ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 19 มิถุนายน 2556

อาคารพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นโรงกษาปณ์ผลิตเงินตราขึ้นใช้ในประเทศ คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525 ได้มีการบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามทั้งพระอาราม ในระหว่างนั้นมีชิ้นส่วนเครื่องตกแต่งของอาคารที่ชุรุดเสียหายจำนวนมาก แต่เป็นฝีมือชั้นครูที่น่าจะเก็บรักษาไว้เป็นตัวอย่างให้กับอนุชนรุ่นหลัง นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปกับสิ่งของที่พระมหากษัตริย์และประชาชนได้ถวายพระแก้วมรกตอีกจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเป็นแม่กองอำนวยการบูรณะจึงได้ขอพระราชทานอาคารโรงกษาปณ์แห่งนี้มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัตถุดังกล่าว

คำสำคัญ : เครื่องแก้ว, เครื่องถม, พระพุทธรูป, วัง, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 3 ธันวาคม 2557

“โรงพยาบาลนี้ได้คิดมาช้านาน อยากจะให้มีขึ้นได้ในทันใด... ภายหลังเกิดวิบัติเคราะห์ร้ายลูกซึ่งเป็นที่รักตายเป็นที่สลดใจด้วยการที่รักษาไข้เจ็บ เห็นว่าแต่ลูกเราพิทักษ์รักษาเพียงนี้ยังได้ความทุกข์เวทยาแสนสาหัส ลูกราษฎรที่อนาถาทั้งปวงจะได้ความทุกข์เวทนายิ่งกว่านี้ประการใด ยิ่งทำให้มีความปรารถนาที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น” พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีถึงคอมมิดตีจัดสร้างโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2431

คำสำคัญ : โบราณคดี, การแพทย์, วังหลัง, เรือโบราณ, สถานีรถไฟธนบุรี, ศิริราช, บางกอกน้อย, สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช,
อ่านต่อ...


 

พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 17 ตุลาคม 2560

ประวัติพระราชวังรัตนรังสรรค์ ปีพุทธศักราช 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯประพาสหัวเมืองแหลมมลายูและหัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งทะเลตะวันตก ในการเสด็จครั้งนั้น ทรงโปรดฯให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ กำหนดแผนที่ทำเรือนไม้บนเขาโดยใช้เครื่องไม้จริง และพระยารัตนเศรษฐี(คอซิมก๊อง) เจ้าเมืองระนองขณะนั้น ได้สร้างพลับพลาถวายเป็นที่ประทับบนเนินเข้าใจกลางเมือง โดยเสด็จฯ ประทับแรม ณ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ เป็นเวลา 3 ราตรี ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน พ.ศ. 2433 พระยารัตนเศรษฐี(คอซิมก๊อง) ได้ขอพระราชทานชื่อพลับพลานี้ เพื่อสงวนไว้เป็นที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตจา จึงทรงตั้งชื่อพลับพลานี้ว่า “พระที่นั่งรัตนรังสรรค์”

คำสำคัญ : ระนอง, พระราชวังรัตนรังสรรค์, รัชกาลที่ 5, พระยารัตนเศรษฐี, คอซิมก๊อง, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

พระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรีเป็นพระราชวังแห่งเดียวที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2311 โดยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสมภพ

คำสำคัญ : ป้อมปราการ, วัง, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ของเก่า, สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว, ศาลเจ้า, เก๋งจีน, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 พฤศจิกายน 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ตำรวจเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ประกอบไปด้วยอาคารจัดแสดง 2 หลัง หลังแรกคือ “ตำหนักสวนจิตรลดา” เป็นอาคารเก่างดงามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเตรียมเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สร้างพร้อมกับตำหนักสวนปารุสกวัน เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงจบการศึกษามายุโรปและกำลังจะเสด็จนิวัตพระนคร สำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่สอง เป็นอาคารสร้างใหม่ ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่เรียกว่า “วังปารุสกวัน”

คำสำคัญ : วังปารุสกวัน, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, ตำรวจ, กฎหมายและราชทัณฑ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

วังสวนผักกาดเคยเป็นที่ประทับของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์วรศักดิ์พินิต หรือ "เสด็จในกรมฯ" และ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือ "คุณท่าน" ผู้เป็นชายาเสด็จในกรมฯ พระองค์นี้ทรงเป็นพระนัดดา (หลาน) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระนางเจ้าสุขมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ชื่อวัง "สวนผักกาด" ตั้งตามลักษณะของพื้นที่เดิม ซึ่งเป็นสวนผักกาดของชาวจีน

คำสำคัญ : บริพัตร, พระพุทธรูป, กลองมโหระทึก, บ้านเชียง, เครื่องปั้นดินเผา, มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์, วังสวนผักกาด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

เรือนไทยไม้สีแดงหลังใหญ่ ภายในโรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ทางด้านหน้า ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) อันเป็นที่เคารพของครูบาอาจารย์ และนักเรียน รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในละแวกนี้ บนเรือนไทยหลังใหญ่นี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จุดมุ่งหมายของเราวันนี้คือ มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง ซึ่งก็พบว่าอยู่ด้านล่างของอาคารเรือนไทยหลังนี้นั่นเอง โดยทางกรุงเทพมหานครได้ขอใช้พื้นที่โรงเรียน บริเวณใต้ถุนเรือนไทยทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

คำสำคัญ : คลองแสนแสบ, ประวัติเขตวังทองหลาง, บุคคลสำคัญเขตวังทองหลาง, เรือนไทย, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนหลวงสิทธิ์
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : บ้านคุณหลวง, วังตาล, บ้านโป่ง, หลวงสิทธิ์, หลวงสิทธิ์เทพการ, บ้านสังคหะวังตาล,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 พฤษภาคม 2556

ปัจจุบันพื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสองวังที่มีสถาปัตยกรรมอัดงดงามได้แก่ วังบางขุนพรหม วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสพระองค์ที่ 33 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าสุขุมาลย์มารศรีพระอัครราชเทวี และวังเทวะเวสม์ วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา(เจ้าจอมมารดาเปี่ยม)

คำสำคัญ : พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย, พิพิธภัณฑ์วังเทวะเวสม์, วังบางขุนพรหม, บริพัตร, เงินตรา, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, บ้านประวัติศาสตร์, การเงินการธนาคาร,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เกียกกาย มีอะไรที่มากกว่าสวนสาธารณะธรรมดาทั่วไป ที่นี่ถือได้ว่าเป็นปอดอีกแห่งสำหรับคนเมือง และเมื่อขับรถมาติดสัญญาณไฟแดงตรงแยกเกียกกาย พบป้ายบอกทางที่ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีป้ายบอกทางอีก 2-3 ป้ายในทิศทางเดียวกันว่า พิพิธภัณฑ์เด็กสวนเกียกกาย และศูนย์เยาวชนสวนเกียกกาย แสดงว่าเพียงเราเข้าไปในที่แห่งเดียว เราจะได้เรียนรู้อะไรมากมาย

คำสำคัญ : ประวัติเขตดุสิต, พระราชวัง, โครงการหลวง, บุคคลสำคัญเขตดุสิต, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 มิถุนายน 2557

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งอยู่ภายในวังสระปทุม จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า รวมถึงเป็นการอนุรักษ์พระตำหนักที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เคยประทับ และให้บริการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศพระราชประวัติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าอีกด้วย

คำสำคัญ : สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, วังสระปทุม, สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, บุคคลสำคัญ, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ถ้าท่านเป็นคนไทยที่สนใจประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบ้านเมืองแล้ว ไม่ควรจะพลาดชมพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ เพราะคงจะไม่มีพิพิธภัณฑ์ใดที่ทรงคุณค่าและบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยได้ดีเท่ากับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกแล้ว ส่วนแรกที่ทุกคนต้องเข้ามาชมก่อนก็คือหอสมุดดำรงราชานุภาพ เป็นหอสมุดที่รวบรวมหนังสือเก่าอันทรงคุณค่าที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงใช้ค้นคว้าหาความรู้ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ตำราที่ทรงนิพนธ์ขึ้นก็ได้เก็บรวบรวมไว้ที่หอสมุดแห่งนี้

คำสำคัญ : สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, คาร์ล ดอห์ริง, วัง, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วังเทวะเวศม์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ปัจจุบันพื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสองวังที่มีสถาปัตยกรรมอัดงดงามได้แก่ วังบางขุนพรหม วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสพระองค์ที่ 33 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าสุขุมาลย์มารศรีพระอัครราชเทวี และวังเทวะเวสม์ วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา(เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์พร้อมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของวังทั้งสอง

คำสำคัญ : สถาปัตยกรรมตะวันตก, วังบางขุนพรหม, เงินตรา, การแลกเปลี่ยนเงินตรา, ประวัติศาสตร์, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพิพิธภัณฑสถานที่จัดสร้างขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เมื่อ พ.ศ.2533 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์นักรบของไทย ซึ่งโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542 ในพื้นที่พระราชวังจันทน์ อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533

คำสำคัญ : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พิษณุโลก, พระราชวังจันทน์, วังจันทน์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เป็นพระราชวังแห่งแรกที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงผนวช ได้เคยเสด็จมายังเขาสมณะ ในปีพุทธศักราช 2401 และโปรดเกล้าฯ ใหสร้างพระราชวังประจำรัชกาลในหัวเมืองขึ้นบนยอดเขาสมณะ แล้วพระราชทานนามว่า "พระนครคีรี" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ประกอบด้วยอาคารโบราณสถานหลายหลังตั้งเรียงรายอยู่บนยอดเขาเช่น วัดพระแก้วน้อย พระธาตุจอมเพชร

คำสำคัญ : พระราชวัง, โบราณสถาน, รัชกาลที่ 4, เพชรบุรี, เขาวัง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู่ที่วิทยาเขตวังท่าพระเป็นสถาบันเพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2522 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอศิลป์วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2522 โดยใช้กลุ่มอาคารอนุรักษ์ในบริเวณวังท่าพระเป็นสถานที่ทำการ วังท่าพระมีการซ่อมแซม ในปี พ.ศ. 2529 และในปีพ.ศ.2532 ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ : วังท่าพระ, จิตรกรรม, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ใช้พระนารายณ์ราชนิเวศน์ซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา นำเสนอเรื่องราว ดังนี้ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ เป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แถบภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อประมาณ 3500-4000 ปีมาแล้ว โบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนอารยธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมยุคสมัยต่างๆ พระที่นั่งจันทรพิศาล

คำสำคัญ : พระราชวัง, โบราณสถาน, ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี, พระราชวังสมเด็จพระนารายณ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์อาคารที่ประทับประชาธิปกศักดิเดชน์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์อาคารที่ประทับประชาธิปกศักดิเดชน์ ตั้งอยู่ในกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน หรือ กองพล ปตอ.ในปัจจุบัน ซึ่งอาคารที่ประทับประชาธิปกศักดิเดชน์เป็นอาคารที่พำนักของรัชกาลที่ 7 ในสมัยที่พระองค์ทรงรับราชการเป็นนายทหารเหล่าทหารปืนใหญ่ ในระหว่างปี พ.ศ.2458-2464

คำสำคัญ : รัชกาลที่ 7, เครื่องแบบ, วังสุโขทัย, พระที่นั่ง, โบราณวัตถุ, อาวุธ, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์ในพระราชวังสวนดุสิต
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากประพาสทวีปยุโรปในปีพ.ศ. 2440 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่สวนและนาระหว่างคลองผดุงกรุงเกษมจรดคลองสามเสนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานสถานและพระราชทานนามอุทยานสถานแห่งนี้ว่า "สวนดุสิต"

คำสำคัญ : พระตำหนัก, ตำหนัก, พระราชวัง, วิมานเมฆ, รัชกาลที่ 5, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระพุทธเจ้าหลวง, ไม้สัก, วังสวนดุสิต, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

หอประวัติศาสตร์เกียรติยศ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

“ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” วาทะสำคัญจากบทความของอาจารย์กุหลาบ สายประดิษฐ์ ที่สะท้อนชัดถึงหลักการของประชาคมธรรมศาสตร์ หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ตัวตน จิตวิญญาณของสถาบันเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นและศูนย์รวมข้อมูลของประชาคมธรรมศาสตร์

คำสำคัญ : การเมืองไทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปรีดี พนมยงค์, วังหน้า, ประวัติศาสตร์, มธ.,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง