ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2555

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ริเริ่มโดยนายโกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณชาวอำเภอลอง โดยนายโกมลได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ "เมืองลอง" และผ้าโบราณของชุมชนต่างๆ ใกล้เคียง จนกระทั่งร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพื้นบ้าน สาขาสิ่งทอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปีพุทธศักราช 2535 จากนั้นจึงได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณให้บุคคลทั่วไปชมในวันที่ 12 สิงหาคม 2535

คำสำคัญ : จิตรกรรมเวียงต้า, ผ้าทอ, ผ้าตีนจก, เมืองลอง, ไทยวน, เครื่องมือทอผ้า, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์สืบทอดศิลปผ้าตีนจกราชบุรี วัดแคทราย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

กว่าจะมาเป็นผ้าซิ่นทอมือสักผืนหนึ่ง เส้นด้ายแต่ละเส้นแต่ละสี เกี่ยวสลับกันขึ้นลวดลาย จากเช้าจรดเย็น ด้วยสองมือของผู้ทอ ทั้งแรงกายแรงใจ บวกกับจินตนาการเพื่อให้ได้ผ้าผืนสวย ผ้าบางผืนทอกันใช้เวลาหกเดือน บางผืนทอนานนับปี ในอดีตศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าจก ราชบุรีแห่งนี้จะมีคนอยู่มากมาย ทั้งคนทอผ้า คนมาเรียนการทอผ้าและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า แต่มาวันนี้ที่นี่อาจจะดูเงียบเหงาอยู่สักหน่อย

คำสำคัญ : ผ้า, ผ้าตีนจก, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

นอกเหนือจากหน้าที่หลักในด้านการดูแลเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้การสนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และสำนักงานภาคเหนือ สำหรับพิพิธภัณฑ์สำนักงานภาคเหนือนั้น ธนาคารจัดให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ด้านเงินตราและผ้าไทแก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

คำสำคัญ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, เงินตรา, ผ้าทอ, ผ้าตีนจก, การแต่งกาย, ล้านนา, การเงินการธนาคารและเงินตรา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ไทยวน วัดนาหนอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

ไม่ว่าอย่างไรวัดก็ยังมีความสำคัญต่อชุมชน ในการทำพิพิธภัณฑ์ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นท่านพระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี จึงได้มีเจตนารมณ์ในการตั้งพิพิธภัณฑ์ไท-ยวนขึ้นมาเพื่อเก็บรักษาวัตถุสิ่งของพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปพร้อมกับกาลเวลา

คำสำคัญ : ไทยวน, ไทยยวน, วัดนาหนอง, ผ้าทอ, ผ้าตีนจก, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : บ้านเรือนไทย, การทอผ้า, ผ้าตีนจก, ประวัติศาสตร์เมืองลับแล, ของดีเมืองลับแล,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านแม่แจ่ม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

คุณนุสรา เตียงเกตุ เคยผู้สนับสนุน และฝึกอบรม อาชีพ ให้กลุ่มสตรีทอผ้า ในตำบลท่าผา และตำบลใกล้เคียง ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือให้มีคุณภาพ โดยผ่านระบบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของ ก.ศ.น. ทั้งยังเป็นตัวกลางในการจัดหาตลาดให้กลุ่มแม่บ้านอีกด้วย นอกจากนี้ยังศึกษาพัฒนาลวดลาย เทคนิคการทอและสีย้อม จึงทำให้ต้องเก็บตัวอย่างผ้าพื้นเมืองไว้แทบทุกสี ทุกชนิด จนสะสมไว้ได้หลายพันผืน บ้านทรงพื้นเมืองประยุกต์ที่สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2537

คำสำคัญ : ผ้าทอ, เครื่องประดับ, เครื่องจักสาน, เครื่องเรือน, ผ้าตีนจก, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เฮือนรักถิ่น ร.ร.แม่แจ่ม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์เฮือนรักถิ่นสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2539 ด้วยงบประมาณของโรงเรียน ส่วนไม้ที่ใช้ก่อสร้างได้รับบริจาคจากโรงพยาบาลรักษาผู้ติดยาเสพติด อาคารจัดแสดงเป็นอาคารพื้นถิ่นจำลองสร้างด้วยไม้ หลังคาเป็นสังกะสี ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโปร่งจัดแสดงกี่ทอผ้าและมีห้องโถงโล่ง สำหรับสอนหนังสือด้วย ชั้นบนจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอาทิ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน จอบ แห อวน เสื้อผ้า ผ้าทอพื้นเมือง ธนบัตร และเหรียญ ของชิ้นเล็กๆจัดแสดงในตู้เก่าประมาณ 4 ตู้

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องจักสาน, ผ้าตีนจก, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง