ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ หรือที่ชาวพิษณุโลกมักเรียกว่า "ลุงจ่า หรือจ่าทวี" เป็นชาวพิษณุโลกแต่กำเนิด ได้รับความรู้ด้านช่างศิลป์จากบิดา หลังจากนั้นเข้ากรุงเทพฯ ฝึกหัดและเป็นช่างวาดประจำร้านช่างศิลป์หลายแห่ง เมื่อพ.ศ. 2498 รับราชการทหารติดยศสิบตรี ต่อมาพ.ศ. 2502 กองทัพภาคที่ 3 ส่งไปฝึกงานหล่อโลหะที่กรมศิลปากร ต่อมาจึงยึดอาชีพปั้น หล่อโลหะ โดยเฉพาะพระพุทธรูป พระประธาน และพระบูชาต่าง ๆ พ.ศ. 2521 ลาออกจากราชการ ด้วยรักในศิลปะและเห็นในคุณค่าของใช้พื้นบ้าน

คำสำคัญ : เครื่องดนตรี, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องจักสาน, ไทยทรงดำ, กลุ่มชาติพันธุ์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์วิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานสองฝั่งโขง บ้านเกวียนมุก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

"บ้านเกวียนมุก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานสองฝั่งโขง" เกิดขึ้นจากใจรักและความผูกพันของคุณสมศักดิ์ สีบุญเรือง ที่มีต่อคุณตาซึ่งเป็นคนอีสานและเคยเป็นนายฮ้อยมาก่อน โดยเกิดความประทับใจเมื่อครั้งยังเด็กที่เห็นคุณตาซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่กลับพึ่งพาตนเองได้ดี ไม่ใช้เงิน ใช้ภูมิปัญญาที่เรียบง่าย ปลูกข้าว หาปลา สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมทำให้เกิดความหลงใหลในภูมิปัญญาพื้นบ้าน มรดกท้องถิ่น และกลายเป็นนักสะสมของเก่าอย่างจริงจัง จนกระทั่งชาวบ้านขนานนามว่า "บ้าของเก่า"

คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องดักสัตว์, เครื่องจักสาน, เกวียน, อีสาน, เคียว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

ปัญหาสภาวะเรือนกระจกทำให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานเพื่อลดความร้อนให้โลก สิ่งที่กระทบตัวเราอย่างชัดเจนตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าคืออุณหภูมิภายในบ้าน บ้านเย็นร่มรื่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เจ้าของและสมาชิกในครอบครัวอยู่สุขสบาย ช่างปลูกบ้านไทยสมัยโบราณเห็นความสำคัญในประเด็นนี้อย่างดี ดังจะเห็นได้จากการออกแบบบ้านโดยเฉพาะในภาคกลางที่มีอากาศร้อนให้มีหลังคาทรงสูง และส่วนล่างยกพื้นสูง ทำให้อากาศถ่ายเททั้งด้านบนและใต้พื้นเรือน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาช่างไทยเท่านั้น เราสามารถได้เรียนรู้จากของจริงได้ที่เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท ใกล้กับมาบุญครอง ฝั่งเดียวกับหอศิลป์จามจุรี

คำสำคัญ : เรือนไทย, เครื่องดนตรี, โบราณวัตถุ, เครื่องจักสาน, เครื่องปั้นดินเผา, การแสดงทางวัฒนธรรม, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทยบ้านลานแหลม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทยบ้านลานแหลมเกิดจากปณิธานของอ.เริงชัย แจ่มนิยม ที่ต้องการถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำนาในอดีตเมื่อราว 30 - 40 ปีที่แล้วไว้ให้คนไทยในสมัยนี้ได้รู้ อ.เริงชัยเริ่มเตรียมการทั้งในเรื่องสถานที่และสิ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นด้วยการปลูกต้นสะเดาเป็นรั้วล้อมรอบบ้าน รอจนต้นสะเดาโตเต็มที่ จนในปี พ.ศ. 2541 จึงตัดมาทำเป็นเสาเรือนพิพิธภัณฑ์ที่ได้วางโครงสร้างไว้ให้เป็น "เรือนไทยเครื่องผูก" โดยใต้ถุนเรือนไทยได้จัดแสดงเครื่องมือเกษตรกรรม และเครื่องมือในการดำรงชีพแบบพื้นบ้านไว้จำนวนหนึ่ง และได้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

คำสำคัญ : การทำนา, ชาวนา, เรือนไทย, ประวัติบ้านลานแหลม, เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องมือการ, ข้าว, เครื่องสีฝัดข้าว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญาเกษตร,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดห้วยตะโก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

บริเวณวัดห้วยตะโกสันนิษฐานว่าเคยเป็นวัดเก่าแก่มาก่อน ต่อมาพระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้เข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดห้วยตะโก ท่านมีความสนใจศิลปะเขมร ท่านจึงมีแนวคิดที่จะผสมผสานรูปแบบศิลปะดังกล่าวเข้ามาไว้ในวัด โดยเฉพาะอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้าง ท่านได้แนวคิดมาจากบรรณาลัยของปราสาทหินพนมรุ้ง นอกจากนี้ท่านยังพยายามจะให้วัดห้วยตะโกเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน มีมุมต่างๆ ที่ให้ความรู้ อาทิ เตาเผาสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นมุมที่จัดเป็นสถานที่ผลิตอิฐเพื่อนำมาก่อสร้างโบสถ์องค์ปัจจุบัน มุมวาดลายไทย เป็นต้น

คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องจักสาน, พระพุทธรูป, สถาบันกษัตริย์, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

หากย้อนอดีตไปในวิถีชีวิตของผู้คน เกษตรกรรมคือทุกสิ่งที่มาพร้อมกับความรุ่งเรืองทางอารยธรรมของชนชาตินั้นๆ คันไถของชาวนาได้ไถไปบนผืนดิน ฤดูกาลแล้วฤดูกาลเล่า กังหันลมที่หมุนตามแรงลมสูบน้ำเข้าแปลงนา เรือขุดทำจากต้นไม้บรรทุกผลผลิตล่องไปตามลำน้ำ เกวียนเทียมวัวบรรทุกข้าว เกวียนเทียมช้างบรรทุกไม้ ภาพอดีตเหล่านี้เคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ด้วยฝีมือของชาวบ้าน

คำสำคัญ : ภูมิปัญญา, โคราช, เครื่องจักสาน, เครื่องดักจับสัตว์, อุปกรณ์ทำนา, เกวียน, เทคโนโลยีโบราณ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

ศูนย์การเรียนรู้ ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตั้งแต่ปี 2537 เพื่อเป็นการรักษาภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชน การดำเนินการเป็นความร่วมมือระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น (เฉิน ผันผาย) ชุมชน และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกว. ในการอนุรักษ์ภาษาอย่างเป็นระบบ ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จัดแสดงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษชอง ซึ่งเป็นชนพื้นบ้านเดิมในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด

คำสำคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์, เครื่องจักสาน, ชอง, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมปกากะญอ บ้านกุยต๊ะ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 9 สิงหาคม 2556

ผืนป่าแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ของไทยส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปกากะญอมาอย่างยาวนาน วิถีชีวิตของชาวปกากะญอผูกพันอย่างมากกับป่าเขาตามธรรมชาติ แต่นโยบายการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางการพัฒนาของรัฐ ทำให้การเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างชาวบ้านที่อาศัยอยู่เดิมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในประเด็นปัญหาเรื่องที่ทำกิน การควบคุมการใช้พื้นที่ป่าและการดูแลรักษา

คำสำคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์, เครื่องจักสาน, กะเหรี่ยง, ปกากะญอ, ผ้าทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2555

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรงเริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีเจ้าอาวาสวัดสำโรงคือ พระครูสิริปุญญาภิวัตน์เป็นประธาน ชาวตำบลวัดสำโรงและตำบลใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้กันอยู่ในชนบท ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เครื่องมือหัตถกรรมต่างๆ อุปกรณ์ตวงข้าว เครื่องมือจับสัตว์น้ำและเครื่องใช้อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก โดยทางพิพิธภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอนุรักษ์มรดกพื้นบ้านเหล่านี้ไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนไทยในอดีตแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

คำสำคัญ : ห้องครัว, เครื่องจักสาน, เครื่องมือการเกษตร, เครื่องมือดักสัตว์, ช่างไม้, เรือพื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ห้องไทยศึกษานิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

ห้องไทยศึกษานิทัศน์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ผู้เข้าชมสามารถจับต้องสิ่งของได้ ในการเข้าชมแต่ละครั้งผู้เข้าชมจะได้ความรู้แปลกใหม่จากการจัดนิทรรศการที่สลับสับเปลี่ยนกันไปในโอกาสสำคัญหรือเทศกาลงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ บทบาทของห้องไทยศึกษานิทัศน์ที่เป็นมาโดยตลอดคือ การเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องไทยศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ แต่เดิมห้องไทยศึกษานิทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ : เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ผ้าทอ, เครื่องปั้นดินเผา, ว่าว, ระหัดวิดน้ำ, อีสาน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์เครื่องจักสานใหญ่ที่สุดในโลก
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : เครื่องจักสาน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้ว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

นางเยิ้ม เรืองดิษฐ์ อายุ ๔๖ ปี เดิมมีอาชีพเป็นแม่ค้า ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา และเป็นเจ้าของรีสอร์ทหาดทรายแก้ว ชอบสะสมของเก่ามาตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี ของสะสมส่วนใหญ่รับซื้อจากชาวบ้านจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะรับซื้อจากชาวประมงที่งมโบราณวัตถุได้จากซากเรือโบราณที่อับปางใต้ทะเล โดยในอดีตชาวประมงมักจะนำโบราณวัตถุที่งมได้มาแลกกับข้าวสารและไก่ ป้าเยิ้มหลงใหลการสะสมของเก่าจนถึงกับเคยขายที่ดินมาซื้อจานราชวงค์ซ้องอายุกว่าพันปี ในราคากว่าเจ็ดหมื่นบาท

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องจักสาน, โบราณวัตถุ, เครื่องใช้พื้นบ้าน,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมไทยทรงดำ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 23 ธันวาคม 2556

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมไทยทรงดำฯ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา มีความน่าสนใจอยู่หลายประการ เพราะเป็นศูนย์วัฒนธรรมฯ ไม่กี่แห่งที่ยังคงจัดแสดงวัตถุวัฒนธรรมจำนวนมาก เพราะให้แหล่งอื่นๆ มักประสบเหตุของอัคคีภัย เช่น เรือนไทยทรงดำเดิมของศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย หรือศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) แม้ในปัจจุบัน ศูนย์วัฒนธรรมฯ จะยังอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา แต่ระดับของการดูแลและการใช้ประโยชน์จากศูนย์วัฒนธรรมก็เป็นไปอย่างจำกัด

คำสำคัญ : ไทยทรงดำ, กลุ่มชาติพันธุ์, เครื่องจักสาน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลหัวสำโรง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหัวสำโรง เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของอาจารย์ฉันทนา สระบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดหัวสำโรง จากการศึกษาในวิชาเอกศิลปะ ที่วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2520 (มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทราในปัจจุบัน) และได้ติดตามอาจารย์นารี สาลิกภูติ ลงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในหลายท้องที่ จึงเกิดความคิดว่า น่าจะนำศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมาจัดแสดงที่ชุมชนหัวสำโรงบ้าง จากนั้นอาจารย์ได้เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนวัดหัวสำโรงมาไว้ที่โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง อาทิ สมุดข่อย เครื่องจักสาน เครื่องมือจับปลา ภาพวาดในสมัยก่อน ถ้วยชาม ข้าวของที่นำไปทำบุญที่วัด หน้าบัน

คำสำคัญ : เอกสารโบราณ, เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องมือการเกษตร, ข้าว, เคียว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2556

จะเลือกนั่งเรือ หรือนั่งรถก็ได้ถ้าจะมาชมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนนทบุรี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เดินจากถนนใหญ่เข้ามาในซอยราว 100 เมตร ก็เห็นป้ายชื่อโรงเรียนตัวใหญ่ “โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม” ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมประจำอำเภอ ในปี 2540 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนอยู่ก่อนแล้ว ผู้ที่ริเริ่มคือ อาจารย์สุธาทิพย์ ศุกระโยธิน ผู้อำนวยการคนก่อนของโรงเรียน ที่ท่านรวบรวมข้าวของจากแหล่งต่างๆ ทั้งคนรู้จักและอาจารย์ในโรงเรียน เพื่อจะนำมาจัดทำพิพิธภัณฑ์ โดยใช้พื้นที่ห้องเรียนจำนวน 3 ห้อง ในการจัดแสดง

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, อาวุธ, เครื่องจักสาน, พุทธประวัติ, ภาพวาด, เรือนไทย, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไผ่ดำ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557

ถึงแม้จะอยู่ติดกรุงเทพฯ แต่การดำเนินชีวิตของคนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หลายครอบครัว ยังมีวิถีชีวิตมีความสุขแบบคนในชนบทอยู่ เด็กๆยังกระโดดน้ำเล่น พายเรือเป็น สามารถหาปลาทำกับข้าวเป็นตั้งแต่ยังเป็นเด็กประถม โรงเรียนวัดไผ่ดำ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีอาคารเรียนสวยงามทาสีเขียวอ่อนเห็นแต่ไกล อาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไผ่ดำ เป็นเหมือนห้องเรียนที่เชื่อมติดต่อกันทั้งตัวอาคารและการเรียนรู้ มุ่งหวังให้เด็กๆค่อยซึมซับวัฒนธรรมไทยและความเป็นท้องถิ่นไว้

คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาวนา, ทำนา, การเกษตร, เครื่องจักสาน, แหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำบึงไผ่ดำ, คัมภีร์ใบลาน, ภาชนะดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย วัดประชาคมาราม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย และศูนย์วัฒนธรรมประจำอำเภอห้วยแถลง ตั้งอยู่ภายในวัดประชาคมารามเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 2545 ตามความประสงค์ของท่านพระครูวิสุทธิประยุตต์ เจ้าอาวาสวัดประชาคมาราม ที่ต้องการจะอนุรักษ์อาชีพการทำนาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและสำนึกบุญคุณของชาวนาไทย โดยจุดเริ่มต้นของการเก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของที่ใช้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เกิดจากการจัด “มหกรรมสืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 20- 21 มกราคม 2544 ณ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ซึ่งภายในงานท่านพระครูก็เริ่มขอรับบริจาคอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับการทำนาจากชาวบ้าน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

คำสำคัญ : เครื่องมือการเกษตร, การทำนา, เครื่องจักสาน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร.ร.ไตรรัตนวิทยาคม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาปี พ.ศ. 2542 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิชาท้องถิ่นของเรา มี อ.ทวี พรหมา เป็นผู้ดูแล อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว แบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็นส่วนๆ ตามเนื้อหาทางด้านวิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น เรื่องเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ก็จะจัดแสดงกลองยาว โปงลาง เรื่องเครื่องมือดักจับสัตว์ เรื่องศาสนาความเชื่อ จัดแสดงใบเสมาหินทรายจำลอง

คำสำคัญ : เครื่องดนตรี, เรือนอีสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องจักสาน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ จังหวัดชัยภูมิ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 15 ตุลาคม 2558

พิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเริ่มมีแนวคิดในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2545 โดยนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม แต่ไม่มีเงินให้ ดังนั้น พ.ศ.2546 หลังจากที่ระดมเงินจากคหบดีในจังหวัดได้มาประมาณ 1,100,000 บาท ก็เริ่มทำการปรับปรุงห้องจัดแสดงโดยใช้ห้องชั้นล่างของอาคารศาลากลางเก่า ช่างศิลป์ที่มาช่วยดูแลออกแบบคือ อ.สงวน ป้ายจัตุรัส ที่เคยทำงานให้กับศูนย์ศิลปาชีพมาก่อน ห้องจัดแสดงปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้เข้าได้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547

คำสำคัญ : ประเพณี, วัฒนธรรม, วิถีชีวิตท้องถิ่น, ครัวไฟ, เครื่องจักสาน, การทอผ้า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ ตำบลบางเจ้าฉ่า
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี พ.ศ.2540 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนบางเจ้าฉ่าเช่นกัน ทำให้ผู้นำชุมชน และชาวบ้านบางเจ้าฉ่ารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือถึงอนาคตของบางเจ้าฉ่า นำโดยสุรินทร์ นิลเลิศ กำนันตำบลบางเจ้าฉ่า ซึ่งเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมีหน่วยงานราชการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ชาวบ้านบางเจ้าฉ่าได้จัดประชาคมเพื่อวางแผนอนาคตร่วมกัน และริเริ่มพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เรียกว่า “เวทีชวนคิด ชวนพูด ชวนทำ”

คำสำคัญ : เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, งานหัตถกรรม, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง