ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 ตุลาคม 2558

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่นอกตัวเมืองนครศรีธรรมราชออกไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อย ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้มีทั้งส่วนที่เป็นสวนออกกำลังกาย สระน้ำ สวนสัตว์และสวนนก สวนสาธารณะแห่งนี้เปิดในปี พ.ศ.2527 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมพรรษาครบ 84 ปี

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, จารึก, ภัยธรรมชาติ, วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น คือหอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น หรือพิพิธภัณฑ์เมือง จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น จัดสร้างด้วยงบอุดหนุนของ ททท. จำนวน 18 ล้านบาท ในปี 2540 แล้วเสร็จเมื่อปี 2546

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, กลุ่มชาติพันธุ์, ไดโนเสาร์, โฮงมูนมัง, ขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์เมือง, โฮมมูนมัง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ โดดเด่นด้วยอาคารจัดแสดงแบบล้านนาประยุกต์ได้ปรับปรุงการจัดแสดงให้มีเนื้อหาลักษณะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง โดยนำเสนอเรื่องราวและหลักฐานตั้งแต่ภูมิหลังแผ่นดินล้านนา แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เรื่องราวของเผ่าลัวะ และหริภุญไชย รัฐแรกของภาคเหนือ จนกระทั่งเกิดการสถาปนานครเชียงใหม่ อันแสดงให้เห็นความรุ่งเรืองและความเสื่อมของราชอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งเข้าสู่เรื่องราวของของนครเชียงใหม่ใต้ร่มอาณาจักรสยาม การค้า และเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม ตลอดจนแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนาในประเทศ

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, อาณาจักรล้านนา, เชียงใหม่, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 19 เมษายน 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ทางจังหวัดกำแพงเพชร กรมศิลปากร กรมสามัญศึกษา และมูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส.ในสังฆราชูปถัมภ์ จึงร่วมกันจัดสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้น ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร

คำสำคัญ : เรือนไทย, ประวัติเมือง, กลุ่มชาติพันธุ์, งานศิลปหัตถกรรม, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ดำเนินการปรับการจัดแสดงให้มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง โดยนำเสนอเรื่องราว หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, อุบลราชธานี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นอีสานเหนือ ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา ดังนี้ 1.สภาพภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาอีสานเหนือ 1.1สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงการตั้งถิ่นฐาน เครื่องมือเครื่องใช้ พิธีกรรม การฝังศพ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญเมืองและชุมชนโบราณ 1.2สมัยประวัติศาสตร์ จัดแสดงหลักฐานและเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวาราวดี วัฒนธรรมลพบุรี และวัฒนธรรมไทยลาว

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, แหล่งโบราณคดี, เมืองขอนแก่น, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังจัดแสดงโบราณวัตถุทุกยุคทุกสมัยที่พบในประเทศไทย เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบกับโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังมีการจัดแสดงท้องภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช และการจัดแสดงกลางแจ้งเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ในรัฐตามพรลิงค์

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, อาณาจักรตามพรลิงค์, โบราณคดี, นครศรีธรรมราช, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

“ขนมฝรั่งกุฎีจีน” หลายๆ ท่าน คงจะเคยได้ยินชื่อของขนมชนิดนี้ หรือเคยเห็นภาพจากรายการทีวี จากหนังสือ และที่แน่ๆ ในหลายๆ ท่านนั้นก็คงไม่เคยชิมขนมฝรั่งกุฎีจีนที่ว่านี้ ผู้เขียนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยชิมขนมกุฎีจีนนี้เช่นกัน วันนี้ผู้เขียนจะได้ไปเห็นของจริง และชิมขนมฝรั่งกุฎีจีนกันถึงถิ่น ที่เขตธนบุรี

คำสำคัญ : ประวัติเมืองธนบุรี, กลุ่มชาติพันธุ์, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ของดีเขตธนบุรี, ขนม, อาหาร, ช่างฝีมือ, เครื่องดนตรี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 26 ธันวาคม 2556

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่วัดดอนไก่เตี้ย (เดิม) เมื่อโรงเรียนไปตั้งยังสถานที่แห่งใหม่ที่ดอนคาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีขอใช้พื้นที่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ส่วนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้รับการจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2549 โดยมี “ศูนย์แสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร" เป็นโครงการเริ่มต้น แต่ต่อมามีการพัฒนาให้ศูนย์แสดงและสาธิตฯ กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และมีการเพิ่มเติมหอวรรณกรรมและจดหมายเหตุเมืองเพชร รวมทั้ง “ส่วนแสดงและเชิดชูเกียรติศิลปิน” ด้วยการจัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปินเมืองเพชรสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ และนาฏศิลป์

คำสำคัญ : งานศิลปะ, ศิลปิน, ประวัติเมือง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ช่างเมืองเพชร,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นำเสนอความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมในดินแดนอีสานล่าง ซึ่งแสดงถึงรากฐานการกำเนิดอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน มีการแสดงโบราณวัตถุ ศิลปะเขมรที่พบในแถบอีสานล่าง และเน้นการจัดแสดงโบราณวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมหินทราย เช่น ทับหลัง หน้าบัน เสาประดับกรอบประตู กลีบขนุน ยอดบัวปราสาท และปราสาทจำลอง นอกจากนี้ ยังมีอาคารเปิดโล่ง จัดแสดงใบเสมาและทับหลังที่สวยงามจำนวนมากอีกด้วย

คำสำคัญ : ศิลปะเขมร, โบราณวัตถุ, ประวัติเมือง, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2556

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐฉาบปูน หลังคาปั้นหยาเดิมมุงด้วยแป้นเกล็ด ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอนคู่ มีมุขและบันไดทางขึ้นด้านหน้า ปั้นลมและเชิงชายประดับไม้แกะสลักอย่างสวยงาม อาคารนี้มีประตูหน้าต่างรวมกัน 72 บาน โครงสร้างมีลักษณะพิเศษคือไม่มีเสาเข็ม แต่ใช้ท่อนซุงเช่นแก่นไม้แดงและไม้เนื้อแข็งรองรับฐานเสาทั้งหลัง พื้นภายในอาคารเป็นไม้ ใต้ถุนอาคารยกสูงถึง 2 เมตร ซึ่งเล่าขานกันมาว่าเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ

คำสำคัญ : เจ้าเมือง, ประวัติเมืองแพร่, เจ้าพิริยะเทพวงศ์, บ้านประวัติศาสตร์, คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่,
อ่านต่อ...


 

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน มาดำเนินการก่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณบึงสีฐานฝั่งตะวันตก อาคารเป็นทรงเล้าข้าวของชาวอีสาน จัดแสดงนิทรรศการและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำพิธีเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2541 และได้จัดตั้งหน่วยงาน "หอศิลปวัฒนธรรม" เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักศิลปวัฒนธรรม"

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, กลุ่มชาติพันธุ์, เครื่องดนตรีพื้นบ้าน, ประวัติเมืองขอนแก่น,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพรตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีที่มาจากมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กรมศิลปากรดำเนินการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นมาของท้องถิ่นตน และจะได้ร่วมกันรักษามรดกวัฒนธรรมที่มีค่าให้คงอยู่สืบไป จากนั้นในปี พ.ศ.2537 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายประยูร พรหมพันธ์)ได้มอบที่ดินจำนวน 7 ไร่เศษ ณ พื้นที่ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรให้แก่กรมศิลปากร เพื่อดำเนินการก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, ชุมพร, แหล่งโบราณคดี, กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สร้างขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ท้องถิ่นของชุมชนอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน เป็นศูนย์สร้างเสริมสำนึกท้องถิ่นในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางที่จะนำไปสู่ความภาคภูมิใจ ความสมัครสมานสามัคคี อันเป็นพลังที่จะช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, ภูมิศาสตร์, บุคคลสำคัญ, ประเพณีท้องถิ่น, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32 (บ้านป่องนัก)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

“บ้านป่องนัก” เป็นภาษาคำเมืองที่คนภาคเหนือเรียกกัน ซึ่งคำว่า “ป่อง” นั้นหมายถึงหน้าต่าง คำว่า “นัก” หมายถึง มาก ฉะนั้น “บ้านป่องนัก” จึงหมายถึง บ้านที่มีหน้าต่างจำนวนมาก บ้านป่องนักได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2468 โดยกรม ยุทธการทหารบก และควบคุมการก่อสร้างโดยพันโทพระมหาณรงค์เรืองเดช ผู้บังคับกองทัพที่ 1 กรมทหารราบที่ 17 ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปกว่า 16,000 บาท ในการสร้างบ้านบ้านป่องนักขึ้นมานั้น เพื่อใช้เป็นพลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7

คำสำคัญ : สถาปัตยกรรมตะวันตก, ประวัติเมือง, ภาพเขียน, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, บุคคลสำคัญ, บ้านป่องนัก,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดแสดงในลักษณะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง มีเนื้อหาการจัดแสดง ครอบคลุมเรื่องธรรมชาติวิทยาของจังหวัดสุรินทร์ และจัดแสดงเรื่องข้าว การทำนา ซึ่งพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม จัดแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดี พัฒนาการของผู้คน ซึ่งพบหลักฐานในจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 2,000-1,500 ปีมาแล้ว

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, สุรินทร์, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ชาติพันธุ์, การทอผ้า, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองที่มีการนำเสนอเรื่องราวไว้อย่างน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงห้องภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนจัดแสดงหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่เริ่มมีชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัย ตลอดจนส่วนจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณี และงานศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, แหล่งโบราณคดี, ร้อยเอ็ด, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก หรือมักเรียกกันสั้น ๆ ว่า หอแก้วมุกดาหาร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ภายใต้การริเริ่มของนายสาโรช คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในขณะนั้น โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา ซึ่งได้รับการบริจาคโดย นายธีระชัย ฐานิตสรณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2538

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, มุกดาหาร, แม่น้ำโขง, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 เมษายน 2556

ริมถนนสายเชียงใหม่ – แม่สะเรียง อาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมคล้ายของไทใหญ่ ตั้งตระหง่าน ท้าทายสายตาผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมายิ่งนัก มองในระยะไกลหลายคนอาจคิดว่าเป็นศาสนสถาน หากแต่เมื่อเข้าไปใกล้ ป้าย “พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง” ก็ยุติการเดาได้ทันที พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง กว่า 12 ล้านบาท เปิดให้เข้าเยี่ยมชมครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา

คำสำคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์, ประวัติเมือง, ประเพณีท้องถิ่น, พระเกจิิอาจารย์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จัดแสดงในคฤหาสน์กูเด็น ที่สร้างขึ้นโดยพระยาภูมินารถภักดี หรือตวนกูบาฮารุตดิน บินตำมะหง เจ้าเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2441 - 2459 เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโคโรเนียล สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่มิได้ประทับแรม ต่อมาจึงใช้เป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล จนกระทั่งในสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ. 2484

คำสำคัญ : พระยาภูมินารถภักดี, สถาปัตยกรรมตะวันตก, ประวัติเมือง, สตูล, คฤหาสน์กูเด็น, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง