ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์ใต้แม่น้ำเพชรบุรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 25 ธันวาคม 2557

ในงานฉลองพระนครคีรี เมื่อ พ.ศ. 2552 ครูกิตติพงษ์ พึ่งแตง ครูสอนพลศึกษา โรงเรียนสุวรรณรัสฤษฎ์วิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี นำเสนอกับเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับเรื่องราวของหม้อตาลเมืองเพชรที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นมีอยู่จำนวนมากมายในแม่น้ำเพชรบุรี จึงเป็นเหตุให้อาจารย์เริ่มที่จะค้นหาวัตถุข้าวของที่อยู่ในแม่น้ำ เรียกว่าได้เป็น “ตะกอนอารยธรรมลุ่มแม่น้ำเพชรฯ” ในงานครั้งนั้น อาจารย์ได้จัดซุ้มแสดงหม้อตาล และได้รับความสนใจจากเด็กๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุที่ทำจากดินเผา

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องถ้วย, ขวดน้ำมะเน็ด, หม้อตาล, แม่น้ำเพชรบุรี, ภาชนะ, หม้อ, ไห, ขวานหิน, เตา, เงินตรา, เมืองเพชรบุรี,
อ่านต่อ...


 

อาคารแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พื้นที่ในอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ที่เคยมีการสำรวจทางโบราณคดีเมื่อกว่า 10 ปีมาแล้ว พบว่า มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีตั้งแต่ช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดี พบโบราณวัตถุที่มีความสำคัญมากมาย เช่นภาชนะดินเผารูปทรงต่างๆ ที่มีรูปแบบร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ภาคกลาง ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และโบราณวัตถุในสมัยทวารวดี เป็นต้น

คำสำคัญ : โบราณคดี, ภาชนะดินเผา, เครื่องประดับที่ทำจากหิน, เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว, ทวารวดี,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 26 เมษายน 2559

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ทางด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม และความรู้ท้องถิ่นของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำหน้าที่เก็บรวบรวมบันทึกความรู้ในรูปแบบต่างๆ สนับสนุนการสร้างความรู้ใหม่ทางด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องสู่สารธารณะ และเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าให้แก่ประชาชนทั่วไป

คำสำคัญ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, เครื่องปั้นดินเผา, ภาชนะดินเผา, มานุษยวิทยา, ชาติพันธุ์, โบราณคดี, บุคคลสำคัญ, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพุน้ำร้อน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 พฤศจิกายน 2558

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพุน้ำร้อนเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดแสดงวัตถุข้าวของโบราณวัตถุที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของอำเภอด่านช้าง ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชาติพันธุ์ ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นจากความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย 1) ฝ่ายชุมชนบ้านพุน้ำร้อน มีแกนนำสำคัญคือพระอาจารย์เสน่ห์ (พระครูวิสิฐสุวรรณคุณ) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดพุน้ำร้อน ฝ่ายชุมชนนี้สนับสนุนด้านแรงงาน และอำนวยความสะดวกต่อการศึกษาข้อมูลในเชิงวิชาการ รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดวางในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อย่างมาก

คำสำคัญ : วัดพุน้ำร้อน, โบราณคดี, ลูกปัด, ภาชนะดินเผา, ขวานหิน, ทวารวดี, ดองซอน, ห้วยเหล็กไหล,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดท่าตะเคียน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2556

ชุมชนบ้านท่าตะเคียนเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางตอนเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ชื่อของชุมชนแห่งนี้มาจากแต่เดิมเคยมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านใกล้กับท่าน้ำใหญ่ของชุมชน จึงมีการเรียกชื่อชุมชนแห่งนี้ว่า “บ้านท่าตะเคียน” ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านท่าตะเคียนได้มีนักวิชาการหลายคนเข้ามาศึกษาสืบค้น จากการศึกษาพบว่า บรรพบุรุษของผู้คนในชุมชนบ้านท่าตะเคียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนและอพยพเข้ามาภายหลังศึกเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์ พ.ศ.2370

คำสำคัญ : วัดท่าตะเคียน, วัด, หลวงพ่อทองสุก, ใบเสมา, พระพุทธรูป, ภาชนะดินเผา, เอกสานโบราณ, เครื่องเบญจรงค์,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไผ่ดำ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557

ถึงแม้จะอยู่ติดกรุงเทพฯ แต่การดำเนินชีวิตของคนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หลายครอบครัว ยังมีวิถีชีวิตมีความสุขแบบคนในชนบทอยู่ เด็กๆยังกระโดดน้ำเล่น พายเรือเป็น สามารถหาปลาทำกับข้าวเป็นตั้งแต่ยังเป็นเด็กประถม โรงเรียนวัดไผ่ดำ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีอาคารเรียนสวยงามทาสีเขียวอ่อนเห็นแต่ไกล อาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไผ่ดำ เป็นเหมือนห้องเรียนที่เชื่อมติดต่อกันทั้งตัวอาคารและการเรียนรู้ มุ่งหวังให้เด็กๆค่อยซึมซับวัฒนธรรมไทยและความเป็นท้องถิ่นไว้

คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาวนา, ทำนา, การเกษตร, เครื่องจักสาน, แหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำบึงไผ่ดำ, คัมภีร์ใบลาน, ภาชนะดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดสง่างาม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 5 มีนาคม 2557

วัดสง่างามเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดปราจีนบุรี เริ่มก่อตั้งปี 2446 ภายในพื้นที่กว้างขวางกว่า 36 ไร่ มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อดังของภาคตะวันออก ที่มีผู้เคารพนับถือทุกระดับชั้น ทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พระครูสีลวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อผิว สีลวิสุทโธ) ท่านเป็นพระสงฆ์ที่เป็นศิษย์สืบทอดพุทธาคมของท่านพระครูปราจีนมุนี หรือหลวงพ่อทอง วัดหลวงปรีชากุล เกจิคณาจารย์เรื่องวิทยาคุณในยุคก่อนปีพ.ศ.2460

คำสำคัญ : วัดสง่างาม, พระพุทธรูป, ตาลปัตร, คัมภีร์ใบลาน, ภาชนะดินเผา, เครื่องทองเหลือง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพระพุทธมนต์ วัดปราสาทสิทธิ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 17 มกราคม 2557

วัดปราสาทสิทธิ์ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองดำเนินสะดวก ที่ขุดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ความยาวของคลองดำเนินสะดวกนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เริ่มวัด ตามคำสัมภาษณ์ของพระสุชาตินั้นกล่าวว่ามีความยาว 33,600เมตร (หรือ 33.6กิโลเมตร) แต่ละ 100เส้น หรือ 4กิโลเมตรจะมีเสาหินปักไว้เป็นหลักบอกระยะทาง และวัดปราสาทสิทธิ์ตั้งอยู่บริเวณหลักที่ 5 จึงถือว่าอยู่ตรงจุดกึ่งกลางคลองดำเนินสะดวก ผู้ที่อำนวยการสร้างคลองดำเนินสะดวกและเป็นผู้ที่ก่อตั้งวัดแห่งนี้คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

คำสำคัญ : วัดปราสาทสิทธิ์, สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์, ช่วง บุนนาค, เครื่องทองเหลือง, ภาชนะดินเผา, เครื่องเคลือบ, เครื่องแก้ว, บ่อน้ำพระพุทธมนต์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ผึ้งนางโฮมสเตย์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 ธันวาคม 2556

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยตั้งอยู่ในผึ้งนางโฮมสเตย์ เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลของคุณฉวี ศิริประวัติกุล เจ้าของโฮมสเตย์ อาคารจัดแสดงสร้างขึ้นใหม่พร้อมๆ กับโฮมสเตย์ประมาณ 5ปีก่อน ลักษณะอาคารอยู่ด้านหน้าของโฮมสเตย์เป็นเรือนไทยไม้ใต้ถุนสูง ที่ใต้ถุนจัดเป็นพื้นที่รับรองแขกที่มาพัก และเคาน์เตอร์สำหรับติดต่อเข้าพัก ตัวเรือนนั้นเจ้าของซื้อมาและสั่งทำเพิ่มเติม ด้านบนประกอบด้วยส่วนนอกชาน (ระเบียงบ้าน) มีหลังคาคลุม และในตัวเรือนประกอบด้วย 2ห้อง คือห้องโถงด้านนอกเมื่อผ่านประตูเข้าไป และห้องด้านในที่มีประตูกั้นอีกชั้นหนึ่ง

คำสำคัญ : เปลือกหอย, หอย, ผึ้งนางโฮมสเตย์, ฉวี ศิริประวัติกุล, เปลือกหอยทะเล, ภาชนะดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เมืองฝ้าย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 กรกฎาคม 2559

วันหนึ่งหลังจากกาลเวลาผ่านไปนับพันปี ในปีพ.ศ.2513 ได้มีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกลางหมู่บ้าน พระพุทธรูปศิลาองค์หนึ่งปรากฏอยู่ในสวนพริก พระพุทธรูปหินแกะสลักมีความสวยงามมาก ลักษณะเป็นปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ยุคสมัยทวารวดี ด้วยมูลค่าที่ประเมินมิได้ พระพุทธรูปองค์จริงหลังจากได้มีผู้ค้นพบแล้วประดิษฐานไว้ในหมู่บ้าน ผู้คนทั่วทุกสารทิศพากันมากราบไหว้บูชาศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ เพียงไม่นานนักได้มีการโจรกรรมไปในเวลาไล่เลี่ยกันถึง 2 ครั้ง ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์สำคัญองค์นี้ ได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ : โบราณคี, พระพุทธรูป, โบราณวัตถุ, ภาชนะดินเผา, คูเมืองเก่า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดภูถ้ำพระศิลาทอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดภูถ้ำพระศิลาทอง เป็นแหล่งโบราณคดี ในระยะก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย อายุราว 2,000-3,000 ปี ซึ่งปรากฏหลักฐานทางโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น กำไลข้อมือลายเกลี่ยวเชือก กลองมโหระทึก ขวานสำริดรูปรองเท้าบูท เครื่องปั้นดินเผา ตลอดจนการฝั่งศพในภาพชนะดินเผาทรงกลมขนาดใหญ่ ปัจจุบันได้รับการบูรณะจากชาวบ้านและสำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเจียด ได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชน

คำสำคัญ : โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์, วัดภูถ้ำพระศิลาทอง, ภาชนะดินเผา, โครงกระดูกมนุษย์, แหล่งโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โบราณดงเมืองแอม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 กรกฎาคม 2559

หลายสิบปีก่อนบนพื้นที่ทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ได้มีการค้นพบภาชนะ จำพวกไหโบราณ กาน้ำโบราณ เครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆ บ้างก็เป็นหินแกะสลัก เศษกระดูกจึงเป็นที่มาของการสำรวจศึกษาความเป็นมาของเมืองโบราณที่เคยตั้งมั่นอยู่ที่นี่ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 ตรงกับสมัยทวารวดี เมื่อการค้นพบมีมากขึ้น ประมาณปีพ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญ จึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ภายในวัดศรีเมืองแอม

คำสำคัญ : แหล่งโบราณคดี, ภาชนะดินเผา, พระพุทธรูป,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง