ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านทราย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2555

พื้นที่บริเวณใต้ศาลาใหญ่วัดบ้านทราย สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านทราย ได้จัดทำเป็น ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิต และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและเยาวชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายในศูนย์บรูณาการฯ แห่งนี้จึงได้จัดทำ “พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย” ขึ้น

คำสำคัญ : ไทพวน, ประเพณีเส่อกระจาด, ไทยพวน, ไท, กลุ่มชาติพันธุ์, พวน, เชียงขวาง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดมาบปลาเค้า
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 สิงหาคม 2556

บรรพบุรุษของคนไทยพวน ที่มาบปลาเค้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองพวน เชียงขวาง ประเทศลาว แล้วถูกกวาดต้อนเข้ามาในไทยตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี บางส่วนกระจายตัวตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ อุดรธานี พิจิตร แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และสระบุรี คนไทยพวนที่มาบปลาเค้า ยังเป็นชุมชนที่ยังรวมกลุ่มได้อย่างเหนียวแน่น

คำสำคัญ : เครื่องดนตรี, เครื่องทอผ้า, เครื่องใช้ในบ้าน, ไทพวน, ไทยพวน, ชาติพันธุ์, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 มกราคม 2556

จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีคนไทยเชื้อสายพวนอาศัยอยู่จำนวนมาก บรรพบุรุษของคนเหล่านี้อพยพเข้ามาเมื่อครั้งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปตีเวียงจันทน์ และกวาดต้อนผู้คนทั้งชาวเวียงจันทน์และชาวพวนเชียงขวาง ซำเหนือ เข้ามาตั้งภูมิลำเนาอยู่ตามหัวเมืองชั้นใน อาทิ ลพบรี สระบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา เป็นต้น สันนิษฐานว่าชาวพวนที่อำเภอปากพลี นครนายก อพยพเข้ามาราวปี พ.ศ. 2321-2322 โดยหมู่บ้านที่มีชาวพวนอาศัยอยู่มาก เช่น บ้านท่าแดง บ้านฝั่งคลอง บ้านหนองแสง บ้านเกาะหวาย บ้านหนองหัวลิง

คำสำคัญ : ไทยพวน, วัดฝั่งคลอง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์, กลุ่มชาติพันธุ์, ลาวพวน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนหลุมข้าว วัดหลุมข้าว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

ที่มาของชื่อ “บ้านหลุมข้าว” เล่ากันว่า สมัยก่อนในฤดูน้ำ น้ำจะท่วมมาก ทำให้น้ำท่วมข้าว มีข้าวไม่พอกิน เมื่อการทำมาหากินลำบาก จึงคิดหาที่ทำกินใหม่ ชาวบ้านจึงนำเกวียนมุ่งหน้ามาทางบ้านดอน พอถึงหนองเกวียนหัก แล้วหยุดกินข้าว พอกินอิ่มออกหาแหล่งน้ำกินที่อยู่ใกล้ๆ แต่เกิดอาเพศมีแร้งมารุมกินห่อข้าวที่เหลือ ชาวบ้านเชื่อกันว่าแร้งกาไม่เป็นมงคล จึงเดินทางกลับบ้านไป แล้วออกหาที่ทำกินใหม่ จนมาถึงบ้านหลุมข้าว เห็นห้วยใหญ่ปลาชุม พอย้ายมาอยู่จึงขุดสระเพิ่มเติม ขุดไปเรื่อยๆ ในสระพบแกลบเปลือกหรือข้าวเปลือก จึงเรียกว่าบ้าน "หลุมข้าว" ตำนานนี้ได้รับการบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ ชาวหลุมข้าวจำและเล่าต่อกันมา

คำสำคัญ : เครื่องมือทำนา, ไทพวน, ไทยพวน, ไทยพวนหลุมข้าว, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

สาธร พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 5 สิงหาคม 2556

บ้านหาดเสี้ยวเป็นหมู่บ้านทอผ้าที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนาน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสวยพวน ซึ่งสันนิษฐานว่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 2 ชาวหาดเสี้ยวอพยพโยกย้ายถิ่นมาพร้อมกับวัฒนธรรมการทอผ้าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เดิมชาวบ้านทอผ้าไว้ใช้เอง แต่ต่อมาเมื่อมีคนต่างถิ่นสนใจมากขึ้น จึงเริ่มทอผ้าขายกันเป็นล่ำเป็นสัน ริมถนนหลวงเต็มไปด้วยร้านขายผ้าพื้นเมืองเรียงรายกันเป็นสิบร้าน

คำสำคัญ : ไทยพวน, กลุ่มชาติพันธุ์, ผ้าทอ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะท้องถิ่นไทยพวน วัดกุฎีทอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

กลุ่มไทยพวน หรือลาวพวน เป็นอีกกลุ่มชนหนึ่งที่อพยพจากดินแดนลาวตอนบนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพราะการสงครามในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์หลายครั้งหลายคราว กลุ่มคนพวนถูกกวาดต้อนเข้ามาในไทย และเมื่อนานเข้าก็กระจัดกระจายไปทั้งถิ่นฐานในหลายจังหวัดของประเทศไทย จนกลายเป็น ไทยพวน บางแห่งวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนภาษาได้ถูกกลืนกลายไปกับคนพื้นถิ่นหมดแล้ว แต่บางกลุ่มก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของกลุ่มตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น

คำสำคัญ : ไทยพวน, กลุ่มชาติพันธุ์, วัดกุฎีทอง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์วิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 3 วัฒนธรรม (ไทย-จีน-ไทยพวน) เฉลิมพระเกียรติ
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ไทย, จีน, ไทยพวน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านหมี่ สุพรรณบุรี
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ไทยพวน, บ้านหมี่, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิต,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์ และพิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

ท่านพระครูสุเมธาธิบดี ท่านมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการเถรสมาคม นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายกมหาธาตุวิทยาลัยอธิบดีสงฆ์ ยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำทางศาสนาที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง เดิมพระครูสุเมธาธิบดีเป็นชาวตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และท่านได้สร้างศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์ ที่บ้านกล้วย เมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีงานทำ ยากจน ให้ได้มีอาชีพเป็นของตนเอง ภายในศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ มีอาคารหอประชุม อาคารฝึกงาน และที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังได้มีการก่อตั้งชมรมไทยพวนบ้านหมี่ขึ้น

คำสำคัญ : พระสุเมธาธิบดี, ไทยพวน, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 22 มีนาคม 2561

ในการสำรวจ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ผู้เขียนพบว่าพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผืออยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ เงื่อนไขหลายประการที่ส่งผลให้ชมรมไทยพวนบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จะต้องจัดการโยกย้ายข้าวของที่รับการบริจาคและป้ายการจัดแสดง จากวัดลุมพินีวันซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ (เดิม) ไปสถานที่แห่งใหม่ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุดรธานี สถานที่จัดแสดงชั่วคราวดังกล่าว อยู่ในโรงเรือนชั่วเดียวภายในโรงเรียน และจัดแสดงวัตถุข้าวของใน 2 ห้อง

คำสำคัญ : ไทยพวน, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน บ้านดงกระทงยาม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 กันยายน 2561

คนลาวพวน ไทพวน หรือไทยพวน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ถูกกวาดต้อนอพยพมาจากแถบเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว เมื่อครั้งสมัยกรุงธนบุรี หลังจากปี พ.ศ. 2322 กองทัพกรุงธนบุรีโดยการนำทัพของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีห์สามารถยึดเวียงจันทน์ได้สำเร็จ และทั้งสองได้นำทัพไปตีเมืองพวนและสามารถยึดเอาเมืองพวนไว้ได้ ในคราวนั้นยังไม่มีการกวาดต้อนชาวลาวพวนให้เข้ามาอยู่ในเขตพระนครและในพื้นที่อาณาจักรกรุงธนบุรี แต่การกวาดต้อนครัวชาวลาวเวียงและลาวพวนเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำสำคัญ : ไทยพวน, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโคกกะเทียม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 สิงหาคม 2561

ชาวไทยพวนบ้านโคกกะเทียมได้ร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อจัดเก็บรวบรวมเครื่องใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ไว้ให้เยาวชนและประชาชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ อนึ่งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน บ้านโคกกะเทียมและสภาวัฒนธรรมตำบลโคกกะเทียมได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการถ่ายทอด สืบทอด เพื่อต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยพวนให้คงอยู่ เช่น ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารพื้นบ้านของชาวพวน การแต่งกายชาย หญิงที่เป็นเอกลักษณ์ มีภาษาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตลอด

คำสำคัญ : ไทยพวน, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง