ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2555

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ริเริ่มโดยนายโกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณชาวอำเภอลอง โดยนายโกมลได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ "เมืองลอง" และผ้าโบราณของชุมชนต่างๆ ใกล้เคียง จนกระทั่งร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพื้นบ้าน สาขาสิ่งทอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปีพุทธศักราช 2535 จากนั้นจึงได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณให้บุคคลทั่วไปชมในวันที่ 12 สิงหาคม 2535

คำสำคัญ : จิตรกรรมเวียงต้า, ผ้าทอ, ผ้าตีนจก, เมืองลอง, ไทยวน, เครื่องมือทอผ้า, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทครั่ง บ้านเนินขาม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2556

ลาวครั่งหรือไทครั่ง ถูกกวาดต้อนให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนสยามในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ราวปี พ.ศ. 2371 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งที่ปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ ได้กวาดต้อนกลุ่มคนลาวเข้ามาในสยาม โดยชาวลาวครั่งก็เป็นกลุ่มคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในครั้งนั้น ทั้งนี้กลุ่มลาวครั่งได้กระจายตัวอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ในภาคกลาง เช่น สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท กาญจนบุรี เป็นต้น

คำสำคัญ : ผ้า, ผ้าทอ, ไทครั่ง, ไท, กลุ่มชาติพันธุ์, การแต่งกาย, ลาวครั่ง, ชาติพันธุ์วิทยา, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

สิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ได้อย่างหนึ่งคือ เครื่องแต่งกาย เรารู้จักจังหวัดสุรินทร์ว่าเป็นเมืองช้าง ในขณะเดียวกันผ้าไหมสุรินทร์ก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน พิพิธภัณฑ์ผ้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2526 ที่นี่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์เขมร กลุ่มชาติพันธุ์กูยและกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อาคารจัดแสดงเป็นอาคารชั้นเดียว ภายในมีผ้าสุรินทร์จัดแสดงในตู้กระจก

คำสำคัญ : ผ้า, ผ้าทอ, สิ่งทอ, ผ้าไหม, ผ้าอัมปรม, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

ริมถนนสายสระบุรี-ปากบาง เลียบเคียงกับลำแม่น้ำป่าสัก บริเวณกิโลเมตรที่ 3 บ้านโตนด เป็นที่ตั้งของหอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทยวน สระบุรี ก่อตั้งขึ้นโดย อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ผู้มีเชื้อสายไทยวนสระบุรี เดิมท่านเป็นอาจารย์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ที่รับผิดชอบดูแลศูนย์วัฒนธรรมประจำจังหวัดสระบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.) ปัจจุบันเป็นประธานชมรมไทยวน สระบุรี

คำสำคัญ : เรือนไทย, ไทยวน, ล้านนา, ชาติพันธุ์วิทยา, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

เมืองเชียงแสน หรือเมืองหิรัญนครเงินยาง เป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนา มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และพระพุทธศาสนา ต่อเมื่อถึงปีพุทธศักราช 2347 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้กรมหลวงเทพหริรักษ์และพระยายมราชยกทัพมาตีเมืองเชียงแสนและกวาดต้อนผู้คนลงไปแบ่งไว้ยังเมืองเชียงใหม่ส่วนหนึ่ง เมืองน่านส่วนหนึ่ง เมืองลำปางส่วนหนึ่ง เมืองเวียงจันทน์ส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือไปยังกรุงเทพฯ โดยให้ไปอยู่ที่เมืองราชบุรีและสระบุรี

คำสำคัญ : ล้านนา, ผ้าทอ, การแต่งกาย, อุปกรณ์ทอผ้า, ไทยวน, การทอผ้า, เชียงแสน, คนยวน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ผ้าและสิ่งทอ, วัดพระธาตุผาเงา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2545 โดยปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ซึ่งในขณะนั้นได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคประชาชนเป็นอย่างดี รูปแบบการจัดแสดงเป็นการจัดนิทรรศการแบบสหวิทยาการอย่างเรียบง่าย ที่เน้นการสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน โดยมุ่งให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน โดยถ่ายทอดผ่านสื่อพื้นบ้านที่หาได้ในชุมชนผสมผสานกับสื่อที่ทันสมัยในปัจจุบัน

คำสำคัญ : ไดโนเสาร์, ภูไท, ผ้าไหมแพรวา, ฟ้าแดดสงยาง, กาฬสินธุ์, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 สิงหาคม 2556

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวเริ่มก่อตั้งในช่วงปี 2542 โดยได้ขออนุญาตใช้พื้นที่วัดจากท่านพระครูสิทธิวชิราธร เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเมื่อ 13 มีนาคม 2546 โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นได้มอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวและคณะกรรมการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบ การตกแต่งและจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำพวกค่าน้ำค่าไฟทางอบต.เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนค่าบำรุงรักษาอื่นๆ ใช้เงินจากผู้บริจาค โดยแต่ละเดือนจะมีค่าใช้จ่ายเดือนละหมื่นกว่าบาท

คำสำคัญ : ไทยวน, ชาติพันธุ์, ผ้าทอ, อุดม สมพร, คูบัว, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

สปัน แกลเลอรี่ (ศูนย์สปันอารยวัฒนศิลป์)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

สปัน แกลเลอรี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเสื้อผ้าในแบบและยุคต่างๆ เดิมชื่อศูนย์สปันอารยวัฒนศิลป์ ตั้งอยู่ในย่านลำลูกกา จ.ปทุมธานี ปัจจุบันได้ย้ายมาจัดแสดงอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 เขตประเวศ ซึ่งเป็นโรงเรียนของตระกูลเธียรประสิทธิ์ การมีพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา ถือเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมให้กับนักเรียน พิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงผลงานของคุณสปัน เธียรประสิทธิ์ สตรีในแวดวงสังคมชั้นสูงเมื่อหลายสิบปีก่อน ด้วยรูปโฉมและฝีมือการตัดเย็บเสื้อผ้า ทำให้คุณสปันเป็นดาวเด่นในยุคนั้น คุณสปันมีร้านเสื้อผ้าชื่อ “สปัน” โดยใช้ชื่อของตนเอง ที่นี่เองคุณสปันได้สร้างบุคลากรในแฟชั่นมากมาย

คำสำคัญ : ผ้า, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, ของจิ๋ว, ผ้าและสิ่งทอ, สปัน เธียรประสิทธิ์,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์สืบทอดศิลปผ้าตีนจกราชบุรี วัดแคทราย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

กว่าจะมาเป็นผ้าซิ่นทอมือสักผืนหนึ่ง เส้นด้ายแต่ละเส้นแต่ละสี เกี่ยวสลับกันขึ้นลวดลาย จากเช้าจรดเย็น ด้วยสองมือของผู้ทอ ทั้งแรงกายแรงใจ บวกกับจินตนาการเพื่อให้ได้ผ้าผืนสวย ผ้าบางผืนทอกันใช้เวลาหกเดือน บางผืนทอนานนับปี ในอดีตศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าจก ราชบุรีแห่งนี้จะมีคนอยู่มากมาย ทั้งคนทอผ้า คนมาเรียนการทอผ้าและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า แต่มาวันนี้ที่นี่อาจจะดูเงียบเหงาอยู่สักหน่อย

คำสำคัญ : ผ้า, ผ้าตีนจก, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 21 เมษายน 2559

วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวในตอนหนึ่งของบทสนทนาถึงความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมพัฒนาและต่อยอด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดผ้าและการสืบสานมรดกวัฒนธรรม แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ หากย้อนไปกว่าสองทศวรรษ พิพิธภัณฑ์ได้รับการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 โดยเปิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 วชิรพงษ์กล่าวถึงนโยบายทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ : ผ้าทอ, ฉลองพระองค์, ลาวครั่ง, สถาบันกษัตริย์, กลุ่มชาติพันธุ์, ผ้าและสิ่งทอ, โครงการจิตรลดา, สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ,
อ่านต่อ...


 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ประโยคนี้ผ่านหูผ่านตาคนไทยมาตั้งแต่เด็กจนโต ความชาชินและความใกล้ตัวทำให้มองข้ามความสำคัญและคุณค่าของข้าวไปได้ง่ายๆ โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมือง มีธรรมเนียมหนึ่งที่ผู้ใหญ่บางครอบครัวสอนลูกหลานให้ยกมือไหว้แม่โพสพ ซึ่งเป็นเทพีหรือตัวแทนของข้าวเมื่อรับประทานเสร็จ บางคนอาจมองว่าเป็นสิ่งล้าสมัย แต่ความจริงแล้วเป็นวิธีสอนเยาวชนให้รู้คุณค่าของข้าวและชาวนา

คำสำคัญ : ข้าว, ผ้า, สิ่งทอ, พรรณไม้, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, ผ้าและสิ่งทอ, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 พฤศจิกายน 2558

ริมถนนสายเชียงใหม่-ฮอด อุโมงค์ทิวไผ่สีเขียวสดทอดตัวยาวกว่าครึ่งกิโลเมตร ตลอดสองฝั่งระยะทางจากถนนใหญ่เข้าสู่ “บ้านไร่ไผ่งาม” และ “พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา” สถานที่แห่งการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้า และที่รำลึกและเชิดชูชีวิตและผลงาน ของ “ป้าดา” หรือนางแสงดา บันสิทธิ์ ศิลปินช่างทอผ้า เพชรน้ำเอกของวงการทอผ้าของล้านนา ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศไทย

คำสำคัญ : ผ้า, ผ้าทอ, การทอผ้า, สิ่งทอ, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

เครื่องนุ่งห่ม หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อห่อหุ้มร่างกายเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายนอกจากจะใช้ปกปิดร่างกาย ปกป้องจากสภาพอากาศต่างๆ ในปัจจุบันยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม บ่งบอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่อีกด้วย จักรเย็บผ้าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อ กระโปรง หรือกางเกง ศาสตร์ว่าด้วยการตัดเย็บเสื้อผ้าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหลายๆ คน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้ เป็นสถาบันหนึ่งที่เริ่มเปิดทำการสอนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าเช่นกั

คำสำคัญ : เครื่องนุ่งห่ม, จักรเย็บผ้า, ตีนผี, การตัดเย็บ, ไม้บรรทัด, สายวัด, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

ศาลาไหมไทย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

ศาลาไหมไทย ตั้งอยู่ ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (12 สิงหาคม 2535) เพื่อเป็นศูนย์สืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสานรวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบ ธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน โดยทรงพระราชทานนามอาคารพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี"

คำสำคัญ : ผ้าไหม, มัดหมี่, เครื่องมือทอผ้า, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

สาธร พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 5 สิงหาคม 2556

บ้านหาดเสี้ยวเป็นหมู่บ้านทอผ้าที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนาน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสวยพวน ซึ่งสันนิษฐานว่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 2 ชาวหาดเสี้ยวอพยพโยกย้ายถิ่นมาพร้อมกับวัฒนธรรมการทอผ้าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เดิมชาวบ้านทอผ้าไว้ใช้เอง แต่ต่อมาเมื่อมีคนต่างถิ่นสนใจมากขึ้น จึงเริ่มทอผ้าขายกันเป็นล่ำเป็นสัน ริมถนนหลวงเต็มไปด้วยร้านขายผ้าพื้นเมืองเรียงรายกันเป็นสิบร้าน

คำสำคัญ : ไทยพวน, กลุ่มชาติพันธุ์, ผ้าทอ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ และนักสะสมผ้าโบราณ คือนายอัครเดชและนางใจสคราญ นาคบัลลังก์ เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2545 อาคารจัดแสดงเป็นอาคารชั้นเดียวพื้นคอนกรีต ลักษณะเป็นห้องโถงยาว สถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนาประยุกต์ แบ่งพื้นที่การใช้งานเป็นพื้นที่ตอนหน้าของอาคารเป็นห้องโถงต้อนรับ มีโต๊ะจำหน่ายบัตรเข้าชมพื้นที่จำหน่ายของที่ระลึกและเป็นจุดนัดพบสำหรับผู้เข้าชมของพิพิธภัณฑ์ก่อนเข้าชมในห้องจัดแสดง

คำสำคัญ : สถาปัตยกรรมล้านนา, ผ้าทอ, ล้านนา, การแต่งกาย, ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุรินทร์ ตั้งอยู่ภายในสถานีวิจัยหม่อนไหมสุรินทร์ โดยเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร เน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ในรูปแบบของ " ห้องสมุดธรรมชาติ" ภายในพื้นที่ 5 ไร่ ในบริเวณสถานี ฯ เพื่อใหผู้ชมได้สัมผัสและเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมครบวงจรแบบพื้นบ้าน ซึ่งมีการจัดแสดงให้ชม การสาวไหม เพื่อให้ได้เส้นไหมพื้นเมืองคุณภาพการย้อมเส้นไหมด้วยสีจากธรรมชาติ ไปจนถึงการทอผ้าไหม ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน

คำสำคัญ : การเกษตร, การทอผ้า, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านตำบลนาหมื่นศรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

ศิลปะการทอผ้าที่ตำบลนาหมื่นศรีสืบทอดกันมานับร้อยปี แต่ด้วยผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่สองทำให้การทอผ้าหยุดจึงชะงักไประยะหนึ่ง แต่ด้วยความผูกพันในการทอผ้า ในปี พ.ศ. 2514 นางนาง ช่วยรอดพร้อมกับเพื่อนบ้านอีกสามคนจึงได้รวมกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเพื่อใช้ และแบ่งขายให้กับเพื่อนบ้าน ในตอนนั้นป้ากุศล นิลละออซึ่งเป็นลูกของนางนาง ช่วยรอดเห็นการทอผ้าของแม่จึงเกิดความสนใจและเข้ามาหัดทอด้วย

คำสำคัญ : การทอผ้า, ผ้าทอ, ผ้าทอนาหมื่นศรี, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ไทยวน วัดนาหนอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

ไม่ว่าอย่างไรวัดก็ยังมีความสำคัญต่อชุมชน ในการทำพิพิธภัณฑ์ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นท่านพระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี จึงได้มีเจตนารมณ์ในการตั้งพิพิธภัณฑ์ไท-ยวนขึ้นมาเพื่อเก็บรักษาวัตถุสิ่งของพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปพร้อมกับกาลเวลา

คำสำคัญ : ไทยวน, ไทยยวน, วัดนาหนอง, ผ้าทอ, ผ้าตีนจก, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

ตำหนักเขียว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

ตำหนักเขียวเป็นเรือนไม้ทาสีเขียว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 เดิมเป็นที่ตั้งจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ต่อมาใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อคราวเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มจากจังหวัดนครราชสีมาแล้วเสด็จต่อไปยังจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2498

คำสำคัญ : จวนผู้ว่าราชการ, ผ้าทอ, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง