ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 กันยายน 2557

หากคิดว่าการรื้อฟื้น และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายให้ยั่งยืนและประสบผล เป็นเรื่องของคนท้องถิ่นหรือเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียว อาจต้องคิดใหม่ กรณีการรื้อฟื้นหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี เป็นแบบอย่างสำคัญที่ทำให้เห็นว่า งานอนุรักษ์เป็นเรื่องของทุกฝ่ายในสังคม สำคัญคือชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมต้องมี “ใจ” ศรัทธา และเห็นคุณค่า ในมรดกวัฒนธรรมของตนเองก่อน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จต่อท้องถิ่นตนเอง และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆ

คำสำคัญ : หนังใหญ่, วัดขนอน, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 21 ตุลาคม 2556

ถ้าเอ่ยถึงงานประติมากรรม เชื่อว่าทุกคนเคยเห็นตามสถานที่ต่างๆ ในสวนสาธารณะ ตามอาคารสำนักงาน สถาบันการศึกษา หรือจะเป็นการจัดนิทรรศการของศิลปินท่านใดท่านหนึ่งที่ท่านชื่นชอบ แต่การที่งานประติมากรรมของศิลปินหลายสิบท่านกับผลงานนับร้อยชิ้น มารวมกันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันได้ ถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าชม

คำสำคัญ : ประติมากรรม, นักสะสม, ประวัติประติมากรรมไทย, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลปิน มนตรี ตราโมท
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 พฤศจิกายน 2556

เพลงของครูมนตรี ตราโมท ยังคงขับกล่อมผู้คน แม้ว่าตัวท่านจะจากไปแล้ว บ้านดุริยาคศิลปินหรือบ้านโสมส่องแสงคือบ้านของที่เป็นของท่านเอง หลังแรกและหลังเดียว วันนี้บ้านได้เก็บเรื่องราวของท่าน บอกเล่าถึงความเป็นอัจฉริยะทางดนตรีของศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) พุทธศักราช 2528

คำสำคัญ : ศิลปินแห่งชาติ, ดนตรีไทย, เครื่องดนตรี, มนตรี ตราโมท, ศิลปะและการแสดง, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ภายในอาคาร 2 ชั้นทรงสี่เหลี่ยมหน้าตาเหมือนตึกแถวทั่วไปแห่งนี้เป็นกรุสะสมพระพุทธรูปที่น่าทึ่ง คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่พิพิธภัณฑ์เอกชนจะรวบรวมและคัดสรรพระพุทธรูปรวมถึงโบราณวัตถุอื่นๆ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงรัตนโกสินทร์มาจัดแสดงจนครบทุกสมัย วัตถุจัดแสดงในอาคารหลักจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปและรูปเคารพแบบลอยตัวซึ่งเป็นรูปเคารพในศาสนาพุทธลัทธิเถรวาท ศาสนาพุทธลัทธิมหายาน และศาสนาพราหมณ์ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งออกเป็นสองอาคาร อาคารหลักคือพิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ แบ่งย่อยออกเป็น 18 ห้องตามหัวข้อที่จัดแสดง ด้านล่างมีร้านค้าศิลปวัตถุ อีกอาคารหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เจ้าแม่กวนอิม

คำสำคัญ : พระพุทธรูป, เครื่องปั้นดินเผา, บ้านเชียง, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศิลป์สิรินธร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

กลุ่มอาคารรูปร่างเรียบง่ายที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น หรือที่เรียกขานว่า "ศูนย์ศิลป์สิรินธร" แห่งนี้เกิดขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของ ครูสอนศิลปะ "ครูสังคม ทองมี" คุณครูศิลปะแห่งโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นแหล่งผลิตผลงานทางศิลปะของนักเรียนที่มีคุณภาพ และสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก กว่าที่ศูนย์ศิลป์ฯแห่งนี้จะก่อกำเนิดอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนี้ได้นั้น ครูสังคม ต้องใช้เวลาต่อสู้ถึง 20 ปี

คำสำคัญ : งานศิลปะ, จิตรกรรม, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์จ่าง แซ่ตั้ง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ จ่าง แซ่ตั้ง ตั้งชื่อตามผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ แต่ก่อนนั้นพิพิธภัณฑ์ไม่ได้อยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน หากตั้งอยู่ ณ บ้านเดิมของศิลปินและครอบครัวแถบฝั่งธนบุรี แต่ด้วยข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำให้ศิลปินและครอบครัวย้ายพิพิธภัณฑ์และที่พักมายังสถานที่ปัจจุบัน ในพื้นที่ จึงประกอบด้วยบ้านที่เป็นที่พำนักอาศัยและพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งบริเวณว่างด้านในที่คุณทิพย์ แซ่ตั้ง บุตรชายของจ่าง แซ่ตั้ง ตั้งใจไว้ว่าจะสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติมในอนาคต

คำสำคัญ : งานศิลปะ, ภาพวาด, จิตรกรรม, จิตรกร, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู่ที่วิทยาเขตวังท่าพระเป็นสถาบันเพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2522 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอศิลป์วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2522 โดยใช้กลุ่มอาคารอนุรักษ์ในบริเวณวังท่าพระเป็นสถานที่ทำการ วังท่าพระมีการซ่อมแซม ในปี พ.ศ. 2529 และในปีพ.ศ.2532 ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ : วังท่าพระ, จิตรกรรม, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 577/78 หมู่บ้านอิ่มอัมพร ซองพาณิชยการธนบุรี ถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มคิดและลงมือก่อตั้งรวบรวมเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2530 เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า, รวบรวมและเป็นแหล่งที่จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องของเพลงลูกทุ่ง และเป็นตัวกลางในการประสานรวมตัวกันในหมู่ศิลปินลูกทุ่ง เพื่อสร้างความงอกงามให้กับวงการเพลงลูกทุ่ง ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่อนุรักษ์เพลงและเผยแพร่เพลงลูกทุ่งอย่างมีระบบและมีคุณภาพไปในตัวด้วย

คำสำคัญ : เพลงลูกทุ่ง, ดนตรีไทย, นักร้อง, เจนภพ จบกระบวนวรรณ, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

หอศิลป์กรุงไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "หอศิลป์กรุงไทย" ที่อาคารสาขาเยาวราช โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ผู้บริหาร ลูกค้า และสื่อมวลชนร่วมในพิธี ธนาคารกรุงไทยได้ทำการปรับปรุงสาขาเยาวราช ให้เป็นสาขาแสนสะดวกที่ให้บริการทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ผนวกกับเป็นหอศิลป์ โดยธนาคารจะจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินชั้นนำของประเทศ และผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนของธนาคารจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าประวัติและวิถีชีวิตของชุมชนชาวจีน

คำสำคัญ : ธนาคารกรุงไทย, งานศิลปะ, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

หอศิลป์บ้านบัวแก้ว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

หอศิลป์บ้านบัวแก้วเป็นหอศิลป์ของอาจารย์จรูญ บุญสวน ศิลปินอาวุโสที่เขียนภาพในรูปแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ (IMPRESSIONISTIC STYLE) ใช้สีสันสดใส สะดุดตา ส่วนใหญ่จะเป็นภาพทิวทัศน์ ดอกไม้ ที่ทำให้ผู้ชมภาพเกิดความเบิกบานใจ หอศิลป์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นราว พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง อาจารย์จรูญมีความตั้งใจให้เป็นหอศิลป์ที่ต้อนรับผู้เข้าชมตลอดเวลาดังเช่นพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์อื่นๆ

คำสำคัญ : ภาพวาด, จิตรกร, ศิลปะ, จรูญ บุญสวน, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองน่าน หอศิลป์พิงพฤกษ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

หอศิลป์พิงพฤกษ์ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสุรเดช กาละเสน ศิลปินชาวน่าน ที่ไม่เคยผ่านการร่ำเรียนด้านศิลปะโดยตรงจากสถาบันการศึกษาใด หากแต่อาศัยความรักด้านศิลปะพร้อมกับการฝึกฝนด้วยตนเอง นอกเหนือจากงานประจำในโรงพยาบาลจังหวัดน่าน คุณสุรเดชได้อุทิศเวลาให้กับงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถของวัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลด้านศิลปะต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลศิลปินดีเด่นจังหวัดน่าน สาขาทัศนศิลป์

คำสำคัญ : งานศิลปะ, ภาพวาด, จิตรกรรม, ศิลปะและการแสดง, สุรเดช กาละเสน,
อ่านต่อ...


 

หอศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดกระบี่‏
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ศิลปะร่วมสมัย, หอศิลป์, หอศิลปะ, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

หนังใหญ่วัดบ้านดอนมีอายุยาวนานกว่า 200 ปี หนังชุดนี้รับงานแสดงอยู่ทางภาคใต้ จนกระทั่งพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม(เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองระยองในสมัยนั้น ได้ทราบกิตติศัพท์ของหนังใหญ่ชุดนี้ซึ่งกำลังแสดงอยู่ที่จังหวัดพัทลุง จึงได้ติดต่อซื้อมาทั้งชุดประมาณ 200 ตัว และได้จ้างครูหนังหรือนายโรงนี้มาเป็นครูฝึกถ่ายทอดให้กับคนในปกครองของพระยาศรีสมุทรฯ และนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดจันทอุดม(วัดเก๋ง)

คำสำคัญ : หนังใหญ่, การแสดงทางวัฒนธรรม, มหรสพ, นวดแผนโบราณ, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของงานศิลปกรรม อันเป็นสมบัติล้ำค่าที่ควรรักษาและสืบสานไว้ให้เป็นมรดกของชาติต่อไป จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงฟื้นฟูงานศิลปะประเภทต่างๆ รวมทั้งงานจิตรกรรม หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำเนิดจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน 7 ล้านบาท ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา 7 ท่าน

คำสำคัญ : ธนาคารกรุงเทพ, จิตรกรรม, หอศิลป์, ภาพวาด, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง (ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ย้อนยุค)
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ภาพยนตร์, หนัง, ศิลปะและการแสดง, หนังไทย, หนังขายยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

วัดสว่างอารมณ์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดบางมอญ ซึ่งเรียกตามชื่อหมู่บ้านที่แต่เดิมเรียกว่าบ้านบางมอญ เนื่องจากบริเวณนี้เคยมีชาวมอญนำสินค้ามาค้าขายและพักที่บริเวณนี้ วัดตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี สร้างขึ้นราวปีพ.ศ. 2399 โดยพระครูสิงหมุนี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของสิงห์บุรี ส่วนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระครูอรรถสิทธิโสภณ พระครูสิงหมุนีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อเรือง" เป็นผู้รวบรวมหนังใหญ่จากฝีมือช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเอาไว้จำนวนหนึ่ง และได้ให้ช่างพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถสร้างหนังใหญ่เพิ่มเติมไว้ นอกจากนี้ "ครูเปีย"

คำสำคัญ : รามเกียรติ์, หนังใหญ่, มหรสพ, การไหว้ครู, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557

"หากเปรียบภาพยนตร์เป็นศาสนา ที่ให้สติปัญญาแก่ผู้ชม หอภาพยนตร์ก็เปรียบเสมือนวัด โดยมีกล้องเป็นพระประธาน ตึกที่เก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์เปรียบได้กับหอไตร สำนักงานหลังเล็กที่ให้บริการค้นคว้าแก่ผู้สนใจเป็นศาลาการเปรียญ อาคารพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเปรียบเสมือนวิหาร และโรงภาพยนตร์เปรียบเสมือนโบสถ์" คุณโดม สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ได้กล่าวกับพวกเราในขณะเข้าสักการะวิหารแห่งภาพยนตร์ไทย ในบ่ายแก่ ๆ วันหนึ่งของเดือนตุลาคม

คำสำคัญ : โดม สุขวงศ์, โรงภาพยนตร์, อุปกรณ์การถ่ายทำภาพยนตร์, อุตสาหกรรมความบันเทิง, โรงหนัง, หอภาพยนตร์, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 สิงหาคม 2556

วัดพลับพลาชัยสร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ราว พ.ศ.2229 - 2310 ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดยบรรดาขุนนางพ่อค้าคหบดีและประชาชน รวมทุนกันสร้างขึ้น วัดพลับพลาชัย เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยที่หลวงพ่อฤทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นผู้นำในการวางรากฐานการศึกษาฟื้นฟูศิลปะวรรณกรรม และเป็นผู้ก่อตั้ง หนังใหญ่คณะวัดพลับพลาชัย ที่ขึ้นชื่อลือดังสมัยนั้น

คำสำคัญ : หนังใหญ่, วัดพลับ, หลวงพ่อฤทธิ์, วัดพลับพลาชัย, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะพาจินตนาการ ออกไปสู่โลกแห่งงานศิลป์ ที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล ในอาคารสถาปัตยกรรมร่วมสมัยใจกลางเมือง ที่นี่เป็นจุดนัดพบของความรู้ด้านศิลปะ และศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์ สำหรับคนทุกรุ่นทุกวัย ให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ของการพูดคุย สังสรรค์ ระหว่างผู้สร้างงานศิลป์ด้วยกัน และกับคนชื่นชมงาน เพื่อกลับไปต่อยอดจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ และทดลองสิ่งใหม่ๆ เป็นพื้นที่ที่จะสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสร้างผลงานศิลปะ และเติมเต็มการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ขึ้น

คำสำคัญ : งานศิลปะ, การแสดง, ภาพยนตร์, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า เป็นตึก 3 ชั้น รูปร่างคล้ายตัวที ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 สมัยหลวงบริหารชนบท (ส่าน) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัด โดยการสนับสนุนจากนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น ซึ่งเป็นชาวอยุธยา ตัวตึกด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างพระบรมรูป วีรกษัตริย์ วีรสตรี ที่ได้ประกอบคุณานุประโยชน์ ในครั้งอดีตรวม 6 พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, งานศิลปะ, แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, จิตรกรรม, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง