ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี่
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

การที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆจะสืบทอดต่อเนื่องกันมาได้เป็นระยะเวลายาวนาน ชุมชนนั้นต้องมีความเข้มแข็งอย่างยิ่ง ชุมชนชาวมอญ บางกระดี่ เป็นหนึ่งชุมชนที่ดำรงตัวตนได้มาถึงทุกวันนี้ ศูนย์วัฒนธรรมมอญยังเชื่อมโยงไปยังอีกหลายบ้านที่มีการจัดแสดงวิถีชีวิต ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายมอญ บ้านขนมหวาน บ้านแส้ กลุ่มบ้านสานกก บ้านเปลมอญ บ้านการแต่งกาย บ้านฟืน บ้านฉัตร-ธง เป็นต้น

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, คัมภีร์, เครื่องประดับ, มอญ, กลุ่มชาติพันธุ์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์วิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (บ้านกวานอาม่าน)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

การทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพของชาวมอญมาแต่ครั้งตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำอิรวดี เอกลักษณ์ของศิลปะสกุลช่างเกาะเกร็ดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือ โอ่งสลัก หรือหม้อสลัก หรือที่เรียกในปัจจุบันว่า "หม้อลายวิจิตร" ที่มีสัดส่วนและการตกแต่งงดงาม หม้อลายวิจิตร รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาที่เคยใช้ในอดีต ได้รับการจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่ง "บ้านกวานอาม่าน" ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านช่างปั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ริเริ่มโดยคุณพิศาล บุญผูก เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวมอญได้อย่างชัดเจน อาทิ เจี่ยม (กะละมัง) หม้อสงกรานต์ซึ่งใช้ใส่ข้าวแช่นำไปถวายพระในวันสงกรานต์ ฯลฯ

คำสำคัญ : มอญ, เครื่องปั้นดินเผา, ช่างเกาะเกร็ด, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : โครงการพระราชดำริ, สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม, พระประแดง, มอญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เดิมชื่อวัดปากอ่าว เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ถูกทิ้งร้างหลังจากคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 จนถึงพ.ศ. 2317 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯให้ชาวมอญมาตั้งบ้านเรือนที่เกาะเกร็ด พระสุเมธาจารย์(เถ้า) พระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายรามัญได้รวบรวมผู้มีจิตศรัทธาสร้างเจดีย์ทรงรามัญ ชื่อเจดีย์ร่างกุ้ง รวมทั้งพระพุทธไสยาสน์ขึ้น ต่อมาท่านได้เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนี้

คำสำคัญ : มอญ, เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องสังเค็ด, คัมภีร์มอญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 สิงหาคม 2556

วัดม่วงเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตก ประวัติของวัดม่วงนั้นมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ใบลาน ซึ่งเขียนด้วยอักษรมอญ ระบุว่าวัดแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยกรุงอยุธยาตอนปลาย มีอายุนับจากปัจจุบันได้มีน้อยกว่า 300 ปีมาแล้ว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2535 โดยได้รับพระราชท่านคำแนะนำจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำสำคัญ : วัดม่วง, มอญ, รามัญ, คัมภีร์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์วิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

วัดคงคารามสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อกรุงธนบุรี ตามประวัติกล่าวว่า เจ้าเมืองรามัญ ๗ เมืองอันได้แก่ พระสมิงสิงหบุรินทร์ เมืองสิงห์ พระนินนะภูมินบดี เมืองลุ่มสุ่ม พระชินติฐบดี เมืองท่าตะกั่ว พระนิโครธาภิโยค เมืองไทรโยค พระปนัสติฐบดี เมืองท่าขนุน พระเสลภูมิบดี เมืองทองผาภูมิ และพระผลกติฐบดี เมืองท่ากระดาน และครอบครัวชาวมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดคงคารามขึ้นเป็นวัดกลาง

คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง, มอญ, รามัญ, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดทองบ่อและศูนย์ศึกษาชุมชนมอญ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

เสียงสวดมนต์ของอุบาสก อุบาสิกาในสำเนียงที่แปลกไป เป็นการทำบุญตักบาตร สวดมนต์ในทุกเช้าของวันพระในบรรยากาศเย็นสบายในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดทองบ่อ ซึ่งเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ยังคงความหนาแน่นของชาวมอญ ที่เป็นชุมชนที่ยังคงอัตลักษณ์ รักษาประเพณี และวัฒนธรรมของชาวมอญไว้ให้ได้มากที่สุด

คำสำคัญ : มอญ, วัดทองบ่อ, พระนครศรีอยุธยา, คัมภีร์งาช้าง, ชาติพันธุ์, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดสิงห์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 ธันวาคม 2557

วัดสิงห์เป็นวัดโบราณ ในบันทึกพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดคู่เมืองสามโคก บริเวณนี้มีการอพยพเข้าออกมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวมอญมาหลายยุคสมัย ตามการสันนิษฐานวัดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ช่วงปี พ.ศ.2202-2210 ที่ตั้งของวัดอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองเชื่อมสำหรับเรือเข้าออกเรียกว่า คลองวัดสิงห์

คำสำคัญ : วัดสิงห์, สามโคก, ชาวมอญ, วัตถุโบราณ, พระพุทธรูป, อิฐมอญ, ตุ่มสามโคก, เตาโอ่งอ่าง, เครื่องปั้นดินเผา, โบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมหาราช สุวรรณโสรัตรังสรรค์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 16 พฤศจิกายน 2558

เขาว่ากันว่าวัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2300 กว่าๆ แต่ระบุปีที่สร้างได้ไม่แน่ชัด เดิมชื่อว่าวัดขวางเหนือว่ากันว่าวัดแห่งนี้น่าจะเป็นวัดแบบของชาวมอญ เมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 20 ปี ที่แล้วผู้ให้ข้อมูลยังพอจำได้ว่าในช่วงวันพระใหญ่จะมีชาวมอญล่องเรือจากทางเหนือมาทำบุญที่วัด แต่หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนก็ทำให้ไม่เห็นชาวมอญเหล่านั้นอีกเลย อย่างไรก็ตามก่อนหน้าเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวัดแห่งเคยถูกทิ้งร้างไปในช่วงเวลาหนึ่ง พระชิษณุพงศ์ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนับเป็นรูปที่ 9 ของวัดแห่งนี้

คำสำคัญ : มอญ, เครื่องมือการเกษตร, เครื่องสีฝัด, คันฉาย, เรือพื้นบ้าน,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดจันทน์กระพ้อ
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, มอญ, วัดจันทน์กะพ้อ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 ตุลาคม 2561

ผู้ใหญ่รุ่งโรจน์ เลี้ยงสุข ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ และเป็นผู้มีส่วนในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาพร้อมๆ กับชาวชุมชน เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนบ้านมอญอย่างย่นย่อ เพื่อแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างมอญทางจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครสวรรค์ แม้ในปัจจุบันจะไม่มีชาวบ้านที่พูดภาษามอญได้ แต่ความรู้สึกของความเป็นมอญยังคงแสดงออกผ่านงานช่างเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบัน

คำสำคัญ : มอญ, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : มอญ, ชุมชนท่าทราย, จิตรกรรมฝาผนัง,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง