ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 พฤศจิกายน 2557

ด้วยทำเลที่ดีอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุขุมวิท กลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง อาคารจัดแสดงในพื้นที่ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้สถาปัตยกรรมจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตึกอาคารโดยรอบ เรือนล้านนาโบราณของตระกูลนิมมานเหมินทร์ ยังคงตั้งอยู่อย่างสง่างามท่ามกลางร่มไม้ ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน

คำสำคัญ : สยามสมาคม, เรือนล้านนา, ชาติพันธุ์, ประเพณีล้านนา, ความเชื่อ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 ธันวาคม 2557

เมืองแห่งดอกบัว เป็นเอกลักษณ์ลำดับต้นๆของการจัดตกแต่งศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งนี้ ด้วยพิจารณาว่าต้องการให้ที่นี่เป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมข้อเท็จจริงของชุมชนให้ได้มากที่สุดของจังหวัดปทุมธานี เรื่องราวของ “เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม”จัดแสดงอยู่ในอาคารโบราณสีเหลืองสวยงามในสมัยรัชกาลที่ 6 ช่วงปี พ.ศ.2460 เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกกับแบบไทยเดิม ก่อนหน้านี้เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัด ต่อมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร ก่อนทำเป็นพิพิธภัณฑ์ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้บูรณะซ่อมแซม

คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, เครื่องปั้นดินเผา, ประเพณี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยการปรับปรุงอาคารเก่าซึ่งเคยเป็นหอประชุมติโลกราช โดยได้รับการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นคือรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปะท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านมาจัดแสดง รวมทั้งบุคคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ในรูปแบบประติมากรรมหรือรูปปั้นเหมือนจริง มีแบบจำลองเรื่องราวพื้นบ้านอันหลากหลาย เช่น การฟ้อนผีพิธีรดน้ำดำหัวพญามังราย ตำนานพระแก้วมรกต การบวชลูกแก้ว กาดหมั้นตลอดจนแสดงถึงวิธีการลงโทษเฆี่ยนตี ตัดคอ

คำสำคัญ : เชียงใหม่, ล้านนา, ประเพณีล้านนา, ประวัติศาสตร์ล้านนา, ประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านทราย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2555

พื้นที่บริเวณใต้ศาลาใหญ่วัดบ้านทราย สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านทราย ได้จัดทำเป็น ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิต และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและเยาวชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายในศูนย์บรูณาการฯ แห่งนี้จึงได้จัดทำ “พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย” ขึ้น

คำสำคัญ : ไทพวน, ประเพณีเส่อกระจาด, ไทยพวน, ไท, กลุ่มชาติพันธุ์, พวน, เชียงขวาง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สร้างขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ท้องถิ่นของชุมชนอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน เป็นศูนย์สร้างเสริมสำนึกท้องถิ่นในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางที่จะนำไปสู่ความภาคภูมิใจ ความสมัครสมานสามัคคี อันเป็นพลังที่จะช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, ภูมิศาสตร์, บุคคลสำคัญ, ประเพณีท้องถิ่น, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 22 ตุลาคม 2558

“ผมดื้อทำ ด้านทำ ต่อสู้มากว่า 20 ปี ทำงานชิ้นนี้จนคนอื่นยอมรับ” ความในใจของอาจารย์กฤษฎา บุษบรรณ อาจารย์สอนวิชาท้องถิ่นของเรา โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ที่มีต่อการทุ่มเทและยืนหยัดในการทำพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนและคนทั่วไปที่สนใจวิถีวัฒนธรรมของคนหลังสวน

คำสำคัญ : เรือยาว, การแข่งเรือ, ประเพณีขึ้นโขนชิงธง, อุปกรณ์การทำเรือ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, โรงเรียนสวนศรีวิทยา, หลังสวน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เอ็มพาวเวอร์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 มิถุนายน 2559

เอ็มพาวเวอร์ (Empower) เป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อส่งเสริมโอกาสด้านต่างๆ ให้กับผู้หญิงที่ทำงานในสถานบริการในประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2528 ในขณะที่เพลง One Night in Bangkokกำลังฮิตโดยเฉพาะในบาร์อะโกโก้ย่านพัฒน์พงษ์ ย่านราตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น ปัจจุบันเอ็มพาวเวอร์มีศูนย์อยู่ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ แม่สาย ป่าตอง มุกดาหาร และแม่สอด

คำสำคัญ : การค้าประเพณี, พนักงานขายบริการทางเพศ, เพศ,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ จังหวัดชัยภูมิ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 15 ตุลาคม 2558

พิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเริ่มมีแนวคิดในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2545 โดยนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม แต่ไม่มีเงินให้ ดังนั้น พ.ศ.2546 หลังจากที่ระดมเงินจากคหบดีในจังหวัดได้มาประมาณ 1,100,000 บาท ก็เริ่มทำการปรับปรุงห้องจัดแสดงโดยใช้ห้องชั้นล่างของอาคารศาลากลางเก่า ช่างศิลป์ที่มาช่วยดูแลออกแบบคือ อ.สงวน ป้ายจัตุรัส ที่เคยทำงานให้กับศูนย์ศิลปาชีพมาก่อน ห้องจัดแสดงปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้เข้าได้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547

คำสำคัญ : ประเพณี, วัฒนธรรม, วิถีชีวิตท้องถิ่น, ครัวไฟ, เครื่องจักสาน, การทอผ้า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 เมษายน 2556

ริมถนนสายเชียงใหม่ – แม่สะเรียง อาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมคล้ายของไทใหญ่ ตั้งตระหง่าน ท้าทายสายตาผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมายิ่งนัก มองในระยะไกลหลายคนอาจคิดว่าเป็นศาสนสถาน หากแต่เมื่อเข้าไปใกล้ ป้าย “พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง” ก็ยุติการเดาได้ทันที พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง กว่า 12 ล้านบาท เปิดให้เข้าเยี่ยมชมครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา

คำสำคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์, ประวัติเมือง, ประเพณีท้องถิ่น, พระเกจิิอาจารย์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสามเงา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (โรงเรียนสามเงาวิทยาคม) เริ่มจากทางโรงเรียนได้มีการจัดแสดงของเก่าไว้ในมุมหนึ่งภายในห้องสังคม ศึกษา อ.ธนากร ปินตาใส จึงได้เกิดความสนใจที่จะทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อไว้เป็นที่จัดแสดงของเก่า เหล่านี้ โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ.รังสิทธิ์ ชัยแก้ว ได้ยกพื้นที่ภายในอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 ห้อง สำหรับการจัดแสดง และใช้ชื่อว่า อาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาเมื่อทางโรงเรียนได้รับสิ่งของที่บริจาคมามากขึ้น

คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน, ประเพณีท้องถิ่น, เครื่องดนตรี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดประตูป่าม่วงจุม
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ประเพณี, สลากย้อม, เมืองลำพูน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เรือนนพมาศ
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : สังคโลก, สมัยสุโขทัย, จาน, กระทง, ลอยกระทง, ประเพณีลอยกระทง,
อ่านต่อ...


 

ห้องจริยวัฒนธรรม ร.ร.บ้านไฮหย่อง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

บ้านไฮหย่อง เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไฮหย่องเป็นชื่อภาษาถิ่น มาจากคำว่า"ไฮ" ที่หมายถึงต้นไทร และ "หย่อง" ที่แปลว่า ห้อย หรือย้อยลงมา ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาว่า บรรพบุรุษของพวกเขาได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ ที่แห่งนี้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีหนองน้ำทั้งทางทิศเหนือและใต้ เหมาะแก่การตั้งรกราก และเห็นไทรต้นใหญ่ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้น

คำสำคัญ : เครื่องประดับ, การละเล่น, พระเวสสันดรชาดก, ประเพณีท้องถิ่น, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

ศูนย์วัฒนธรรมตะโหมดเกิดขึ้นจากนโยบายกรมสามัญศึกษา ที่ให้มีการจัดทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นในโรงเรียน โดยมีอาจารย์พันทวี ฟักทอง อาจารย์สอนวิชาสังคมศึกษาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดตั้ง การเก็บรวมรวมของเก่าต่าง ๆ ใช้วิธีขอรับบริจาคจากผู้ปกครองของนักเรียน แต่เมื่อมีของแล้วก็ยังขาดสถานที่จัดแสดง ด้วยทางโรงเรียนไม่มีสถานที่หรืองบประมาณที่จะก่อสร้างให้ ในปี พ.ศ. 2540

คำสำคัญ : เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ประเพณีท้องถิ่น, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมผีขนน้ำ โรงเรียนบ้านนาซ่าว
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ผีขนน้ำ, ประเพณีบุญเดือน 6,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง