ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์เรือจิ๋วและอู่เรือจิ๋ว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์เอกชนส่วนใหญ่มักมีความเป็นมาจากการเก็บของรักของสะสมที่ไปเสาะแสวงหามา เมื่อมีจำนวนมากพอจึงนำมาจัดแสดง แต่ในกรณีของพิพิธภัณฑ์เรือจิ๋วแห่งนี้แตกต่างออกไป เมื่อมองภาพรวมจากอดีตถึงปัจจุบันแล้ว ดูเหมือนว่าพิพิธภัณฑ์เรือจิ๋วจะเกิดจากผลของเหตุการณ์ในอดีตที่ผลักดันให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องขึ้นมาเป็นทอดๆตามลำดับ คล้ายกับเวลาที่นักสนุกเกอร์ใช้ไม้แทงลูกสีขาวไปกระทบลูกสีแดงแล้วไปชิ่งลูกสีดำที่ชนลูกสีชมพูลงหลุม ผลลัพธ์กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เรือจิ๋วและกิจกรรมต่างๆที่เจ้าของเข้าไปมีส่วนร่วม ดังปรากฏเป็นเรื่องราวต่อไปนี้

คำสำคัญ : การต่อเรือ, เรือ, ยานพาหนะ, เรือจิ๋ว, เรือจำลอง, วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

เดิมพิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บ้านหัตถกรรม พิพิธภัณฑ์เรือจำลอง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ราวปี 2554 พิพิธภัณฑ์นี้จัดตั้งขึ้นโดยคุณสุรชัย รุณบุญรอด ซึ่งเป็นคนสนใจเรื่องเรือมาตั้งแต่วัยหนุ่ม เดิมพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในตลาดน้ำคลองลัดมะยม แต่หลังน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ทางพิพิธภัณฑ์ได้รับความเสียหายมากทั้งตัวอาคารและข้าวของที่จัดแสดง จึงย้ายเข้าไปอยู่ริมคลองลัดมะยมตัดคลองบางพรม เดินไม่ไกลจากตลาดน้ำมากนัก

คำสำคัญ : ตลาด, คลองลัดมะยม, เรือ, ยานพาหนะ, การต่อเรือ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

ใกล้กันกับอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน มีพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบพิเศษซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของทหารนาวิกโยธิน เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และการพัฒนาการของทหารนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการศึกษาพิจารณายุทธศาสตร์ ยุทธวิธีและหลักนิยมในการรบของทหารนาวิกโยธิน เพื่อให้ทหารนาวิกโยธิน ข้าราชการทั่วไป ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้เข้าชมเพื่อการศึกษาและได้รับความเพลิดเพลินในโอกาสเดียวกัน

คำสำคัญ : ทหารนาวิกโยธิน, ยานพาหนะ, อาวุธ, เครื่องแบบ, สถาบันกษัตริย์, การรบ, การทหารและสงคราม,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เกวียน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์เกวียนก่อตั้งขึ้นโดยทุนส่วนตัวของอาจารย์วิโรฒ ศรีสุโร อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม แม้ถิ่นกำเนิดของอาจารย์จะเป็นคนภาคใต้แต่อาจารย์กลับสนใจและ ชื่นชอบในงานช่างและภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสาน ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นนิสิตผู้ช่วยอาจารย์แสงอรุณ รัตกสิกรสอนที่วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อศึกษาจบจึงไปเป็นอาจารย์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นผู้ก่อตั้งคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในเวลาต่อมา ผลงานที่สร้างชื่อให้อาจารย์

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, ยานพาหนะ, เกวียน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

หอเกียรติภูมิรถไฟ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 มีนาคม 2559

หอเกียรติภูมิรถไฟกำเนิดขึ้นมาจากความร่วมมือและการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากมายที่รักในรถไฟ มีความฝังใจและความประทับใจเกี่ยวกับรถไฟ ภายใต้ชื่อ “ชมรมเรารักรถไฟ” โดยกว่าสี่สิบปีมาแล้ว ที่อาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟ แต่ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง อาคารนี้จึงถูกทิ้งร้างไว้ กระทั่งคุณสรรพสิริ วิรยะศิริ และชาว “ชมรมเรารักรถไฟ” ได้ติดต่อขอใช้ประโยชน์เพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีพิธีเปิด “หอเกียรติภูมิรถไฟ” อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2533

คำสำคัญ : รถไฟ, ยานพาหนะ, การคมนาคม, หัวรถจักรไอน้ำ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เรือไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2555

อาจารย์ไพฑูรย์ ขาวมาลา เป็นชาวอยุธยาแต่กำเนิดและมีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำและเรือมาโดยตลอด จึงมีความคิดที่จะอนุรักษ์สิ่งที่ท่านพบเห็นและคุ้นเคยมาตลอดชีวิตให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือไทยขึ้น โดยอาจารย์ได้เริ่มประดิษฐ์เรือจำลองมาตั้งแต่เริ่มรับราชการ โดยทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จากนั้นเมื่อเกษียณพ้นหน้าที่ราชการ จึงคิดสะสมผลงานและก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น

คำสำคัญ : เรือ, ยานพาหนะ, เรือจำลอง, เรือพื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์กรมการขนส่งทหารบก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 20 เมษายน 2555

พิพิธภัณฑ์กรมการขนส่งทหารบก จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536 พ.ต.สมนึก นาคโชติ นายทหารประจำกองวิทยาการ, พ.อ.สมชาย โตเหมือน หัวหน้ากองบัญชาการกองคลัง และ พ.อ.พรเลิศ ยี่โถขาว รองผู้อำนวยการกองคลัง ทั้ง 3 ท่านได้ช่วยกันเล่าเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ว่าเป็นเสมือนที่รับฝากรถยนต์จากหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพบก

คำสำคัญ : ยานพาหนะ, ทหารบก, รถยนต์นำเข้า, เครื่องบินรบ, เฮลิคอปเตอร์, การทหารและสงคราม,
อ่านต่อ...


 

เจษฎา เทคนิค มิวเซี่ยม (Jesada Technik Museum)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2556

เจษฎาเทคนิคมิวเซียม ก่อตั้งขึ้นโดยนายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ นักธุรกิจชาวไทยที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก การเดินทางแต่ละครั้งได้มีโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในต่างประเทศ ได้เห็นความสวยงาม วัฒนธรรมของสะสมล้ำค่าในต่างประเทศมากมาย ทำให้เกิดแนวคิดอยากสะสม กอรปด้วยมีใจรักและชอบในหมวดยานพาหนะมาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะรถเล็กที่มีความชื่นชอบเป็นพิเศษ รถสะสมคันแรกเป็นรถเล็กที่ประมูลได้จากสวิตเซอร์แลนด์

คำสำคัญ : รถยนต์, ยานพาหนะ, เครื่องยนต์กลไก, โรงเก็บรถ, รถจักรยาน, รถมอเตอร์ไซค์, รถยนต์, เครื่องบิน, รถเมล์, รถบดถนน, รถทหาร, รถเล็ก, รถการ์ตูน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี จัดแสดงเรือต่างๆ ที่ใช้ในพระราชพิธี ซึ่งมีประวัติความสำคัญมาแต่โบราณ และยังคงความงดงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศ และทรงคุณค่ายิ่งในงานศิลปกรรม และประการสำคัญยังสามารถนำมาใช้ในการพระราชพิธีต่างๆ สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติ เรือพระราชพิธีสำคัญที่นำมาจัดแสดง 8 ลำคือ

คำสำคัญ : เรือ, ยานพาหนะ, พระราชพิธีทางชลมารค, ประวัติศาสตร์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

บ้านจักรยาน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 พฤษภาคม 2556

จากปากซอยสวนผัก 6 เข้าไปประมาณ 50 เมตรเท่านั้น ด้านขวามือเราจะสังเกตได้ว่ามีบ้านหลังหนึ่งที่ร่มครึ้มไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่เหมือนร้านขายต้นไม้ มองไม่เห็นว่าภายในบ้านหลังนี้มีความทรงจำดีๆมากมายอยู่ภายใน ป้ายหน้าบ้านเขียนบอกไว้ว่าที่นี่คือ “บ้านจักรยาน” ทำให้หวนนึกไปถึงตอนสมัยที่เรียนในมหาวิทยาลัยปริมณฑลแห่งหนึ่งไม่ว่าสาวไม่ว่าหนุ่ม เมื่อมีปัญหากับพาหนะที่นิยมใช้ในมหาวิทยาลัย มักจะบอกว่า “ฉันไปบ้านจักรยานนะ” แต่ว่าความหมายของบ้านจักรยานในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นกับ “บ้านจักรยาน” ที่นี่นั้นต่างกัน

คำสำคัญ : จักรยาน, ประวัติจักรยานในประเทศไทย, ยานพาหนะ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

"พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์" ได้ตั้งตามชื่อ-สกุลของ คุณณรงค์ อยู่สุขสุวรรณ์ หรือที่ชาวปราจีนบุรี เรียกว่า “เฮียพันธ์” ซึ่งแต่เดิมนั้นประกอบอาชีพรับซื้อขายของเก่าจำพวกเศษเหล็กและโลหะ ในช่วงแรกๆจะ มีตะเกียงเจ้าพายุติดมากับพวกเศษโลหะจำนวนมากแต่ก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนักและยังขายไปในราคาเดียวกับเศษเหล็กด้วยซ้ำ แต่เมื่อมีคนมาซื้อได้ให้ราคาเป็นดวงซึ่งสูงกว่าการขายเป็นกิโลกรัมเหมือนเศษโลหะ โดยให้ราคาดวงละ 50 บาทจึงได้คัดแยกไว้ขายให้คนที่ต้องการเพราะเริ่มมีคนสนใจมากขึ้น เพื่อที่จะนำไปตกแต่งให้สวยงามและขายต่อให้ชาวต่างประเทศในราคาสูง ราคาจึงพุ่งขึ้นถึงดวงละ 100 บาท นับเป็นราคาที่สูงมากในขณะนั้น

คำสำคัญ : ตะเกียง, เครื่องเรือน, โบราณวัตถุ, เครื่องปั้นดินเผา, ยานพาหนะ, เครื่องชั่ง, พระพุทธรูป, เครื่องใช้พื้นบ้าน,
อ่านต่อ...


 

บ้านหัตถกรรม ศิลป์สร้างสุข
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ตลาด, คลองลัดมะยม, เรือ, ยานพาหนะ, การต่อเรือ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง