ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน, ลูกปัด, เครื่องประดับ, อาวุธ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ทะเลสาบสงขลา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์จันเสน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

จันเสนเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการขุดค้นพบเมืองโบราณจันเสน บริเวณเมืองโบราณนี้ได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก หลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานของชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น

คำสำคัญ : เมืองโบราณจันเสน, แหล่งโบราณคดี, โบราณวัตถุ, พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน, ยุคทวาราวดี, โครงกระดูก, เครื่องประดับ, พุทธประวัติ, จิตรกรรมฝาผนัง, ยุวมัคคุเทศน์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี่
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

การที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆจะสืบทอดต่อเนื่องกันมาได้เป็นระยะเวลายาวนาน ชุมชนนั้นต้องมีความเข้มแข็งอย่างยิ่ง ชุมชนชาวมอญ บางกระดี่ เป็นหนึ่งชุมชนที่ดำรงตัวตนได้มาถึงทุกวันนี้ ศูนย์วัฒนธรรมมอญยังเชื่อมโยงไปยังอีกหลายบ้านที่มีการจัดแสดงวิถีชีวิต ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายมอญ บ้านขนมหวาน บ้านแส้ กลุ่มบ้านสานกก บ้านเปลมอญ บ้านการแต่งกาย บ้านฟืน บ้านฉัตร-ธง เป็นต้น

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, คัมภีร์, เครื่องประดับ, มอญ, กลุ่มชาติพันธุ์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์วิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 25 กันยายน 2561

พิพิธภัณฑสถานคลองท่อม ก่อตั้งขึ้นโดย พระครูอาทรสังวรกิจ (พระสวาส กนฺตสงฺวโร) (นามสกุลเดิม เอี่ยวน้อย) อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองท่อม เจ้าคณะอำเภอคลองท่อมและอำเภอเกาะลันตา ได้รวบรวมลูกปัดโบราณแบบต่างๆ รวมทั้งโบราณวัตถุอื่นๆ ที่พบในควนลูกปัดหลังวัดคลองท่อม มาเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2525 ใช้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถานพระครูอาทรสังวรกิจ” เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาและอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าของแผ่นดินไว้ ไม่ให้สูญหายไป ภายหลังเปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม”

คำสำคัญ : ลูกปัด, โบราณวัตถุ, เครื่องประดับ, แหล่งโบราณคดี, คลองท่อม,
อ่านต่อ...


 

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ได้แก่ เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินตรา และเหรียญกษาปณ์ โดยจัดแสดง ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งกรมธนารักษ์มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ

คำสำคัญ : สถาบันกษัตริย์, เงิน, พระราชพิธี, เหรียญที่ระลึก, เครื่องประดับ,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

สกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีหลายกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาตั้งรกรากหรืออพยพเข้ามาอยู่ตั้งแต่ในอดีต กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อพยพเข้ามาคือ "โส้" ซึ่งมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมประเพณีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โส้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมอยู่บริเวณทิศตะวันตกของเทือกเขาอากและลุ่มแม่น้ำตะโปน ต้นน้ำเซบังเหียน ในลาว โส้อพยพเข้ามาในสกลนครมากในช่วง พ.ศ. 2426-2430

คำสำคัญ : ไทโส้, กลุ่มชาติพันธุ์, เครื่องประดับ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, โบราณวัตถุ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 26 พฤศจิกายน 2556

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างของอัญมณีไว้อย่างค่อนข้างครบถ้วนน่าเข้าไปชมแห่งหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่บนชั้น 3 อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใกล้กับประตูคณะบัญชีด้านถนนพญาไท หน่วยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์

คำสำคัญ : เครื่องประดับ, อัญมณี, แร่, พลอย, เพชร, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

อาคารแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พื้นที่ในอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ที่เคยมีการสำรวจทางโบราณคดีเมื่อกว่า 10 ปีมาแล้ว พบว่า มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีตั้งแต่ช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดี พบโบราณวัตถุที่มีความสำคัญมากมาย เช่นภาชนะดินเผารูปทรงต่างๆ ที่มีรูปแบบร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ภาคกลาง ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และโบราณวัตถุในสมัยทวารวดี เป็นต้น

คำสำคัญ : โบราณคดี, ภาชนะดินเผา, เครื่องประดับที่ทำจากหิน, เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว, ทวารวดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุจอมปิง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 กันยายน 2556

วัดพระธาตุจอมปิงเป็นวัดเก่าแก่ของลำปาง มีตำนานว่าสร้างขึ้นโดยพระนางเจ้าจามเทวี วัดเคยร้างไปช่วงหนึ่ง ต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราช ท่านนันทปัญญา พี่เลี้ยงของพระเจ้าติโลกราช ได้มาบูรณะวัดแห่งนี้ ในพ.ศ. 2000 เกิดศึกพระยาใต้ยกทัพมาประชิดเมืองลำปาง เจ้าหมื่นด้งนครและพระเจ้าติโลกราชยกทัพมาช่วย สถานที่รบเรียกว่า "มหาสนุก" และได้ฉลองชัยชนะที่วัดนี้ มีการตั้งชื่อวัดว่า "วัดจอมพิงค์ชัยมงคล" ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นวัดจอมปิงในปัจจุบัน

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, เครื่องประดับ, พระพุทธรูป, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำพระผาป่อง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

วัดถ้ำพระผาป่อง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในบ้านขัวสูง ตำบลกกตูม ซึ่งเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ลักษณะภูมินิเวศโดยรอบนั้น เป็นพื้นที่ไหล่เขาลาดชัน มีถ้ำน้อยใหญ่ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งชาวบ้านเล่าว่าถ้ำบริเวณนี้เคยเป็นที่หลบภัยชั้นดีของกลุ่มที่ถูกรัฐบาลกล่าวหาว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ มีชื่อเรียกต่าง ๆ อาทิ ถ้ำสหายไขแสง สุกใส ที่ความกว้างยาวของถ้ำนั้น สามารถจุคนได้หลายสิบคน

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, เครื่องประดับ, โบราณวัตถุ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านแม่แจ่ม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

คุณนุสรา เตียงเกตุ เคยผู้สนับสนุน และฝึกอบรม อาชีพ ให้กลุ่มสตรีทอผ้า ในตำบลท่าผา และตำบลใกล้เคียง ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือให้มีคุณภาพ โดยผ่านระบบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของ ก.ศ.น. ทั้งยังเป็นตัวกลางในการจัดหาตลาดให้กลุ่มแม่บ้านอีกด้วย นอกจากนี้ยังศึกษาพัฒนาลวดลาย เทคนิคการทอและสีย้อม จึงทำให้ต้องเก็บตัวอย่างผ้าพื้นเมืองไว้แทบทุกสี ทุกชนิด จนสะสมไว้ได้หลายพันผืน บ้านทรงพื้นเมืองประยุกต์ที่สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2537

คำสำคัญ : ผ้าทอ, เครื่องประดับ, เครื่องจักสาน, เครื่องเรือน, ผ้าตีนจก, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานเขลางค์นคร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

วัดพระเจดีย์ซาวหลังเป็นวัดโบราณก่อนตำนานสมัยอาณาจักรเชียงใหม่ สมัยที่ล้านนาตกอยู่ในการปกครองของพม่า ได้ใช้วัดป่าเจดีย์ซึ่งก็คือวัดเจดีย์ซาวแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางศาสนาในนิกายอรัญวาสของพม่า คำว่า "ซาว" เป็นภาษาพื้นเมือง แปลว่า ยี่สิบ เจดีย์ซาวจึงหมายถึง เจดีย์ยี่สิบองค์ เป็นศิลปะแบบพม่าผสมศิลปะล้านนา องค์ใหญ่สุดอยู่ตรงกลาง แวดล้อมด้วยเจดีย์อีกสิบเก้าองค์

คำสำคัญ : เจดีย์ซาว, เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องประดับ, กลุ่มชาติพันธุ์, วัด,
อ่านต่อ...


 

ห้องจริยวัฒนธรรม ร.ร.บ้านไฮหย่อง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

บ้านไฮหย่อง เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไฮหย่องเป็นชื่อภาษาถิ่น มาจากคำว่า"ไฮ" ที่หมายถึงต้นไทร และ "หย่อง" ที่แปลว่า ห้อย หรือย้อยลงมา ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาว่า บรรพบุรุษของพวกเขาได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ ที่แห่งนี้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีหนองน้ำทั้งทางทิศเหนือและใต้ เหมาะแก่การตั้งรกราก และเห็นไทรต้นใหญ่ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้น

คำสำคัญ : เครื่องประดับ, การละเล่น, พระเวสสันดรชาดก, ประเพณีท้องถิ่น, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร.ร.บ้านหนองก๋าย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองก๋าย จัดตั้งขึ้นในปี 2537 โดยใช้ห้องหนึ่งในอาคารเรียนเป็นที่จัดแสดงวัตถุ แต่ปัจจุบันเนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน จึงย้ายวัตถุทางวัฒนธรรมมายังอาคารด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เป็นอาคารกั้นฝาด้วยปูนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นฝาไม้ระแนงตีโปร่ง จัดวางวัตถุตามชั้นที่ต่ออย่างง่ายๆ อย่างไรก็ดีมีวัตถุทางวัฒนธรรมเก็บสะสมไว้เป็นจำนวนมากพอสมควร เป็นประเภทไม้แกะสลัก

คำสำคัญ : ไม้แกะสลัก, โบราณวัตถุ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องจักสาน, เครื่องประดับ, เครื่องดนตรี, เครื่องเขิน, เครื่องเรือน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง