ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 พฤศจิกายน 2555

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 โดยนายรัศมินทร์ นิติธรรม พร้อมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ที่เริ่มจากศูนย์เรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์ มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่น และนำเอาเอกลักษณ์หรือศิลปะดั้งเดิมทางด้านภูมิปัญญามาประยุกต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย สู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ชื่อขุนละหารเป็นแบรนด์ เนื่องจากเป็นชื่อพระราชทานสมัยรัชกาลที่ 5 และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน

คำสำคัญ : วัตถุโบราณ, ที่ดักนกคุ่ม, เครื่องปั้นดินเผา, มะโย่ง, ศาสตารวุธของชาวมลายู, เครื่องทองเหลือง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบูรพาปะอาวเหนือ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2555

บ้านปะอาว มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า บรรพบุรุษของบ้านนี้อพยพมาจากเวียงจันทน์ สมัยพระวอ พระตา โดยมีพี่น้องสองคนพาหมู่ญาติมาถึงทำเลที่เหมาะสม ผู้เป็นน้องได้พาสมัครพรรคพวกตั้งหมู่บ้านขึ้นเป็นบ้านปะอาว ส่วนผู้พี่ได้อพยพขึ้นไปทางเหนือลงหลักปักฐานขึ้นเป็นบ้านโนนเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สันนิษฐานว่า "ปะอาว" คงเพี้ยนมาจากคำว่า ป๋าอาว คำว่าป๋า หมายถึงละไว้ ทิ้งไว้ ส่วนอาว หมายถึงอา คือน้องชาย ซึ่งเป็นบ้านผู้เป็นพี่ละทิ้งผู้เป็นน้องชาย

คำสำคัญ : เครื่องทองเหลือง, เครื่องใช้ในครัวเรือน, วัตถุธรรม, โบราณวัตถุ, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 17 ตุลาคม 2556

อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 คือพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์เคยเสด็จมาประทับที่วัดนี้ในครั้งที่ทรงผนวชเป็นเวลาถึง 10 ปี แต่เดิมวัดแห่งนี้ชื่อวัดสมอราย ต่อมาหลังจากเสด็จมาประทับจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดราชาธิวาส วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างสมัยกรุงละโว้ หรือก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ประมาณปี พ.ศ.1820

คำสำคัญ : เครื่องใช้พระภิกษุ, ผ้า, ผ้าโบราณ, วัดราชาธิวาสวิหาร, คัมภีร์ใบลาน, เครื่องทองเหลือง, เครื่องเขิน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดสง่างาม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 5 มีนาคม 2557

วัดสง่างามเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดปราจีนบุรี เริ่มก่อตั้งปี 2446 ภายในพื้นที่กว้างขวางกว่า 36 ไร่ มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อดังของภาคตะวันออก ที่มีผู้เคารพนับถือทุกระดับชั้น ทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พระครูสีลวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อผิว สีลวิสุทโธ) ท่านเป็นพระสงฆ์ที่เป็นศิษย์สืบทอดพุทธาคมของท่านพระครูปราจีนมุนี หรือหลวงพ่อทอง วัดหลวงปรีชากุล เกจิคณาจารย์เรื่องวิทยาคุณในยุคก่อนปีพ.ศ.2460

คำสำคัญ : วัดสง่างาม, พระพุทธรูป, ตาลปัตร, คัมภีร์ใบลาน, ภาชนะดินเผา, เครื่องทองเหลือง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพระพุทธมนต์ วัดปราสาทสิทธิ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 17 มกราคม 2557

วัดปราสาทสิทธิ์ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองดำเนินสะดวก ที่ขุดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ความยาวของคลองดำเนินสะดวกนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เริ่มวัด ตามคำสัมภาษณ์ของพระสุชาตินั้นกล่าวว่ามีความยาว 33,600เมตร (หรือ 33.6กิโลเมตร) แต่ละ 100เส้น หรือ 4กิโลเมตรจะมีเสาหินปักไว้เป็นหลักบอกระยะทาง และวัดปราสาทสิทธิ์ตั้งอยู่บริเวณหลักที่ 5 จึงถือว่าอยู่ตรงจุดกึ่งกลางคลองดำเนินสะดวก ผู้ที่อำนวยการสร้างคลองดำเนินสะดวกและเป็นผู้ที่ก่อตั้งวัดแห่งนี้คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

คำสำคัญ : วัดปราสาทสิทธิ์, สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์, ช่วง บุนนาค, เครื่องทองเหลือง, ภาชนะดินเผา, เครื่องเคลือบ, เครื่องแก้ว, บ่อน้ำพระพุทธมนต์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พื้นที่บริเวณตำบลเขาสมอคอนมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวี สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ จากหลักฐานต่างๆ ทั้งเอกสาร และโบราณวัตถุ ระบุว่าเขาสมอคอนเป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะหลักฐานประเภทตำนาน ที่มีการกล่าวถึงเขาสมอคอนอยู่มาก เช่น ในหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่กล่าวไว้ว่า “เขาสมอคอนนี้ เป็นที่อยู่ของสุกทันตฤาษี มหาฤาษี ผู้สอนศิลปวิทยาคมแก่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัย

คำสำคัญ : วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา, เขาสมอคอน, แหล่งโบราณคดีบ้านพราน, โบราณคดี, พระบรมสารีริกธาตุ, ตู้พระไตรปิฎก, คัมภีร์ใบลาน, พระพุทธรูป, เครื่องสังคโลก, เครื่องทองเหลือง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ฉลอง อินทร์น้อย
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : เครื่องลายครามเบญจรงค์, นาฬิกาโบราณ, พระพุทธรูป, พระเครื่อง, พระบูชา, เครื่องเงิน, เครื่องทองเหลือง,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง