ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นำเสนอความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมในดินแดนอีสานล่าง ซึ่งแสดงถึงรากฐานการกำเนิดอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน มีการแสดงโบราณวัตถุ ศิลปะเขมรที่พบในแถบอีสานล่าง และเน้นการจัดแสดงโบราณวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมหินทราย เช่น ทับหลัง หน้าบัน เสาประดับกรอบประตู กลีบขนุน ยอดบัวปราสาท และปราสาทจำลอง นอกจากนี้ ยังมีอาคารเปิดโล่ง จัดแสดงใบเสมาและทับหลังที่สวยงามจำนวนมากอีกด้วย

คำสำคัญ : ศิลปะเขมร, โบราณวัตถุ, ประวัติเมือง, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเทียบ วัดตาพระยา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 15 กรกฎาคม 2556

วัดตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2505 มีพระครูปัจจันตเขตคณาภิรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส เดิมวัดตาพระยาตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของตลาด ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนอนุบาลตาพระยา จนกระทั่ง พ.ศ.2460 มีการย้ายวัดมาอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของตลาดจนทุกวันนี้

คำสำคัญ : จารึก, โบราณวัตถุ, ศิลปะเขมร,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสามเผ่า วัดคุรุราษฎร์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

วัดคุรุราษฎร์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเด็กเล็กๆนับร้อยคน อายุตั้งแต่ขวบครึ่งไปจนถึงสี่ขวบ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแห่งนี้ ท่านพระครูจันทธรรมโกวิท เจ้าอาวาส ได้ก่อตั้งขึ้นมาเกือบยี่สิบปีแล้ว เด็กๆเหล่านี้เป็นลูกหลานของชาวบ้านละแวกนี้ โดยพ่อแม่ผู้ปกครองไปทำงานตามไร่นา ทำให้ไม่มีคนดูแลเด็กๆ ที่นี่จึงรับมาดูแล โดยมีครูพี่เลี้ยงจำนวน 6 คน ปัจจุบันทางเทศบาลได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากวัด โดยจะมีบางส่วนของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะช่วยกันบริจาค

คำสำคัญ : วัดคุรุราษฎร์, เขมร, ส่วย, ลาว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์วิทยา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์เขมร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2561

ในเอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมถึงมุมมองของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ที่เห็นว่า “ปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดสุรินทร์เหล่านี้เริ่มสูญหายไปตามกาลเวลา อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์”

คำสำคัญ : เขมร, ลาว, กูย, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง