ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2555

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรงเริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีเจ้าอาวาสวัดสำโรงคือ พระครูสิริปุญญาภิวัตน์เป็นประธาน ชาวตำบลวัดสำโรงและตำบลใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้กันอยู่ในชนบท ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เครื่องมือหัตถกรรมต่างๆ อุปกรณ์ตวงข้าว เครื่องมือจับสัตว์น้ำและเครื่องใช้อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก โดยทางพิพิธภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอนุรักษ์มรดกพื้นบ้านเหล่านี้ไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนไทยในอดีตแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

คำสำคัญ : ห้องครัว, เครื่องจักสาน, เครื่องมือการเกษตร, เครื่องมือดักสัตว์, ช่างไม้, เรือพื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์อู่ข้าวอู่น้ำ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 16 พฤศจิกายน 2558

อำเภอลาดบัวหลวงเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามีคูคลองจำนวนมาก และชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) เป็นหลัก คลองที่สำคัญของพื้นที่แถบนี้คือ คลองพระยาบันลือ (หรือคลองพระยาบรรฦา) ที่ขุดโดยพระยาบรรฦาสิงหนาท (เจ๊ก) ในปี พ.ศ.2435 เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2442 (สมัยรัชกาลที่ 5)โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ชาวญวนที่เป็นทหารอาสาญวนในบังคับบัญชาได้มีที่ทำกิน การขุดคลองก็เพื่อจัดการระบบชลประทานให้ดี และสามารถบุกเบิกขยายพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ได้

คำสำคัญ : วิถีชีวิตชาวบ้าน, ไทยพุทธ, มุสลิม, เรือพื้นบ้านจำลอง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โดยมีอาจารย์ประสาน เสถียรพันธุ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาสังคมศึกษา และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ อาจารย์พยายามผลักดันให้พิพิธภัณฑ์บ้านแพรกเป็น “ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำลพบุรี”

คำสำคัญ : บ้านแพรก, สมุดไทย, เพลงพื้นบ้าน, เรือพื้นบ้าน, ลิเก, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เรือไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2555

อาจารย์ไพฑูรย์ ขาวมาลา เป็นชาวอยุธยาแต่กำเนิดและมีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำและเรือมาโดยตลอด จึงมีความคิดที่จะอนุรักษ์สิ่งที่ท่านพบเห็นและคุ้นเคยมาตลอดชีวิตให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือไทยขึ้น โดยอาจารย์ได้เริ่มประดิษฐ์เรือจำลองมาตั้งแต่เริ่มรับราชการ โดยทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จากนั้นเมื่อเกษียณพ้นหน้าที่ราชการ จึงคิดสะสมผลงานและก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น

คำสำคัญ : เรือ, ยานพาหนะ, เรือจำลอง, เรือพื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเมืองเสนา (โรงเรียนเสนาประสิทธิ์)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 พฤศจิกายน 2558

อำเภอเสนา เป็นอำเภอทางด้านตะวันตกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่บริเวณนี้เคยมีการตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่นมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อันเนื่องมาจากเป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำน้อย มีการค้าขายที่คึกคัก ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์เอง อำเภอเสนาก็เป็นตลาดที่คึกคักและเป็นแหล่งรวมของผู้คนจากหลายๆ แห่ง ทั้งคนจากสุพรรณ วิเศษชัยชาญ เมืองนนท์ เมืองปทุม และลำลูกกา ทำให้ย่านนี้เป็นท่าจอดเรือเมล์ และเรือแท๊กซี่ที่วิ่งขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพและอยุธยา และวิ่งระหว่างตัวอำเภอกับตำบลอื่นๆ

คำสำคัญ : เมืองเสนา, หัตถกรรม, เรือพื้นบ้าน, เรือจำลอง, เครื่องอัฐบริขาร, ของใช้พระสงฆ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมหาราช สุวรรณโสรัตรังสรรค์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 16 พฤศจิกายน 2558

เขาว่ากันว่าวัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2300 กว่าๆ แต่ระบุปีที่สร้างได้ไม่แน่ชัด เดิมชื่อว่าวัดขวางเหนือว่ากันว่าวัดแห่งนี้น่าจะเป็นวัดแบบของชาวมอญ เมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 20 ปี ที่แล้วผู้ให้ข้อมูลยังพอจำได้ว่าในช่วงวันพระใหญ่จะมีชาวมอญล่องเรือจากทางเหนือมาทำบุญที่วัด แต่หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนก็ทำให้ไม่เห็นชาวมอญเหล่านั้นอีกเลย อย่างไรก็ตามก่อนหน้าเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวัดแห่งเคยถูกทิ้งร้างไปในช่วงเวลาหนึ่ง พระชิษณุพงศ์ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนับเป็นรูปที่ 9 ของวัดแห่งนี้

คำสำคัญ : มอญ, เครื่องมือการเกษตร, เครื่องสีฝัด, คันฉาย, เรือพื้นบ้าน,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง