ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

วัดเขียนบางแก้วเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัย(พุทธศตวรรษที่ 13-18) ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญเช่น พระมหาธาตุเจดีย์อายุกว่า 1,000 ปี พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์(ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น) พระพุทธรูปสองพี่น้อง นอกจากนี้ภายในวัดพบโบราณวัตถุสำคัญได้แก่ ศิวลึงค์ และฐานโยนี แสดงถึงว่าบริเวณนี้มีการติดต่อรับอารยธรรมอินเดียมาตั้งแต่สมัยต้นประวัติศาสตร์

คำสำคัญ : วัดเขียนบางแก้ว, โบราณวัตถุ, เครื่องปั้นดินเผา, พระพุทธรูป, เอกสารโบราณ, เมืองโบราณ, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองไชยา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 21 มีนาคม 2555

ไชยาเป็นเมืองท่าโบราณมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 18 นักโบราณคดีสันนิษฐานเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย ปรากฏร่องรอยหลักฐานทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ร่วมสมัยจำนวนมาก และเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองพระเวียง และเป็นที่มาของชื่อวัดเวียง วัดเก่าแก่ที่สำคัญของวัดหนึ่งของเมืองไชยา

คำสำคัญ : เอกสารโบราณ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องปั้นดินเผา, ไชยา, วัดเวียง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดเริ่มมาจากการเก็บสะสมโบราณวัตถุท้องถิ่นในภาคอีสานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 โดยพระอริยานุวัตร เขมจารี เจ้าอาวาสรูปที่ 19 ของวัดมหาชัย ด้วยเห็นว่ามีชาวต่างประเทศเข้ามากว้านซื้อโบราณวัตถุในท้องถิ่น ท่านจึงได้เริ่มเก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของและตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีโดยร่วมมือกับวิทยาลัยครูมหาสารคาม จากนั้นได้จัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี 2509

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, โบราณวัตถุ, เอกสารโบราณ, พระพุทธรูป, วัตถุธรรม, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

เรือนไม้สักริมคลองประเวศบุรีรมย์ ศาลาริมน้ำท่ามกลางไม้ดัดที่มาจากต้นข่อย วัดโบราณอายุนับร้อยปี เรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในอดีต อีกหลายสิ่งที่หลายคนไม่รู้ว่าอยู่ที่เขตสวนหลวง เขตสวนหลวงเดิมเป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอพระโขนง จนกระทั่งปีพ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตการปกครองใหม่ โดยรวมพื้นที่แขวงสวนหลวง และบางส่วนของเขตประเวศและเขตคลองเตย มาจัดตั้งเป็นเขตสวนหลวง นั่นเองที่ทำให้วัดมหาบุศย์ที่มีตำนานแม่นากพระโขนงได้มาอยู่ในพื้นที่ของเขตนี้

คำสำคัญ : ประวัติเขตสวนหลวง, กลุ่มชาติพันธุ์, มัสยิด, เอกสารโบราณ, ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องดนตรี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลหัวสำโรง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหัวสำโรง เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของอาจารย์ฉันทนา สระบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดหัวสำโรง จากการศึกษาในวิชาเอกศิลปะ ที่วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2520 (มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทราในปัจจุบัน) และได้ติดตามอาจารย์นารี สาลิกภูติ ลงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในหลายท้องที่ จึงเกิดความคิดว่า น่าจะนำศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมาจัดแสดงที่ชุมชนหัวสำโรงบ้าง จากนั้นอาจารย์ได้เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนวัดหัวสำโรงมาไว้ที่โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง อาทิ สมุดข่อย เครื่องจักสาน เครื่องมือจับปลา ภาพวาดในสมัยก่อน ถ้วยชาม ข้าวของที่นำไปทำบุญที่วัด หน้าบัน

คำสำคัญ : เอกสารโบราณ, เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องมือการเกษตร, ข้าว, เคียว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

โคราชหรือจังหวัดนครราชสีมา ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ จากการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงของเมืองและวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของผู้คนจึงเปลี่ยนแปลงและนับวันยิ่งจะถูกกลืนไปกับกระแสนิยมของส่วนกลางอย่างรวดเร็ว โคราชเป็นที่อาศัยของผู้คนในแต่ละยุคในแต่ละช่วงเวลา เท่าที่มีหลักฐานสามารถย้อนไปได้ถึง 4000 ปี น้ำเสียงของภาษาถิ่น เสียงเพลงโคราช เสียงเหล่านี้ยังมีให้ได้ยิน เสียงเหล่านี้จะดังขึ้นในความคิดของเราถ้าได้ไปเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, บ้านโนนวัด, เอกสารโบราณ, เพลงโคราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, โคราช, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนศรียานุสรณ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 9 ธันวาคม 2557

ด้วยความที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2463 ได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า " ศรียานุสรณ์ " เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ปัจจุบัน นางสาวศิริรัตน์ หอมประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสำคัญ : ภาพเก่า, เอกสารโบราณ, โบราณวัตถุ, เครื่องถ้วยชาม, สังคโลก,
อ่านต่อ...


 

สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

สำนักศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บัานดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย มีอาคารสำนักงาน และอาคารหอนิทรรศการ เพื่อจัดนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.252 2(ตาม พ.ร.บ.ปี 2518 ของวิทยาลัยครู) โดยแต่เดิมมีชื่อเรียกว่า "ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม"

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, สื่อสิ่งพิมพ์, วัตถุทางวัฒนธรรม, เอกสารโบราณ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดหนองเชียงคา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

วัดหนองเชียงคา สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2419 มีนามตามชื่อบ้าน (บ้านหนองเชียงคา) วัดนี้สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชน ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรม (ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์) ได้มีการของบประมาณจากที่ต่างๆ เช่น จาก กทม. เพื่อต้องการที่จะทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อตำบล กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานที่ (มีขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 22 เมตร)เพื่อรวบรวมสิ่งของมีค่าของวัดหนองเชียงคาน ซึ่งมีวัตถุโบราณหลายชิ้น อาทิเช่น พระพุทธรูป คัมภีร์ใบลาน ยารักษาโรค

คำสำคัญ : เอกสารโบราณ, วัตถุธรรม, วัด,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกจังหวัดเชียงราย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย (ศศว.จ.) มีความคิดที่จะจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมประจำจังหวัดขึ้น โดยใช้อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิมเป็นสถานที่ตั้ง ต่อมา ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้นำโครงการดังกล่าว เข้าร่วมในโครงการหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เปิดดำเนินงานอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2539

คำสำคัญ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, สถาบันกษัตริย์, ประวัติจังหวัดเชียงราย, กลุ่มชาติพันธุ์, เอกสารโบราณ, แม่น้ำโขง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 ตุลาคม 2561

หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลักษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตรีมุข โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปกรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ อย่างไรก็ดี แม้หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2535 แต่การดำเนินงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมเริ่มตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2522

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, สถาปัตยกรรมไทย, เอกสารโบราณ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง