ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 17 ตุลาคม 2556

อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 คือพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์เคยเสด็จมาประทับที่วัดนี้ในครั้งที่ทรงผนวชเป็นเวลาถึง 10 ปี แต่เดิมวัดแห่งนี้ชื่อวัดสมอราย ต่อมาหลังจากเสด็จมาประทับจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดราชาธิวาส วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างสมัยกรุงละโว้ หรือก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ประมาณปี พ.ศ.1820

คำสำคัญ : เครื่องใช้พระภิกษุ, ผ้า, ผ้าโบราณ, วัดราชาธิวาสวิหาร, คัมภีร์ใบลาน, เครื่องทองเหลือง, เครื่องเขิน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา เรือนซ้อ-หงส์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

เรือนซ้อ-หงส์ เป็นเรือนกาแลโบราณ อายุราว 130 ปี โดยคุณพ่อของคุณบวร ชุติมา ซื้อมาจากนางเปียง ผู้เป็นหลานของนายซ้อ นางหงส์ แซ่แต้ และได้ยกมาปลูกไว้ในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เรือนซ้อ-หงส์เป็นเรือนกาแลใต้ถุนสูง ภายในจัดแสดงเครื่องถ้วยโบราณจากเตาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง เตาเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า เตาโป่งแดง อำเภอพาน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ยังจัดแสดงเครื่องเขินรุ่นเก่าของชาวไทยเขิน บ้านวัวลาย และบ้านนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

คำสำคัญ : เครื่องถ้วย, เครื่องเขิน, บ้านล้านนา, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

บ้านเสานัก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

บ้านเสานัก เป็นชื่อภาษาเมืองหมายถึงบ้านที่มีเสาจำนวนมาก บ้านเสานักเป็นบ้านที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากหลังหนึ่งในจังหวัดลำปาง ก่อสร้างในปีพ.ศ.2428 โดยหม่องจันโอง จันทรวิโรจน์ ชาวพม่าที่มาตั้งรกรากในลำปางในห้วงที่ลำปางเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทำไม้สักที่เฟื่องฟูมากในภาคเหนือ สถาปัตยกรรมของบ้านผสมผสานทั้งแบบพม่าและพื้นเมืองล้านนา โดยแบบระเบียงบ้านได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบพม่า ในขณะที่หลังคาและโครงสร้างโดยทั่วไปเป็นแบบล้านนา

คำสำคัญ : สถาปัตยกรรมพม่า, โบราณวัตถุ, เครื่องเขิน, เครื่องเงิน, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์อูบคำ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 9 สิงหาคม 2556

พิพิธภัณฑ์อูบคำ ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย ที่เปิดบ้านพักของตนเองต้อนรับผู้คนที่ปรารถนาเข้ามาสัมผัสกับ “มรดกล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณ และความหลากหลายของเสื้อผ้าอาภรณ์ของชนชาติไตเผ่าต่างๆ ในอาณาจักรล้านนา” คำว่า อูบคำ เป็นชื่อที่มาจากอูบทองคำที่อาจารย์จุลศักดิ์ ได้รับเป็นมรดกตกทอดจากบิดา ซึ่งสืบเชื้อสายจากพระยาสุลวฤาชัย (หนานทิพย์ช้าง) เจ้านครลำปาง (พ.ศ. 2275-2301) และใช้ชื่อดังกล่าวต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

คำสำคัญ : อาณาจักรล้านนา, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, คุ้มเจ้าฟ้า, คุ้มอูบคำ, คุ้มบัวเลื่อน, เครื่องเขิน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านบานเย็น
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

นางบานเย็น อักษรศรี เป็นชาวอำเภอฝาง เป็นนักต่อสู้และพัฒนางานอาชีพ เริ่มจากการตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นคนแรก ๆ ที่ออกแบบประยุกต์ชุดพื้นเมืองแบบต่าง ๆ และยังเป็นผู้ค้าของเก่า เครื่องเงิน สะสมข้าวของต่าง ๆ ด้วยใจรัก และต้องการเก็บไว้เป็นต้นแบบเพื่อศึกษาเรียนรู้ลวดลายฝีมือช่าง เวลานานเข้าข้าวของที่เก็บเริ่มมีจำนวนมากขึ้นและมีคนขอชมอยู่เสมอ จัดคิดจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เข้าชมได้สะดวก

คำสำคัญ : เครื่องไม้, ไม้แกะสลัก, หำยนต์, เครื่องเขิน, เชียงใหม่, บ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสะเมิง ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ศูนย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสะเมิง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ก่อสร้างขึ้นด้วยงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมทบกับสุขาภิบาลสะเมิงใต้ โดยมอบให้นางประนอม เชื้อศักดาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จัดสร้างอาคารศูนย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสะเมิงขึ้น แล้วเสร็จในปี 2538 เป็นอาคารใต้ถุนสูง ปัจจุบันใช้เป็นที่พักของอาจารย์หมวดสังคมและใช้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ส่วนที่จัดแสดงข้าวของต่าง ๆ จัดแสดงไว้ในอาคารชั่วคราวเป็นอาคารชั้นเดียว

คำสำคัญ : เครื่องเขิน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ก่อนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านคำอูนใน พ.ศ.2539 คุณวิสุตา สาณะเสนได้จัดตั้งศูนย์ศิลปะมาแล้วหลายแห่ง ได้แก่ ศูนย์ศิลปะนวลนาง กรุงเทพฯ ศูนยศิลปะอุทัยธานี แต่ละแห่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม แต่ที่อุทัยธานีถูกภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม) ร้ายแรงมากในปีที่ 7 ของการก่อตั้งก็เลยต้องย้ายเรือนไทยมาปักหลักอยู่ที่แม่แรม เชียงใหม่ คือพิพิธภัณฑ์บ้านคำอูนนี้ ลักษณะอาคารและการจัดแสดง เป็นอาคารเอกเทศ 2 หลัง เชื่อมต่อกันด้วยชาน อาคารหลังใหญ่เป็นอาคารไม้สัก 2 ชั้น แบบล้านนา หลังเดิมที่เคยเป็นพิพิธภัณฑ์แม่สาอยู่หลายปี เจ้าของได้ขายให้แก่พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูนพร้อมที่ดิน

คำสำคัญ : เครื่องเรือน, ภาพเขียน, เครื่องเขิน, ผ้า,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร.ร.บ้านหนองก๋าย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองก๋าย จัดตั้งขึ้นในปี 2537 โดยใช้ห้องหนึ่งในอาคารเรียนเป็นที่จัดแสดงวัตถุ แต่ปัจจุบันเนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน จึงย้ายวัตถุทางวัฒนธรรมมายังอาคารด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เป็นอาคารกั้นฝาด้วยปูนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นฝาไม้ระแนงตีโปร่ง จัดวางวัตถุตามชั้นที่ต่ออย่างง่ายๆ อย่างไรก็ดีมีวัตถุทางวัฒนธรรมเก็บสะสมไว้เป็นจำนวนมากพอสมควร เป็นประเภทไม้แกะสลัก

คำสำคัญ : ไม้แกะสลัก, โบราณวัตถุ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องจักสาน, เครื่องประดับ, เครื่องดนตรี, เครื่องเขิน, เครื่องเรือน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...




 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง