ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 กันยายน 2556

วัดปงสนุก เหนือเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งในลำปาง สันนิษฐานว่าสร้างร่วมสมัย พระเจ้าอนันตยศเสร็จมาทรงสร้างเมืองเขลางค์นคร เมื่อ พ.ศ. 1223 วัดปงสนุก เดิมมีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อ ตามหลักฐานในจารึกที่พบในที่ต่าง ๆ มีอยู่ 4 ชื่อ คือ วัดศรีจอมไคล วัดศรีเชียงภูมิ วัดดอนแก้ว วัดพะยาว(พะเยา) ชุมชนเดิมบริเวณวัดปงสนุกเป็นผู้คนที่อพยพมาจาก 2 ที่ด้วยกัน คือจากการกวาดต้อนครั้งที่ลำปางไปรบกับเมืองเชียงแสน ราว พ.ศ. 2364 และจากเมืองพะเยาเมื่อชาวเมืองคราวหนีศึกพม่า ด้วยเหตุนี้ชาวเมืองเชียงแสนและเมืองพะเยา

คำสำคัญ : ลำปาง, วัดปงสนุก, วิหารพระเจ้าพันองค์, โครงการบูรณะวิหารพระเจ้าพันองค์, พระพุทธรูปไม้, ตุงค่าว,
อ่านต่อ...


 

ไร่แม่ฟ้าหลวง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 สิงหาคม 2556

ไร่แม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ ณ บ้านป่างิ้ว ห่างจากตัวเมืองเชียงรายราว 5 กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ซื้อที่ดิน เพื่อเป็นสถานอบรมเยาวชนจากถิ่นทุรกันดารในความดูแลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง พื้นที่กว่า 140 ไร่ ปัจจุบันไร่แม่ฟ้าหลวงทำหน้าที่เสมือนอุทยาน-พิพิธภัณฑ์ เนื่องจากการปรับสถานที่ให้เป็นอาคารที่อนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรมล้านนาที่ได้มาจากทั้งการบริจาคและการซื้อ โดยมีการสร้างอาคารที่สำคัญทั้งสิ้น 3 หลัง

คำสำคัญ : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, หอคำ, หอคำน้อย, หอแก้ว, เรือนไทยล้านนา, พระพุทธรูปไม้, ไม้สัก, เครื่องไม้, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

วัดพระธาตุเสด็จ เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดลำปาง เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานพระธาตุนครลำปางเล่าว่า วัดในจังหวัดลำปางที่เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่ 2 วัด คือ วัดพระธาตุลำปางหลวงและวัดพระธาตุเสด็จ แผนผังการสร้างวัดมีลักษณะเป็นภูมิจักรวาล มีพระธาตุเจดีย์เป็นศูนย์กลางของวัด และมีวิหาร ศาลา กำแพงแก้ว เป็นสถาปัตยกรรมบริวาร

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, พระพุทธรูปไม้, วัตถุธรรม, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในพ.ศ.2522 โดยพระราชรัตนากร เจ้าอาวาสองค์เดิม(มรณภาพ 2541) เพื่อเก็บรักษาวัตถุของโบราณจำนวนมากที่ได้จากผู้มีเลื่อมใสในพุทธศาสนาอุทิศถวายบูชาแด่พระธาตุนับแต่ อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นศาลาไทยหลังคามุ่งกระเบื้อง หน้ามุขทางเข้าทำหลังคาซ้อนชั้น ประตูหน้าต่างเป็นหลังคาซ้อนชั้น ประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปทวารบาล มีพื้นที่จัดแสดงประมาณ 72 ตารางเมตร วัตถุที่จัดแสดงได้ทำทะเบียนไว้โดยกรมศิลปากร

คำสำคัญ : พระพุทธรูปไม้, พระราชชายาดารารัศมี, โบราณวัตถุ, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดบ้านนาซาวสามัคคี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 สิงหาคม 2556

บ้านนาซาวเป็นชุมชนที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่เมื่อ 200-300 ปีมาแล้ว วัดนาซาว เดิมชื่อวัดน้ำซาว มีหลักฐานการตั้งวัดมาตั้งแต่ราว พ.ศ. 2250 วัดปัจจุบันย้ายมาจากวัดเดิมที่ริมน้ำซาว(วัดเชียงของ) เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ จึงมีโบราณวัตถุของวัดที่รวบรวมไว้จำนวนมาก โบราณวัตถุบางชิ้นมีอายุกว่า 250 ปี บางชิ้นถูกคัดเลือกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน อาทิ วิหารน้อย พระประธานของวัดนาซาวได้ชื่อว่ามีพระพักตร์งดงามที่สุดองค์หนึ่งในจังหวัดน่าน

คำสำคัญ : พระพุทธรูปไม้, จารึก, เครื่องใช้พื้นบ้าน, คัมภีร์ใบลาน, เครื่องถ้วย, วัดนาซาว,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดพญาชมภู
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

วัดพญาชมพูเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่าพญาชมภู เป็นทหารมีบรรดาศักดิ์ได้พาครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณบ้านชมพูและได้พบวัดเก่าซึ่งร้างเหลือแต่พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ประดิษฐานในพระวิหาร จึงได้สร้างวัดขึ้นใหม่ในราว พ.ศ.2500 โดยสร้างวิหารครอบองค์พระพุทธรูปและได้ให้ขุนดวงจันทร์ อุปสมบทเป็นครูบาดวงจันทร์เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก นับแต่นั้นมาวัดก็เป็นศูนย์กลางของชาวบ้านและมีศิลปวัตถุ โบราณวัตถุต่างๆ ของวัดเก็บรักษาตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, พระพุทธรูปไม้, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดทรายมูล
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทยเขิน จัดตั้งโดย พระมหาสุขคำ สุภาจาโร ในปี พ.ศ.2535 อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ชั้นที่ 1 อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดินประมาณ 1 เมตร ใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ของวัด ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงโล่ง ใช้เป็นที่พักญาติโยมที่มาจากต่างพื้นที่ ชั้นที่ 3 เป็นพิพิธภัณฑ์ เนื้อที่ในการจัดแสดงขนาด 96 ตารางเมตร วัตถุที่จัดแสดงเป็นศิลปกรรมในวัดเช่น พระพุทธรูปไม้ (ปางสมาธิและปางไสยาสน์) พระไม้องค์เล็ก ธรรมมาสน์ บุษบก สัตตภัณฑ์ หีบธรรม แผงพระพิมพ์ กลองยาว

คำสำคัญ : พระพุทธรูปไม้, ของใช้ในครัวเรือน, สัตตภัณฑ์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้และแหล่งเรียนรู้ชุมชน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 สิงหาคม 2556

วัดน้ำล้อมเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดน่าน ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด หากแต่ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมที่แห่งนี้เป็นเกาะกลางหนองน้ำ ชาวบ้านได้สร้างอารามเป็นเรือนไม้มุงด้วยหญ้าคากลางเกาะแห่งนั้น เมื่อจุลศักราช 1119 (พ.ศ.2300) แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอื่นมาจำพรรษา ต่อมาเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านทรงสร้างวิหารถวาย แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2434

คำสำคัญ : วัดน้ำล้อม, พระพุทธรูปไม้, น่าน, หีบธรรม,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดดอยสะเก็ด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พระครูโสโภณ ปริยัติ สุธี ท่านได้รวบรวมสะสมโบราณวัตถุ ที่พบในบริเวณวัดและของเก่าโบราณที่ญาติโยม ศรัทธาบริจาคให้วัดซึ่งมีเป็นจำนวนมาก จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จากของที่ได้สะสมตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ปัจจุบันห้องพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารที่เป็นตัวฐานพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ "พระเจ้าตนหลวง" เป็นห้องขนาด 40 ตารางเมตร จัดแสดงสิ่งของในตู้ที่ได้รับบริจาคประมาณ 2 ตู้ และชั้นไม้ ทำแบบชั้นวางของจำนวน 25 ชั้น จัดวางของปะปนกันไป มีป้ายชื่อเป็นบางชิ้น วัตถุที่จัดแสดงอาทิ พระพุทธรูปไม้สูงประมาณ 1 เมตร

คำสำคัญ : พระพุทธรูปไม้, เครื่องเรือน, สัตตภัณฑ์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : พระพุทธรูปไม้, ภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง