ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนหลุมข้าว วัดหลุมข้าว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

ที่มาของชื่อ “บ้านหลุมข้าว” เล่ากันว่า สมัยก่อนในฤดูน้ำ น้ำจะท่วมมาก ทำให้น้ำท่วมข้าว มีข้าวไม่พอกิน เมื่อการทำมาหากินลำบาก จึงคิดหาที่ทำกินใหม่ ชาวบ้านจึงนำเกวียนมุ่งหน้ามาทางบ้านดอน พอถึงหนองเกวียนหัก แล้วหยุดกินข้าว พอกินอิ่มออกหาแหล่งน้ำกินที่อยู่ใกล้ๆ แต่เกิดอาเพศมีแร้งมารุมกินห่อข้าวที่เหลือ ชาวบ้านเชื่อกันว่าแร้งกาไม่เป็นมงคล จึงเดินทางกลับบ้านไป แล้วออกหาที่ทำกินใหม่ จนมาถึงบ้านหลุมข้าว เห็นห้วยใหญ่ปลาชุม พอย้ายมาอยู่จึงขุดสระเพิ่มเติม ขุดไปเรื่อยๆ ในสระพบแกลบเปลือกหรือข้าวเปลือก จึงเรียกว่าบ้าน "หลุมข้าว" ตำนานนี้ได้รับการบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ ชาวหลุมข้าวจำและเล่าต่อกันมา

คำสำคัญ : เครื่องมือทำนา, ไทพวน, ไทยพวน, ไทยพวนหลุมข้าว, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 เมษายน 2556

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ. กำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่วางไว้คือ เพื่อให้คนตระหนักถึงมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่ นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง สนองปรัชญาโรงเรียน ที่มุ่งเน้นความกตัญญูต่อโรงเรียนและท้องถิ่น

คำสำคัญ : เมืองกำแพงเพชร, จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร, พระอิศวร, การเล่นแม่ศรี, นครชุม, นบพระเล่นเพลง, พระซุ้มกอ, พระเครื่อง, เครื่องมือทำนา, พายสาดข้าว, กำแพงเพชรพิทยาคม, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 16 กรกฎาคม 2557

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2518 เมื่อมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 กำหนดนโยบายสำคัญหนึ่งโดยนโยบาย คือ การทนุบำรุงส่งเสริมวัฒนธรรม มาตรา 5 และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ.2524 อันเช่นมีกำเนิดสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงถือกำเนิดขึ้นในชื่อ “ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์”

คำสำคัญ : ข้าวของเครื่องใช้, เครื่องมือทำนา, เครื่องมือหาปลา, เครื่องมือทอผ้า, กลุ่มชาติพันธุ์, วงดนตรีตุ๊บเก่ง, ผ้าพื้นเมือง, เครื่องมือเครื่องใช้,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดปริยัติไพศาล
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 26 ธันวาคม 2557

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดปริยัติไพศาล ตั้งอยู่ภายในวัด เป็นเรือนไม้หลังเล็กมองเห็นได้ชัดเจนผ่านกำแพงวัด ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ของคนบ้านพะงาด จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี บอกเล่าประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ “โฮมพี่โฮมน้อง”ชาวบ้านที่นี่เขาล้วนเป็นเครือญาติพี่น้องกันทั้งหมด ประวัติความเป็นมาของชุมชนพะงาด ตำบลขามสมบูรณ์ ย้อนไปได้ 100 ปีประมาณ พ.ศ.2446 นางสิงห์ เสาร์ทองหลาง คนโคราช ได้พาครอบครัวย้ายมาจากบ้านตะหนอด อยู่ห่างไปประมาณ 3 กิโลเมตร มาสร้างบ้านเรือน ทำนา

คำสำคัญ : วัดปริยัติไพศาล, เครื่องมือทำนา, อุปกรณ์จับปลา, เครื่องมือทอผ้า, หมู่บ้านทอผ้า, ผ้าไหม,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 พฤศจิกายน 2557

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านของโรงเรียนเลขธรรมกิตต์วิทยาคม เริ่มมาจากทางโรงเรียนได้สะสมสิ่งของบ้างแล้ว แล้วได้มีผู้บริจาคสร้างอาคาร จึงอยากให้เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องใช้พื้นบ้านให้นักเรียนได้ศึกษา ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเปิดพิพิธภัณฑ์

คำสำคัญ : สัญญาเช่ากระบือ, เครื่องมือทำนา, ประมงพื้นบ้าน, เครื่องใช้ในบ้านสมัยก่อน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรวัดบ้านกร่าง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งซึ่งไหลผ่านที่ราบลุ่มภาคกลางประเทศไทย เมื่อไหล ผ่านที่ใดก็เปลี่ยนชื่อเรียกตามสถานที่นั้นๆ เช่นแม่น้ำสุพรรณบุรี แม่น้ำนครชัยศรี และชุมชนริมสอง ฝั่งแม่น้ำสายนี้ก็มักจะเป็นแหล่งรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม ประเพณี และการค้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ก็เช่นกันเป็นเมืองท่าค้าขายที่เคยรุ่งเรืองมากในอดีต

คำสำคัญ : พระเครื่อง, เครื่องมือทำนา, อุปกรณ์ทำนา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง