ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 พฤษภาคม 2556

ประเทศไทยในยุคก่อนรัชกาลที่ 5 ยังไม่มีการจัดสรรค์แบ่งที่ดินอย่างเป็นรูปแบบ อาจจะเคยได้ยินการแบ่งปันที่ดินในระบบศักดินา แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่ออิทธิพลของตะวันตกได้แผ่ขยายเข้ามาถึงสยามประเทศ และส่อเค้าว่าประเทศมหาอำนาจอย่าง อังกฤษ และฝรั่งเศส ต้องการจะยึดประเทศของเราเป็นอาณานิคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงต้องการที่จะรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับอาณาเขตการปกครองของสยามในยุคนั้นให้เป็นรูปแบบและเป็นที่ยอมรับของตะวันตก กรมที่ดินจึงถือกำเนิดขึ้นในยุคนั้น ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น

คำสำคัญ : แผนที่, พรมแดน, ตราประทับ, กรมที่ดิน, อุปกรณ์สำนักงาน, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่สัมผัส ด้วยอากาศจากเครื่องปรับอากาศที่เย็นสบาย ดนตรีคลาสสิคที่ไพเราะ และการใช้แสงสีที่ทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกอบอุ่น เท่านี้ก็ทำให้ผู้เขียนอยากใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายหลบร้อนในพิพิธภัณฑ์นี้ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยตั้งอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่

คำสำคัญ : ธนบัตร, เงินตรา, สุวรรณภูมิ, เส้นทางการค้า, ธนาคาร, อุปกรณ์สำนักงาน, เอกสาร, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, การเงินการธนาคารและเงินตรา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่ จัดตั้งในปี พ.ศ.2533 โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย เดิมเป็นอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แม่ปิง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ห้องจัดแสดง 4 ห้อง พื้นที่จัดแสดงรวมประมาณ 260 ตารางเมตร มีห้องคลังขนาด 42 ตารางเมตร ห้องจัดแสดงชั้นล่าง จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการสื่อสารสมัยก่อน เช่น เครื่องเคาะรหัสมอสที่ขนาดใช้ไฟ 12 โวลท์ เครื่องมืออื่นๆ ตลอดจนโต๊ะ เก้าอี้ยาว เคาท์เตอร์ไปรษณียากร ที่เคยใช้ในสำนักงานไปรษณีย์สมัยก่อน

คำสำคัญ : การสื่อสารแห่งประเทศไทย, รหัสมอส, อุปกรณ์สำนักงาน, ตราไปรษณียกร, นักสะสมแสตมป์, การสื่อสารและไปรษณีย์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดหนองคาย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

ห้องที่ใช้จัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดหนองคาย แต่เดิมนั้นเป็นห้องพิจารณาคดีของศาลจังหวัดหนองคายซึ่งภายหลังเตรียมไว้สำหรับเปิดเป็นที่ทำการของศาลแขวง แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการ นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในขณะนั้น จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2537 โดยมี นายชวลิต ศรีสง่า อธิบดีผู้พิพากษา ภาค4เป็นประธาน รูปแบบของการจัดแสดงนั้น

คำสำคัญ : ศาล, เอกสารสำนักงาน, อุปกรณ์สำนักงาน, กฎหมายและราชทัณฑ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์อัยการไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

เนื่องในการเฉลิมฉลองวาระ 100 ปีอัยการ อัยการสูงสุด ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ จึงได้จัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์อัยการไทย ประกอบกับประธานเตรียมงานร้อยปีอัยการ นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์ เล็งเห็นความสำคัญของทรัพย์สมบัติของกรมอัยการตั้งแต่ครั้งบรรพชน อันประกอบด้วยหนังสือ กฎหมาย ตู้ โต๊ะ และวัสดุอื่นๆ อาทิ รูปภาพ เครื่องพิมพ์ดีด นาฬิกา อุปการณ์การทำงาน ซึ่งถูกทอดทิ้งมานานกว่า 100 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งกรมอัยการ จึงได้มีการจัดเก็บสิ่งของเหล่านี้ที่กระจัดกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ มารวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์อัยกา

คำสำคัญ : ตำรา, หนังสือกฎหมาย, ภาพถ่าย, อุปกรณ์สำนักงาน, รายงานประจำปี, ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องแบบ, สำนวนคดี, พระพุทธรูป, ยกกระบัตร, กฎหมายและราชทัณฑ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

กรมแผนที่ทหาร มีหน้าที่ในการสำรวจทาง พื้นดินและสำรวจทางอากาศ เพื่อจัดทำและผลิตแผนที่พื้นดินภายในประเทศออกเผยแพร่ รวมทั้งให้การศึกษา ฝึกอบรม วิศวกรและเจ้าหน้าที่สำรวจทางด้านเทคโนโลยีแผนที่ ตลอดจนดำเนินการสำรวจรังวัดวางโครงข่ายหมุดหลักฐานของประเทศ เพื่องานแผนที่และงานวิศวกรรม ซึ่งได้แก่ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยที่งานสำรวจเพื่อทำแผนที่เป็นงานที่ต้องกระทำต่อเนื่องอยู่เสมอ เพราะลักษณะภูมิประเทศและเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามความเจริญของบ้านเมือง รายละเอียดในแผนที่สมัยต่างๆ จึงเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศและตัวเมืองได้

คำสำคัญ : แผนที่, การสำรวจรังวัด, อุปกรณ์สำนักงาน, กรมแผนที่ทหารบก, การทหารและสงคราม,
อ่านต่อ...


 

หอประวัติกรมวิชาการเกษตร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

กรมวิชาการเกษตรได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 แต่ก่อนที่จะ มาเป็นกรมวิชาการเกษตร ในปัจจุบัน หน่วยงานนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน นับย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2446 ได้มีการจัดตั้งกรมช่างไหมขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งถือเป็นการกำเนิดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2449 เปลี่ยนชื่อกรมช่างไหม เป็นกรมเพาะปลูก พ.ศ. 2474 เปลี่ยนชื่อกรมเพาะปลูก เป็น กรมตรวจกสิกรรม พ.ศ. 2476 เปลี่ยนชื่อกรมตรวจกสิกรรม เป็นกรมเกษตร พ.ศ. 2478 เปลี่ยนชื่อกรมเกษตร เป็น กรมเกษตรและการประมง พ.ศ. 2484

คำสำคัญ : ประวัติบุคคล, การเกษตร, อุปกรณ์สำนักงาน, สถานีทดลองข้าวบางเขน, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง