราบนี้ว่า

คำสำคัญ : แหล่งเตาเผา, เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ, แหล่งโบราณคดี, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

“น้ำใจน้องพี่สีชมพู ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา พระคุณของแหล่งเรียนมา จุฬาลงกรณ์...” บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่น้องใหม่ชาวจุฬาฯหัดร้องกันตั้งแต่เริ่มชีวิตการเป็นนิสิต ท่วงทำนองที่ไพเราะติดหูจนโตเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานก็ยังร้องกันได้ เพลง”มหาจุฬาลงกรณ์” นี้ไม่ได้เป็นเพียงเพลงประจำมหาวิทยาลัยเท่านั้น บทเพลงดังกล่าวยังเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงระหว่างพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

คำสำคัญ : ประวัติมหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา, รัชกาลที่ 5, รัชกาลที่ 6, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง