ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

ศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนริมน้ำจันทบูร บ้านเลขที่ 69
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 พฤศจิกายน 2557

ย้อนอดีตไปกว่า 300 ปี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ชุมชนริมน้ำจันทบูร คือชุมชนริมน้ำที่มีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยเป็นศูนย์กลางการค้า มีท่าเรือสำหรับการคมนาคมขนส่ง ผู้คนประกอบอาชีพค้าขาย ทำประมง ทำพลอย ตีเหล็ก ทอเสื่อ ทำอาหารและขนมต่างๆ คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจีนและคนญวนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก

คำสำคัญ : ชุมชนริมน้ำจันทบูร, จันทบุรี, ตลาด, บ้านประวัติศาสตร์, ตลาดเก่า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

ก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ “ภูเก็ตไทยหัว” ในปี 2553 อาคารโรงเรียนจีนหลังนี้ได้สร้างขึ้นในปี 2477 เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนที่เก่าแก่ที่สุดของภูเก็ต ภายในพิพิธภัณฑ์มีนิทรรศการทั้งหมด 13 ห้อง ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตชาวจีนภูเก็ตตั้งแต่แดนดินถิ่นกำเนิดการเดินทางมา การก่อร่างสร้างตัว ความสัมพันธ์กับจีน แบบอย่างของผู้ประสบความสำเร็จ ประวัติโรงเรียน ครูใหญ่คนสำคัญ อาชีพสำหรับภูมิปัญญา ประเพณีพิธีกรรม ตึกเก่าชิโน-ยูโรเปียน การแต่งกาย และอาหารชาวบาบ๋า รวมทั้งวีดีทัศน์และภาพยนตร์อีก 14 เรื่อง

คำสำคัญ : โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว, ภูเก็ต, ชิโนโปรตุกีส, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

พระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรีเป็นพระราชวังแห่งเดียวที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2311 โดยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสมภพ

คำสำคัญ : ป้อมปราการ, วัง, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ของเก่า, สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว, ศาลเจ้า, เก๋งจีน, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2556

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐฉาบปูน หลังคาปั้นหยาเดิมมุงด้วยแป้นเกล็ด ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอนคู่ มีมุขและบันไดทางขึ้นด้านหน้า ปั้นลมและเชิงชายประดับไม้แกะสลักอย่างสวยงาม อาคารนี้มีประตูหน้าต่างรวมกัน 72 บาน โครงสร้างมีลักษณะพิเศษคือไม่มีเสาเข็ม แต่ใช้ท่อนซุงเช่นแก่นไม้แดงและไม้เนื้อแข็งรองรับฐานเสาทั้งหลัง พื้นภายในอาคารเป็นไม้ ใต้ถุนอาคารยกสูงถึง 2 เมตร ซึ่งเล่าขานกันมาว่าเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ

คำสำคัญ : เจ้าเมือง, ประวัติเมืองแพร่, เจ้าพิริยะเทพวงศ์, บ้านประวัติศาสตร์, คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 พฤษภาคม 2556

เมื่อเอ่ยถึงบางรัก ชวนให้นึกถึงย่านธุรกิจการค้า ที่ที่ผู้คนต่างชาติต่างภาษา ทั้งไทย จีน แขก ฝรั่ง เข้ามาตั้งชุมชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันดังสะท้อนให้เห็นได้จากรูปแบบสถาปัตยกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นโบสถ์คริสต์หรือวัดแขก จวบจนปัจจุบันบางรักยังไม่คลายเสน่ห์ คงคลาคล่ำด้วยผู้คนมากน่าหลายตาจากนานาอารยะประเทศ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกชวนให้ลองไปค้นหาเรื่องราวของชาวบางรัก และสัมผัสชีวิตชาวบางกอกเมื่อ พ.ศ. 2480

คำสำคัญ : เรือนปั้นหยา, อุปกรณ์การแพทย์, คลินิค, บางรัก, เครื่องใช้ในบ้าน, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 พฤษภาคม 2556

ปัจจุบันพื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสองวังที่มีสถาปัตยกรรมอัดงดงามได้แก่ วังบางขุนพรหม วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสพระองค์ที่ 33 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าสุขุมาลย์มารศรีพระอัครราชเทวี และวังเทวะเวสม์ วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา(เจ้าจอมมารดาเปี่ยม)

คำสำคัญ : พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย, พิพิธภัณฑ์วังเทวะเวสม์, วังบางขุนพรหม, บริพัตร, เงินตรา, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, บ้านประวัติศาสตร์, การเงินการธนาคาร,
อ่านต่อ...


 

บ้านชินประชา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 กันยายน 2556

ริมถนนกระบี่ ภายในเมืองภูเก็ต เป็นที่ตั้งของบ้านเลขที่ 98 บ้านที่มีสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า “ชิโน-โปรตุกีส” หลังแรกของเมืองภูเก็ต ชื่อว่า “บ้านชินประชา” บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2446 หรือราวปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระพิทักษ์ชินประชา (ตันม่าเสียง) คหบดีเชื้อสายจีนที่เกิดในภูเก็ต ซึ่งบิดาของท่านอพยพจากมณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงบำรุงจีนประเทศ(ตันเนียวยี่) ท่านเดินทางมาไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2397 หรือปลายรัชกาลที่ 4 โดยประกอบกิจการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เกาะภูเก็ต และกิจการค้าขายที่เกาะปีนัง โดยใช้ยี่ห้อการค้า “เหลียนบี้”แปลว่าดอกบั

คำสำคัญ : สถาปัตยกรรมตะวันตก, ชาวจีน, เครื่องเรือน, พระพิทักษ์ชินประชา, บ้าน, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 มิถุนายน 2557

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งอยู่ภายในวังสระปทุม จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า รวมถึงเป็นการอนุรักษ์พระตำหนักที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เคยประทับ และให้บริการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศพระราชประวัติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าอีกด้วย

คำสำคัญ : สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, วังสระปทุม, สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, บุคคลสำคัญ, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

คุ้มเจ้าราชบุตร(หมอกฟ้า ณ น่าน) สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2398 เพื่อเป็นคุ้มของเจ้าน้อยมหาพรหม ณ น่าน ต่อมาเมื่อได้รับสถาปนาเป็นมหาอำมาตย์โท และนายพลตรีเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 64 จึงย้ายประทับที่หอคำ จึงยกคุ้มนี้ให้บุตรชายคือ เจ้าประพันธุ์พงศ์ (เจ้าน้อยหมอกฟ้า ณ น่าน) และให้เลื่อนเป็นเจ้าราชบุตร เมื่อเจ้าราชบุตรถึงแก่อนิจกรรมคุ้มแห่งนี้จึงตกแก่ทายาทซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้อง คือ เจ้าโคมทอง ณ น่าน ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเจ้าสมปรารถนา และเจ้าวาสนา โดยเจ้าสมปรารถนา ณ น่าน ใช้เป็นที่พำนักในปัจจุบัน คุ้มแห่งนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ

คำสำคัญ : สถาปัตยกรรมตะวันตก, เจ้าเมือง, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ผ้าทอ, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

โฮงเจ้าฟองคำ
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : บ้านประวัติศาสตร์, คุ้ม, เจ้าฟองคำ, เจ้าศรีบุญมา, โฮงเจ้าฟองคำ,
อ่านต่อ...


 

บ้านท่านโฮจิมินห์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

บ้านนาจอก เป็นหมู่บ้านของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่บรรพบุรุษอพยพมาตั้งรกรากในไทยตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองอินโดจีน และหนีภัยสงครามมาในสมัยที่สหรัฐอเมริกาทำสงครามกับเวียดนาม ปัจจุบันมีประชากรกว่า 129 ครัวเรือน บ้านนาจอกถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยเคยเป็นหมู่บ้านที่ท่านโฮจิมินห์ ผู้นำการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส เข้ามาอาศัยเป็นเวลากว่า 7 ปี (ราวปี 2467-2474) เมื่อครั้งที่ทำงานเคลื่อนไหวต่อต้านฝรั่งเศสในภูมิภาคอินโดจีน บ้านท่านโฮจิมินห์หรือลุงโฮ ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณบ้านเลขที่ 48 หมู่ 5 ของคุณลุงเหงียน วันเตียว

คำสำคัญ : โฮจิมินห์, เวียดนาม, คอมมิวนิสต์, บุคคลสำคัญ, บ้านประวัติศาสตร์, สงครามอินโดจีน,
อ่านต่อ...


 

บ้านวงศ์บุรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 16 กรกฎาคม 2558

บ้านวงศ์บุรีเป็นบ้านของเจ้านายเมืองแพร่ในอดีต สร้างประมาณปี พ.ศ. 2440 โดยพ่อเจ้าพรหม(หลวงพงษ์พิบูลย์) และแม่เจ้าสุนันตา วงศ์บุรี ธิดาเจ้าบุรี(พระยาบุรีรัตน์) มีอาชีพทำสัมปทานป่าไม้ บ้านวงศ์บุรีเป็นบ้านไม้ขนาดใหญ่ 2 ชั้น รูปทรงไทยผสมยุโรป มีลวดลายไม้แกะสลักเป็นส่วนประกอบทั่วไปของบ้าน ลวดลายส่วนใหญ่เป็นลายเครือเถาที่เรียกว่า ทรงขนมปังขิง จากคำบอกเล่าบ้านหลังนี้สร้างโดยช่างชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง โดยมีช่างชาวไทยเป็นผู้ช่วย ใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี

คำสำคัญ : คุ้ม, ขนมปังขิง, บ้านเก่า, สถาปัตยกรรม, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 3 กันยายน 2561

บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เป็นบ้านไม้สองชั้น รายล้อมไปด้วยแมกไม้นานาชนิด ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ที่เรียกว่าควนหน้าค่าย ปัจจุบันยังเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาท แต่ทายาทได้อนุญาตให้จังหวัดในนามของโรงเรียนกันตังพิทยากรเข้ามาปรับแต่งพื้นที่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เมื่อราวปี พ.ศ. 2535

คำสำคัญ : พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ, รัชกาลที่ 6, หุ่นขี้ผึ้ง, ยางพารา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ, คอซิมบี้, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

คงไม่มีการชมพิพิธภัณฑ์ครั้งใดที่ร่มรื่นเท่ากับการได้มาเยือนอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่ทางเข้าเราก็พบกับไม้ใหญ่ที่เขียวสดชื่นตัดกับบรรยากาศของเมืองกรุงที่อยู่ด้านนอกยิ่งนัก เมื่อเดินเข้าไปด้านในดูนิทรรศการด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เราได้รู้จักกับเรื่องราวอันทรงคุณค่ามากมาย

คำสำคัญ : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, แม่เล่าให้ฟัง, งานฝีพระหัตถ์, สมเด็จย่า, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า, บุคคลสำคัญ, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

เรือนแฮริส สร้างเมื่อปี พ.ศ.2448 เดิมเป็นบ้านพักและอาคารอำนวยการของศาสนจารย์วิลเลียม แฮรีส ต่อมาได้ใช้เป็นอาคารดนตรี และห้องซ้อมดุริยางค์ จนกระทั่งพ.ศ. 2523 เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้เสียหายจนหมด ต่อมาโรงเรียนได้ก่อสร้างบ้านแฮรีสขึ้นใหม่ในบริเวณที่ตั้งเก่า โดยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเดิมไว้ทุกประการ และได้ทำพิธีเปิดบ้านหลังใหม่นี้เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2536 อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในปี พ.ศ.2539 ปี 2540

คำสำคัญ : มิชชันนารี, คริสตศาสนา, บ้านประวัติศาสตร์, เชียงใหม่,
อ่านต่อ...


 

บ้านประทับใจ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

บ้านประทับใจเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวชัยวัณณคุปต์ เมื่อราว พ.ศ.2515 นายกิจจา ชัยวัณณคุปต์ คหบดีชาวแพร่ได้เริ่มสร้างเรือนด้วยการซื้อเรือนพื้นถิ่นจำนวน 9 หลัง นำมาจัดสร้างเป็น เรือนหมู่ บนที่ดิน 34 ไร่ หลังประกอบด้วยเสาไม้สักสลักลายขนาดใหญ่เป็นโครงสร้าง แบ่งเป็น 7 ห้อง สร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2519 ต่อมานายกิจจา ชัยวัณณคุปต์ ถึงแก่กรรมลง นางลำยอง ชัยวัณณคุปต์ จึงเปิดให้บ้านประทับใจเป็นพิพิธภัณฑสถานแสดงวิถีชีวิตของคนเมืองแพร่เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าชมโดยปัจจุบันยังใช้พื้นที่บางส่วนของบ้านเป็นที่พักอาศัย

คำสำคัญ : เครื่องเรือน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

ตำหนักประถม-นนทบุรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 กรกฎาคม 2556

ตำหนักประถมเดิมสร้างขึ้นใน พ.ศ.2462 เป็นตำหนักแรกภายในวังเพชรบูรณ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย (พ.ศ.2435-2466) พระราชโอรสองค์ที่ 72 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่ 8 ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง เดิมวันเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ ที่ตั้งของศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิล์ด พลาซาในปัจจุบัน ต่อมาใน พ.ศ.2527 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ ได้ขอพระราชทานรื้อถอนบางส่วนเพื่อชะลอมาไว้ที่ตั้งปัจจุบัน

คำสำคัญ : ตำหนักประถม, ดนตรีฮาร์พ, สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พระราชวังบางปะอิน
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง