ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 17 ธันวาคม 2557

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตั้งอยู่บนเขาหมาจอ ประกอบด้วยอาคารจัดแสดง 5 หลัง ทางเดินขึ้นสะดวกร่มรื่น แต่ละระเบียงของอาคารมีจุดชมวิว มองเห็นหมู่เกาะแสมสารท่ามกลางน้ำทะเลสีคราม สวยงามราวกับภาพวาดจากความฝัน ตามเส้นทางรถยนต์ก่อนถึงพิพิธภัณฑ์ จะต้องผ่านหมู่บ้านชาวประมงช่องแสมสาร บ้านเรือนตั้งอยู่ริมทะเล มองเห็นปลาทะเลกับปลาหมึกตากแผ่ไว้เต็มไปหมด บางหลังเป็นรีสอร์ทที่พัก

คำสำคัญ : ทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบนิเวศ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อุทกศาสตร์, ซากดึกดำบรรพ์, สมุนไพร, ป่าชายเลน, กองทัพเรือ, ภัยธรรมชาติ, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพเป็นพิพิธภัณฑ์พืชแห่งแรกในประเทศไทย ภารกิจหลักคือเก็บรวบรวมและเก็บรักษาพรรณไม้ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อการศึกษาวิจัย การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 โดย A.F.G.Kerr นายแพทย์ชาวไอร์แลนด์เป็นผู้วางรากฐานไว้ ปัจจุบันมีตัวอย่างพรรณไม้ประมาณ 60,000 ตัวอย่าง

คำสำคัญ : พรรณไม้, เมล็ดพืช, นิเวศวิทยา, พืช, โสกระย้า, ต้นไม้, กล้วยไม้, ดอกไม้, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 ตุลาคม 2556

การได้เรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการของธรรมชาติ ช่วยขยายโลกทัศน์ของการมองโลกนี้ได้กว้างไกลขึ้น โลกของเราถือกำเนิดพร้อมระบบสุริยจักรวาลเมื่อประมาณ 4600 ล้านปีที่แล้ว ผ่านมหายุคและยุคธรณีกาลต่างๆ จนกระทั่งมาถึงยุคที่มนุษย์ครองโลกอย่างในปัจจุบัน Bio-Geo Path มีชื่อภาษาไทยว่า เส้นทางชีว-ธรณี เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งภายในสวนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

คำสำคัญ : ช้างแมมมอธ, สัตว์ดึกดำบรรพ์, พืชดึกดำบบรพ์, กลางแจ้ง, ชีววิทยา, ธรณีวิทยา, แร่ธาตุ, ฟอสซิล,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทย ได้จัดตั้ง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.) ขึ้น เพื่อสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยของทรัพยากรพรรณพืชอันทรงคุณค่าของประเทศ อ.ส.พ. มีสถานภาพเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ใต้สังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2545 สืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงที่ได้รับการจัดตั้งใหม่คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ : พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร, พฤกษศาสตร์, ดอกไม้, พืชหายาก, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

สวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนโบราณจังหวัดนครนายก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 5 สิงหาคม 2556

สวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนโบราณแห่งนี้ริเริ่มโดยนายชม โสวรรณตระกูล บิดาของนายชาตรี โสวรรณตระกูล เป็นเกษตรกรปลูกทุเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ สวนทุเรียนล่ม จึงนำทุเรียนมาแปรรูปเป็นไม้ และเก็บกิ่งพันธุ์ทุเรียนและสะสมเม็ด แล้วย้ายไปที่จังหวัดนครนายกประมาณปี พ.ศ. 2508 และทำการปลูกโดยเป็นการดูแลด้วยระบบนิเวศหรือเกษตรธรรมชาติ ในปัจจุบันสะสมพันธุ์ทุเรียนได้ 53 สายพันธุ์ เป็นทุเรียนเนื้อลูกใหญ่ บางพันธุ์หนักถึง 20 กิโลกรัม จำนวนประมาณ 700 ต้น มีการผลิตสื่อนำเสนอ

คำสำคัญ : ทุเรียน, พืชเศรษฐกิจ, เกษตรกร, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 ตุลาคม 2561

ในเว็บไซต์ของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กล่าวถึงพระราชดำริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยให้ดำเนินการสอดคล้องการเรียนการสอนและการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้เข้าร่วมโครงการสนองพระราชดำริฯ และได้รับอนุญาต ให้เป็นโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ.2538 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวดำเนินการของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

คำสำคัญ : พฤกษศาสตร์, พืช, ชีวภาพ,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง