ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์จันเสน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

จันเสนเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการขุดค้นพบเมืองโบราณจันเสน บริเวณเมืองโบราณนี้ได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก หลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานของชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น

คำสำคัญ : เมืองโบราณจันเสน, แหล่งโบราณคดี, โบราณวัตถุ, พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน, ยุคทวาราวดี, โครงกระดูก, เครื่องประดับ, พุทธประวัติ, จิตรกรรมฝาผนัง, ยุวมัคคุเทศน์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

วัดเขียนบางแก้วเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัย(พุทธศตวรรษที่ 13-18) ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญเช่น พระมหาธาตุเจดีย์อายุกว่า 1,000 ปี พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์(ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น) พระพุทธรูปสองพี่น้อง นอกจากนี้ภายในวัดพบโบราณวัตถุสำคัญได้แก่ ศิวลึงค์ และฐานโยนี แสดงถึงว่าบริเวณนี้มีการติดต่อรับอารยธรรมอินเดียมาตั้งแต่สมัยต้นประวัติศาสตร์

คำสำคัญ : วัดเขียนบางแก้ว, โบราณวัตถุ, เครื่องปั้นดินเผา, พระพุทธรูป, เอกสารโบราณ, เมืองโบราณ, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดกำแพงแสน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

วัดกำแพงแสน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย วัดมีเนื้อที่ 29 ไร่ ที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองกำแพงแสนโบราณ โดยอยู่ห่างจากเมืองกำแพงแสนโบราณราว 1 กิโลเมตร ใกล้กับวัดประมาณ 100 เมตร เป็นที่ตั้งของวัดร้าง ซึ่งยังไม่มีการศึกษาว่าสร้างขึ้นในสมัยใด สำหรับวัดกำแพงแสนนั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านเล่ากันว่า วัดมีอายุประมาณ 200 ปี

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, ทวาราวดี, เมืองโบราณกำแพงแสน, เครื่องจักสาน, เครื่องถ้วย, วัด,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

เมืองโบราณซับจำปา เป็นเมืองโบราณยุคทวารวดี ที่แม้จะไม่พบโบราณสถานที่สมบูรณ์ แต่จากร่องรอยคูน้ำคันดิน และหลักฐานโบราณวัตถุที่พบทั่วไปในแถบ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ถือว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งของยุคทวารวดี และสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองโบราณแห่งนี้ก็คือป่าจำปีสิรินธร จำปีสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่พบเฉพาะในพื้นที่นี้เท่านั้น ด้วยความน่าภาคภูมิใจทั้งประวัติศาสตร์ของชุมชนและต้นไม้อันมีคุณค่า หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่จึงช่วยกันจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร ขึ้นที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

คำสำคัญ : ซับจำปา, ท่าหลวง, จำปีสิรินธร, เมืองโบราณซับจำปา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 กรกฎาคม 2557

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 130 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมประมาณสองพันไร่เศษ มีกำแพงเมืองที่ก่อด้วยดินล้อมรอบ และมีคูเมืองนอกกำแพง มีประตูเมืองทั้งสี่ทิศ ภายในเมืองมีปรางค์สมัยลพบุรีอยู่สององค์ เรียกว่า ปรางค์องค์พี่และปรางค์องค์น้อง ทางทิศเหนือนอกกำแพงเมืองออกไปมีสระน้ำสองแห่ง ชื่อสระแก้วและสระขวัญ

คำสำคัญ : เมืองศรีเทพ, โบราณคดี, เมืองโบราณ, ลูกปัด, ลูกปัดหิน, ลูกปัดแก้ว, ธรรมจักร, พระพุทธรูปหิน, พระพิมพ์ดินเผา, ศิลาแลง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ตั้งอยู่ภายในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดแสดงเรื่องราวให้ความรู้และให้การศึกษาเฉพาะเรื่อง แบ่งเป็นส่วนๆได้แก่ เรื่องเรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครื่องมือและเครื่องใช้พื้นบ้าน ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และจากแหล่งชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์เมืองโบราณยะรัง

คำสำคัญ : เรือนไทยมุสลิม, โบราณวัตถุ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เมืองโบราณ, เครื่องถ้วย, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนครชุม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

เมื่อพูดถึงกำแพงเพชร หลายคนคงนึกถึงเมืองโบราณเก่าแก่ ที่มีโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจมากมาย จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ร่วมกับสุโขทัยและศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และแน่นอนโบราณวัตถุสำคัญที่มีการค้นพบในการขุดแต่งโบราณก็ต้องถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

คำสำคัญ : นครชุม, วัดพระบรมธาตุ, เมืองโบราณนครชุม, การเสด็จพระพาสต้น, พระเครื่อง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ซับจำปา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 9 ธันวาคม 2558

“ซับจำปา” พื้นที่ของความหลากหลายในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชุมชน เมืองโบราณคดี พระพุทธศาสนา และความอุดมสมบูรณ์ของป่าพุจำปีสิรินธร เมื่อชาวบ้านชุมชนซับจำปาได้เห็นความสำคัญของเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง “ชมรมรักษ์เมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร” ในปี พ.ศ. 2547 โดยร่วมมือกับภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างจิตสำนึกดูแลและอนุรักษ์ชุมชนซับจำปา

คำสำคัญ : ซับจำปา, จำปีสิรินธร, แหล่งโบราณคดี, ซับจำปา, เมืองโบราณ, ทวารวดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, ประวัติศาสตร์, เมืองโบราณ, เมืองอู่ทอง,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง