ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พิพิธภัณฑ์วัดประดู่)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 21 กรกฎาคม 2556

วัดประดู่เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย “พิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา” มีที่มา เนื่องจากในสมัยแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นตามหัวเมืองต่างๆ ในช่วง พ.ศ.2447 ได้เสด็จโดยทางเรือมายังมณฑลราชบุรี และในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2447 ได้เสด็จมาแวะพักเสวยพระยาหารเช้าที่หน้าวัดประดู่ และทรงเสด็จไปทอดพระเนตรการรดน้ำมนต์ที่วัดประดู่ในครั้งนั้น หลวงปู่แจ้งซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ขณะนั้นก็ได้รับกิจนิมนต์จากในพระราชวังเรื่อยมา

คำสำคัญ : เครื่องราชศรัทธา, รัชกาลที่ 5, จิตรกรรมฝาผนัง, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, หลวงปู่แจ้ง, วัดประดู่, เกจิอาจารย์, อัมพวา, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ขนมไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 21 มกราคม 2558

พิพิธภัณฑ์ขนมไทย ตั้งอยู่บริเวณตลาดน้ำอัมพวา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดแสดงจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสานความรู้เกี่ยวกับขนมไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ และเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ประชาชนในการคิดทำกิจการหรือสร้างแรงบันดาลในการการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับขนมไทยที่มีอยู่แล้ว

คำสำคัญ : ขนม, ขนมไทย, อัมพวา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 23 กรกฎาคม 2556

วัดภุมรินทร์กุฎีทองตั้งอยู่ปากคลองประชาชมชื่น ฝั่งตะวันตกมีกุฎีทองขนาดใหญ่สร้างโดยสมเด็จพระชนกนาถของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระอัครมเหสีในรัชกาล ที่ ๑ เพื่อถวายเจ้าอาวาสวัดบางลี่บน ต่อมาบริเวณที่ปลูก กุฎีทองถูกน้ำเสาะจนตลิ่งพังจึงต้องย้ายกุฎีทองมาไว้ที่วัดภุมรินทร์ วัดภุมรินทร์นี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.๒๔๓๑โดยนางภู่เถ้าแก่โรงหีบอ้อย ได้บริจาคทรัพย์ร่วมกับลูกหลานซื้อที่ดินสร้างวัด และจึงได้ตั้งชื่อว่า"วัดภุมรินทร์"หลังจากกุฎีทองจากวัดบางลี่บนมา ไว้ที่วัดนี้จึงเรียกชื่อรวมกันว่า "วัดภุมรินทร์กุฎีทอง"

คำสำคัญ : อัมพวา, วัดภุมรินทร์กุฎีทอง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

จังหวัดสมุทรสงคราม เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ก่อนนี้ชื่อว่า เมือง “แม่กลอง” ซึ่งก็หมายถึงตัวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม จนแม้ปัจจุบันประชาชนก็ยังเรียกตัวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามว่า แม่กลอง ทั้งตลาด ทั้งสถานีรถไฟก็ยังติดอยู่ในความทรงจำว่า แม่กลอง ส่วนอำเภออื่นของจังหวัดเช่น อำเภออัมพวา นั้น แต่ก่อนก็ชื่อว่า “บางช้างสวนนอก บางกอกสวนใน” ที่ทราบกันมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ อีกทั้ง บางช้าง (อัมพวา) นั้น ยังเป็นเมืองราชินิกูลอีกด้วย

คำสำคัญ : ตลาดน้ำบางน้อย, ไห, หม้อตาล, อัมพวา, ตั้งเซียมฮะ, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 18 ธันวาคม 2556

จากชุมชนริมคลอง ผู้คนใช้เรือในการสัญจรไปมา เมื่อมีผลผลิตจำนวนมาก ผลไม้ในสวน พืชผักต่างๆ ได้ขนลงลำเรือมาที่ตลาดน้ำ มาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ตลาดน้ำอัมพวาในวันนี้ ความรุ่งเรืองได้เปลี่ยนไป บรรดาเรือมากมายส่วนใหญ่ขายอาหารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนักท่องเที่ยว กุ้งหอยปูปลาอาหารทะเล ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย กาแฟโบราณ ผลไม้ ขนมของกินต่างๆ สองฟากฝั่งมีร้านค้าเปิดกันมากมาย นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมา เรือนแถวไม้บางแห่งทำเป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยว

คำสำคัญ : อัมพวา, มูลนิธิชัยพัฒนา, บางช้าง, คุณประยงค์ นาคะวะรังค์,
อ่านต่อ...


 

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 21 มกราคม 2558

โครงการก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง ณ ตำบลซึ่งเป็นที่พระบรมราชสมภพในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งพระราชสมุทรเมธี อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม ได้กรุณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดประมาณ 11 ไร่ ทางทิศตะวันตกของบริเวณพระอาราม เพื่อเป็นประโยชน์แก่กิจการของมูลนิธิ ร.2 คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงดำเนินการจัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์กลาง ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย

คำสำคัญ : รัชกาลที่ 2, เรือนไทย, เครื่องเรือน, วรรณคดีไทย, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, บุคคลสำคัญ, อัมพวา, ขนมไทย,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เมื่อวันก่อน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

ตลาดน้ำอัมพวา เป็นตลาดน้ำที่ได้รับความสนใจและมีชื่อเสียง ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลกันมาเที่ยวตลาดน้ำกันอย่างเนื่องแน่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก มีให้เลือกเป็นจำนวนมาก ในความหลากหลายของร้านรวงที่เกิดขึ้นจำนวนมากเป็นเงาของการขยายตัวของตลาดนั้น มีคนคิดต่าง คุณประทีป เอี้ยวพันธ์ ทนายความหนุ่มลูกแม่กลอง ที่เห็นว่าในอดีตที่ตลาดริมน้ำซบเซา บ้านเรือนเหลือแต่คนเฒ่าคนแก่กับคนที่อยู่อาศัยที่เช้ามาก็ออกไปทำงาน

คำสำคัญ : อัมพวา, ตลาดน้ำ, มูลนิธิชัยพัฒนา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง