ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 24 สิงหาคม 2556

วัดป่าอุดมพรเป็นวัดที่พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานเคยจำพรรษาอยู่ ลักษณะพื้นที่ของวัดป่าอุดมสมพร เป็นสวนป่าขนาดใหญ่ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในสวน เจดีย์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในปี 2523 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ แล้วเสร็จในปี 2525 ออกแบบโดยข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขคือ คุณไขศรี ตันศิริ และคุณสันติ ไชยะสมบัติ

คำสำคัญ : พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, เครื่องอัฐบริขาร, ชุดธุดงค์, พระสงฆ์, พระป่า, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, บุคคลสำคัญ, พระป่า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญ ชินวังโส
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : หลวงปู่บุญ, วัดศรีสว่างแดนดิน, พระป่า, พระสงฆ์, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

บูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าสาลวัน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

สำหรับมนุษย์สิ่งที่มองเห็นมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม อนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์และโบสถ์สีสันสวยงามของวัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา คือรูปธรรมของผู้ที่ชื่นชอบและชื่นชมสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในวัด ลึกลงไปกว่ารูปธรรมอันงดงามคือ จริยวัตรของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี มีความเชี่ยวชาญในการอบรมสั่งสอนการทำสมาธิและเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน

คำสำคัญ : พระป่า, วัดป่า, วัดป่าสาลวัน, หลวงพ่อพุธ ฐานิโย, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

หลวงปู่หลุย จันทสารเถระ (พ.ศ.2444 - 2532) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ หลวงปู่หลุยเป็นผู้มีปฏิปทา ชอบจาริกไปในที่ต่าง ๆ ตลอดจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่าน เมื่อท่านมรณภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่างแบบเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่หลุย และมีกระแสรับสั่งให้สร้างไว้ใกล้กับอัฐิของพระอาจารย์มั่น

คำสำคัญ : พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ, เครื่องอัฐบริขาร, ชุดธุดงค์, หลวงปู่หลุย, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, บุคคลสำคัญ, พระป่า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ เป็นเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูง ถือกำเนิดในสกุลแก่นแก้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2413 ณ ต.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เมื่ออายุ 15 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรก ต่อมาเมื่ออายุ 22 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี ตลอดระยะเวลาได้ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยอุตสาหวิริยะ เผยแพร่พระพุทธธรรมและสั่งสอนอบรมธรรมปฏิบัติแก่พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธา พระอาจารย์มั่น มรณภาพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2492

คำสำคัญ : เครื่องอัฐบริขาร, พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, อัฐิธาตุ, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, พระป่า, ชุดธุดงค์, บุคคลสำคัญ, พระป่า,
อ่านต่อ...


 

เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระราชนิโรธรังสีฯ (เทสก์ เทสรังสี)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม อรัณยวาสี หรือที่เรียกขานกันทั่วไปว่า หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พระเถระผู้เจริญยิ่งในสมณคุณ สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร รอบรู้แตกฉานในธรรมคดี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2445 ณ บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี บรรพชาเป็นสามเณรติดตามพระอาจารย์สิงห์ ขนตยาคโม ต่อมาบวชเป็นพระภิกษุที่วัดสุทัศนาราม อุบลราชธานี

คำสำคัญ : อัฐบริขาร, วัตถุธรรม, หลวงปู่เทสก์, ชุดธุดงค์, พระป่า, วัดหินหมากเป้ง, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

เขมปัตตเจดีย์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

เขมปัตตเจดีย์จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทบุคคลสำคัญ ได้แก่ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ลักษณะของอาคารได้รับการบรรยายบนป้ายหน้าอาคารว่า เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำมีความสูง 22 เมตร 28 เซนติเมตร และเปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2540 อาคารเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมประกอบด้วยวัสดุภายนอกของตัวอาคารทำด้วยหินอ่อน ส่วนพื้นเป็นหินแกรนิต รูปจำหลักดินเผาประดับด้านข้างของทางเข้าเจดีย์ทั้งสองด้าน

คำสำคัญ : หลวงปู่หล้า เขมปัตโต, พระป่า, เจดีย์พิพิธภัณฑ์,
อ่านต่อ...


 

เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : พระอาจารย์จวน, พระสงฆ์, วัดเจติยาคีรีวิหาร, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, บุคคลสำคัญ, พระป่า,
อ่านต่อ...


 

เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : พระป่า, พระ, หลวงปู่หลุย, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : พระป่า, พระสงฆ์, พระอาจารย์เสาร์, วัดดอนธาตุ, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : พระอาจารย์วัน, วัดอภัยดำรงธรรม, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, บุคคลสำคัญ, พระป่า,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง