ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 24 สิงหาคม 2556

วัดป่าอุดมพรเป็นวัดที่พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานเคยจำพรรษาอยู่ ลักษณะพื้นที่ของวัดป่าอุดมสมพร เป็นสวนป่าขนาดใหญ่ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในสวน เจดีย์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในปี 2523 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ แล้วเสร็จในปี 2525 ออกแบบโดยข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขคือ คุณไขศรี ตันศิริ และคุณสันติ ไชยะสมบัติ

คำสำคัญ : พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, เครื่องอัฐบริขาร, ชุดธุดงค์, พระสงฆ์, พระป่า, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, บุคคลสำคัญ, พระป่า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารโพธิกเถรานุสรณ์ วัดชัยมงคล
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 16 พฤศจิกายน 2558

วัดชัยมงคล หรือที่ชาวบ้านเรียกวว่าวังมุย เป็นวัดเล็กๆ ในตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แม้จะเป็นวัดเล็กแต่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เนื่องมาจากเจ้าอาวาสองค์แรกคือ ครูบาชุ่ม โพธิโก (พ.ศ. 2442- 2519) ท่านเป็นอริยสงฆ์ที่มีความรู้และเป็นที่นับถืออย่างกว้างขวาง มีศิษยานุศิษย์มากมายที่ศรัทธาในบารมีของท่าน

คำสำคัญ : หลวงปู่ชุ่ม, ครูบาชุ่ม, เครื่องอัฐบริขาร, เครื่องรางของขลัง, วัดวังมุย,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเมืองเสนา (โรงเรียนเสนาประสิทธิ์)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 พฤศจิกายน 2558

อำเภอเสนา เป็นอำเภอทางด้านตะวันตกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่บริเวณนี้เคยมีการตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่นมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อันเนื่องมาจากเป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำน้อย มีการค้าขายที่คึกคัก ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์เอง อำเภอเสนาก็เป็นตลาดที่คึกคักและเป็นแหล่งรวมของผู้คนจากหลายๆ แห่ง ทั้งคนจากสุพรรณ วิเศษชัยชาญ เมืองนนท์ เมืองปทุม และลำลูกกา ทำให้ย่านนี้เป็นท่าจอดเรือเมล์ และเรือแท๊กซี่ที่วิ่งขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพและอยุธยา และวิ่งระหว่างตัวอำเภอกับตำบลอื่นๆ

คำสำคัญ : เมืองเสนา, หัตถกรรม, เรือพื้นบ้าน, เรือจำลอง, เครื่องอัฐบริขาร, ของใช้พระสงฆ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิธาตุ วัดบูรพาราม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีหรือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีอายุประมาณ 200 ปี วัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดบูรพารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520 พิพิธภัณฑ์กัมฐานอัฐิธาตุ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อดุโล) หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ท่านได้รับสมญาว่าเป็นบิดาแห่งภาวนาจิต

คำสำคัญ : อัฐิธาตุ, วัดบูรพาราม, หลวงปู่ดุลย์, เครื่องอัฐบริขาร, พระอาจารย์มั่น, พระป่า, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

หลวงปู่หลุย จันทสารเถระ (พ.ศ.2444 - 2532) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ หลวงปู่หลุยเป็นผู้มีปฏิปทา ชอบจาริกไปในที่ต่าง ๆ ตลอดจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่าน เมื่อท่านมรณภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่างแบบเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่หลุย และมีกระแสรับสั่งให้สร้างไว้ใกล้กับอัฐิของพระอาจารย์มั่น

คำสำคัญ : พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ, เครื่องอัฐบริขาร, ชุดธุดงค์, หลวงปู่หลุย, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, บุคคลสำคัญ, พระป่า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : หลวงปู่ขาว, พระสงฆ์, เครื่องอัฐบริขาร, บุคคลสำคัญ, พระป่า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ เป็นเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูง ถือกำเนิดในสกุลแก่นแก้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2413 ณ ต.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เมื่ออายุ 15 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรก ต่อมาเมื่ออายุ 22 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี ตลอดระยะเวลาได้ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยอุตสาหวิริยะ เผยแพร่พระพุทธธรรมและสั่งสอนอบรมธรรมปฏิบัติแก่พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธา พระอาจารย์มั่น มรณภาพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2492

คำสำคัญ : เครื่องอัฐบริขาร, พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, อัฐิธาตุ, เจดีย์พิพิธภัณฑ์, พระป่า, ชุดธุดงค์, บุคคลสำคัญ, พระป่า,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง