ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

วัดหนองแวง เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและชัดเจนที่สุดในจังหวัดขอนแก่นนั่นก็คือมี พระมหาธาตุแก่นนคร เป็นพระมหาธาตุที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์ หรือดูศิลปะพื้นบ้านของชาวอีสานทั้งความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมได้ที่นี่ พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูน เรือนยอดทรงเจดีย์ (จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น) ฐานกว้าง 50 x 50 เมตร องค์พระธาตุกว้าง 40 x 40 เมตร

คำสำคัญ : วัดหนองแวง, ขอนแก่น, พระมหาธาตุแก่นนคร, คัมภีร์ใบลาน, เครื่องมือทำการเกษตร, วัฒนธรรมอีสาน, พระบรมสารีริกธาตุ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 18 มิถุนายน 2556

หากกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ด้านศาสนา เราจะนึกถึงวัดวาอาราม หากแต่มีพิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่จัดแสดงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาทั้งนิกายหินยาน มหายาน วาจารญาณ(ธิเบต) เต๋า พราหมณ์ ฮินดู ที่นี่คือ พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ สถานที่รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ มากกว่า 600 พระองค์ที่มีอายุยาวนานกว่า 2500 ปี พระบรมสารีริกธาตุที่รวบรวมมีพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า รวมถึง พระเขี้ยวแก้ว พระเกศาธาตุ พระอุรังคธาตุ (ส่วนกล้ามเนื้อหน้าอกของพระพุทธเจ้า)

คำสำคัญ : พระบรมสารีริกธาตุ, พุทธศาสนา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 21 มีนาคม 2555

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ได้มาจากวัดพระเกียรติ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือ หลวงพ่อจ้อย เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้ เป็นผู้บุกเบิกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525

คำสำคัญ : พระบรมสารีริกธาตุ, วัตถุธรรม, ทรัพยากรธรรมชาติ, สัตว์ป่า, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วชิรปราสาท วัดเพชรพลี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 สิงหาคม 2556

วัดเพชรพลี หรือ วัดพริบพรี ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยา เป็นวัดที่สร้างขึ้นและมีชื่อตามชื่อเมืองนี้มาก่อน ซึ่งแต่ก่อนนี้จังหวัดเพชรบุรี มีชื่อว่า เมืองพริบพรี ที่วัดเพชรพลีแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่ามีเสาชิงช้า และเทวสถานโบสถพราหณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ภายในบริเวณวัด กล่าวได้ว่าบริเวณเมืองเพชรบุรีเป็นสถานที่สำคัญของทั้งสองศาสนาคือ ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ด้วย ดั่งในนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ที่กล่าวถึงเสาชิงช้าและโบสถพราหมณ์ในบริเวณเมืองด้วย

คำสำคัญ : วัดเพชรพลี, วัดพริบพลี, วชิรปราสาท, พระบรมสารีริกธาตุ, บุษบก, เสาชิงช้า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พื้นที่บริเวณตำบลเขาสมอคอนมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวี สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ จากหลักฐานต่างๆ ทั้งเอกสาร และโบราณวัตถุ ระบุว่าเขาสมอคอนเป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะหลักฐานประเภทตำนาน ที่มีการกล่าวถึงเขาสมอคอนอยู่มาก เช่น ในหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่กล่าวไว้ว่า “เขาสมอคอนนี้ เป็นที่อยู่ของสุกทันตฤาษี มหาฤาษี ผู้สอนศิลปวิทยาคมแก่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัย

คำสำคัญ : วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา, เขาสมอคอน, แหล่งโบราณคดีบ้านพราน, โบราณคดี, พระบรมสารีริกธาตุ, ตู้พระไตรปิฎก, คัมภีร์ใบลาน, พระพุทธรูป, เครื่องสังคโลก, เครื่องทองเหลือง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พระบรมธาตุ
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : พระบรมสารีริกธาตุ, พุทธศาสนา, พระอรหันตธาตุ, อัฐิ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พระธาตุ วัดถ้ำผาจม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

วัดถ้ำผาจมเป็นวัดที่เรียกได้ว่า อยู่เหนือสุดของประเทศ ที่ตั้งวัดอยู่ใกล้ท่าขี้เหล็ก และมีอาณาเขตอยู่ติดกับประเทศพม่า โดยวัดตั้งบนภูเขาที่เรียกกันว่าเทือกเขานางนอน วัดถ้ำผาจมนั้นตั้งอยู่ในหุบเขา และอยู่ในแนวนอน เทือกเขาเขาลูกนี้เป็นรูปผู้หญิงนอนหงายสยายผมไปทางประเทศพม่า ฉะนั้น วัดถ้ำผาจมจึงอยู่ปลายผม เมื่อมองไปทางทิศตะวันออก จะเห็นพระธาตุดอยเวา ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตร และจะเห็นเทือกเขาเป็นคุ้งมังกรสวยงามมาก

คำสำคัญ : พระบรมสารีริกธาตุ, พุทธศาสนา, วัตถุธรรม, เกจิอาจารย์, วัด,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง