ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่ว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 19 พฤศจิกายน 2557

หากกล่าวถึงเมืองเพนียด เมืองโบราณในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชื่อนี้ไม่เป็นที่รู้จักในสาธารณชน ด้วยเหตุนี้พระครูจารุเขมากร เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว ผู้สนใจใฝ่รู้ ท่านได้ค้นคว้าตำรับตำราด้วยตนเอง ประกอบกับการรวบรวมโบราณวัตถุที่ชาวบ้านค้นพบในขณะเตรียมพื้นที่ทำนาและทำสวนผลไม้ จากนั้นจึงก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ของชุมชน หากกล่าวถึงเมืองเพนียด เมืองโบราณในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชื่อนี้ไม่เป็นที่รู้จักในสาธารณชน ด้วยเหตุนี้พระครูจารุเขมากร เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว ผู้สนใจใฝ่รู้ ท่านได้ค้นคว้าตำรับตำราด้วยตนเอง

คำสำคัญ : วัดทองทั่ว, โบราณคดี, โบราณสถาน, เมืองเพนียด, ทับหลัง, เทวรูป, พระพุทธรูป, ธรรมาสน์, ใบลาน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดดงสัก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 สิงหาคม 2556

วัดดงสัก ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง ในเขตอำเภอท่ามะกา และอยู่ใกล้กับเขตโบราณสถานพงตึก ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี โดยถูกขุดค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2470 มีความเชื่อว่าในอดีตเป็นศาสนสถาน โดยสันนิษฐานจากหลักฐานที่ค้นพบจากชาวนาและศึกษาข้อมูลจากบุคคลต่าง ๆ นักวิชาการ พบว่าเมืองโบราณพงตึกได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีหรือศิลปะอินเดียแบบคุปตะ บริเวณนี้มีซากตึก ซากสิ่งก่อสร้างด้วยอิฐ พระพุทธรูปโบราณทำด้วยทอง เงิน และทองเหลือง โครงมนุษย์ซึ่งใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดา เกือบ 2 เท่า จำนวน 1 โครง นอกจากนี้ยังค้นพบพระหัตถ์ของเทวรูป เทวรูปสัมฤทธิ์และบาตรพระทำด้วยเหล็ก ตะเกียงสำริดแบบกรีก-โรมัน ฯลฯ เป็นต้น

คำสำคัญ : แม่น้ำแม่กลอง, โบราณสถานพงตึก, โบราณวัตถุ, พระพุทธรูป, ทวาราวดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา บ้านกู่กาสิงห์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 พฤศจิกายน 2555

พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา บ้านกู่กาสิงห์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกของคนในชุมชนให้เป็นพลังในการพัฒนาชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในตำบลกู่กาสิงห์ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตมาจัดแสดงที่ศาลาการเปรียญ วัดสว่างอารมรณ์(กู่) และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548

คำสำคัญ : กู่กาสิงห์, ผ้าไหม, เครื่องปั้นดินเผา, โบราณสถาน, ดอนปู่ตา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เป็นพระราชวังแห่งแรกที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงผนวช ได้เคยเสด็จมายังเขาสมณะ ในปีพุทธศักราช 2401 และโปรดเกล้าฯ ใหสร้างพระราชวังประจำรัชกาลในหัวเมืองขึ้นบนยอดเขาสมณะ แล้วพระราชทานนามว่า "พระนครคีรี" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ประกอบด้วยอาคารโบราณสถานหลายหลังตั้งเรียงรายอยู่บนยอดเขาเช่น วัดพระแก้วน้อย พระธาตุจอมเพชร

คำสำคัญ : พระราชวัง, โบราณสถาน, รัชกาลที่ 4, เพชรบุรี, เขาวัง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ใช้พระนารายณ์ราชนิเวศน์ซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา นำเสนอเรื่องราว ดังนี้ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ เป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แถบภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อประมาณ 3500-4000 ปีมาแล้ว โบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนอารยธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมยุคสมัยต่างๆ พระที่นั่งจันทรพิศาล

คำสำคัญ : พระราชวัง, โบราณสถาน, ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี, พระราชวังสมเด็จพระนารายณ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 16 ธันวาคม 2557

ถ้าจะมีสักแห่งหนึ่งที่จะเล่าเรื่องราวของจังหวัดจันทบุรี ในเรื่องประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตในอดีต พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ คือสถานที่แห่งนั้น ห้องพิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยการสนับสนุนของซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

คำสำคัญ : คริสตศาสนา, หมอสอนศาสนา, เครื่องใช้พื้นบ้าน, โบราณวัตถุ, เสื่อจันทบูร, โบราณสถาน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทตั้งอยู่ที่บ้านติ้ว หมู่ 6 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยอยู่ในความดูแลของกรมศิลปกร ซึ่งได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2524 และเปิดเป็นทางการเมื่อ 26 มิถุนายน 2535 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 3,430 ไร่ เดิมชื่อ "ภูกูเวียง" อยู่ในแนวเทือกเขาภูพาน เป็นทิวเขาที่ไม่สูงนัก โดยเฉลี่ย 300-500 เมตร

คำสำคัญ : โบราณสถาน, แหล่งโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

อนุสรณ์สถานพระรัตนธัชมุนี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 16 พฤศจิกายน 2558

อนุสรณ์สถานพระรัตนธัชมุนีตั้งอยู่ในเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหาร เนื่องจากเป็นกุฏิเก่าของพระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธชฺเถร) อดีตเจ้าอาวาสในช่วง พ.ศ. 2427 – 2477 วัดท่าโพธิ์เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2027 ในรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ แต่บริเวณที่ตั้งวัดแต่เดิมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน แต่เป็นบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ซึ่งอยู่ถัดออกไปทางด้านตะวันออก และในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้พระรามราชท้ายน้ำมาปกครองเมืองนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ : พระรัตนธัชมุนี, วัดท่าโพธิ์วรวิหาร, วัดท่าโพธิ์, รัชกาลที่ 5, โบราณสถาน, เครื่องใช้ทองเหลือง, เครื่องกระเบื้อง, เครืองเคลือบ, พระพุทธรูป, พัดยศ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านพระธาตุมีชัย บ้านโคกคอน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

บ้านโคกคอน เป็นหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 2 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แม้ว่าชุมชนปัจจุบันจะมีประวัติการตั้งถิ่นฐานย้อนหลังไปไม่เกิน 300 ปีที่ผ่านมา ทว่ามรดกทางวัฒนธรรมโบราณทั้งที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวดิน และที่ทับถมอยู่ใต้ดินแสดงให้เห็นว่า บนพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้มีการอยู่อาศัยของผู้คนมาไม่น้อยกว่า 4,000 ปี

คำสำคัญ : โบราณสถาน, แหล่งโบราณคดี, ประวัติหมู่บ้าน, แม่น้ำสงคราม, เครื่องปั้นดินเผา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์บูรณะหอไตรวัดตะกาดเง้า
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

ความเป็นมาของศูนย์บูรณะหอไตรวัดตระกาดเง้า สืบเนื่องจากในชุมชนตะกาดเง้า มีโบราณสถานที่สำคัญคือ หอพระไตรปิฎกในวัดตะกาดเง้า ที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2470 แต่หอไตรดังกล่าวมีสภาพที่ทรุดโทรม ชาวบ้านจึงช่วยกันดำเนินการบูรณะในปี 2546 โดยได้รับเงินจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ธนาคารออมสิน เพื่อการบูรณะเป็นจำนวน 1 ล้านบาท แต่เงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอ กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม จึงเข้ามาสังเกตการณ์การทำงานของชาวตะกาดเหง้า และเห็นว่าชาวบ้านดำเนินการอย่างจริงจัง จึงให้เงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม และให้กรมศิลปากรเข้ามาช่วยในการบูรณะ และยังสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอีกด้วย

คำสำคัญ : โบราณสถาน, โบราณวัตถุ, วัตถุธรรม, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์เมืองดงละคร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 17 พฤศจิกายน 2557

จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่อยู่ด้านหนึ่งของเขาใหญ่ ตอนนี้เทือกเขาและป่าไม้ที่เคยเป็นดงดิบ กลับกลายมาเป็นขุนเขาที่ล้อมไว้ด้วยเมืองใหญ่และใกล้กับเมืองหลวงกรุงเทพฯ เมืองดงละครเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี เป็นชุมชนที่เป็นเมืองท่าในเส้นทางการค้า มีการติดต่อกับอินเดีย จีนและเปอร์เซีย ในสมัยรัตนโกสินทร์มีกลุ่มลาวพวน ลาวเวียง และมอญ อพยพเข้ามาอยู่ในเขตเมืองนครนายกและอำเภอปากพลี สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชาธิบายว่า “เมืองดงละคร เป็นเมืองที่นางพญาขอมสมัยโบราณสร้างไว้ให้องครักษ์”

คำสำคัญ : โบราณคดี, เมืองดงละคร, โบราณสถาน, ทวาราวดี,
อ่านต่อ...


 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย บริเวณที่เรียกว่า “แก่งหลวง” ห่างจากตัวอำเภอ ศรีสัชนาลัยลงมาทางอำเภอสวรรคโลก 11 กิโลเมตร มีพื้นครอบคลุมในเขตของตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ ตำบลท่าชัย ส่วนตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัยอยู่ในเขตหมู่บ้านพระปรางค์ ตำบลศรีสัชนาลัย มีพื้นที่ทั้งหมดประณ 45.14 ตารางกิโลเมตร เดิมชื่อว่า “เมืองเชลียง” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ศรีสัชนาลัย”

คำสำคัญ : โบราณสถาน, โบราณคดี, ศรีสัชนาลัย,
อ่านต่อ...


 

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม เกิดขึ้นจากความตั้งใจ และความคิดของท่านผู้ก่อตั้งซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงานมาจากงานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆ นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์ทำให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรมรูปเหมือนของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ และรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆที่ท่านผู้ก่อตั้ง มีความศรัทธายกย่อง ในด้าน แนวความคิด ในการทำงาน และการดำเนินชีวิต

คำสำคัญ : หุ่นขี้ผึ้ง, เรือนไทย, เครื่องใช้พื้นบ้าน, โบราณสถาน, ชาดก,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พระครูวินัยสารนิเทศก์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

วัดสุวรรณคูหา หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "วัดถ้ำ" เป็นวัดที่น่าสนใจ และมีความสำคัญ ที่สุดวัดหนึ่งของจังหวัดพังงา เนื่องจาก เป็นโบราณสถาน ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ในบริเวณ ที่ตั้งวัด มีภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งเขาลูกนี้มีถ้ำใหญ่น้อยหลายแห่งทั้งที่ต่ำและที่สูง ถ้ำที่สำคัญได้แก่ ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้งถ้ำมืด และถ้ำแก้ว พื้นถ้ำเรียบ เพดานโค้งครึ่งวงกลมเหมือนประทุนเรือ ตลอดความยาวของถ้ำ ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องถ้วยจานเชิงลายคราม และเบญจรงค์ ชนิดขนาดต่างๆ ถ้ำใหญ่ใช้เป็นวิหาร มีพระพุทธรูปปูนปั้นต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่จำนวนหลายองค์ที่สำคัญคือ พระพุทธไสยาสน์ ขนาดยาว 7 วา 2 ศอกองค์หนึ่งสวยงามมาก

คำสำคัญ : โบราณสถาน, พระพุทธรูป, โบราณวัตถุ, เครื่องถ้วย, วัด,
อ่านต่อ...


 

เมืองจำลอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

เมืองจำลองสยาม เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 บนที่ดินขนาด 29 ไร่ โดยแบ่งเป็น เมืองจำลองสยามและเมืองจำลองยุโรป พื้นที่ส่วนอื่นได้จัดสรรเป็นโถงขายบัตรเข้าชม พื้นที่เช่าสำหรับร้านขายของที่ระลึก และที่จอดรถ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นแบบจำลองชิ้นแรก

คำสำคัญ : อาคารจำลอง, โบราณสถาน, สิ่งปลูกสร้างจำลอง,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง