ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 พฤศจิกายน 2556

พิพิธภัณฑ์นี้คือการขยายความรู้นำไปสู่การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้มีความเพลิดเพลิน สนุกกับเทคโนโลยี มีห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ มีหุ่นจำลอง ฉากจำลอง มัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ที่นี่ต้อนรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ภายในพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ด้านนอกอาคารยังมีแปลงสาธิตการทำเกษตร ทำนา เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกผักในพื้นที่แคบ การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การทำเตาเผาถ่านและถ่านอัดแท่ง การทำน้ำส้มควันไม้ การใช้โซล่าร์เซล เป็นต้น

คำสำคัญ : การเกษตร, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การพัฒนาที่ดิน, ป่าไม้, แปลงนาสาธิต, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สถาบันกษัตริย์, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 17 ธันวาคม 2557

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตั้งอยู่บนเขาหมาจอ ประกอบด้วยอาคารจัดแสดง 5 หลัง ทางเดินขึ้นสะดวกร่มรื่น แต่ละระเบียงของอาคารมีจุดชมวิว มองเห็นหมู่เกาะแสมสารท่ามกลางน้ำทะเลสีคราม สวยงามราวกับภาพวาดจากความฝัน ตามเส้นทางรถยนต์ก่อนถึงพิพิธภัณฑ์ จะต้องผ่านหมู่บ้านชาวประมงช่องแสมสาร บ้านเรือนตั้งอยู่ริมทะเล มองเห็นปลาทะเลกับปลาหมึกตากแผ่ไว้เต็มไปหมด บางหลังเป็นรีสอร์ทที่พัก

คำสำคัญ : ทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบนิเวศ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อุทกศาสตร์, ซากดึกดำบรรพ์, สมุนไพร, ป่าชายเลน, กองทัพเรือ, ภัยธรรมชาติ, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพเป็นพิพิธภัณฑ์พืชแห่งแรกในประเทศไทย ภารกิจหลักคือเก็บรวบรวมและเก็บรักษาพรรณไม้ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อการศึกษาวิจัย การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 โดย A.F.G.Kerr นายแพทย์ชาวไอร์แลนด์เป็นผู้วางรากฐานไว้ ปัจจุบันมีตัวอย่างพรรณไม้ประมาณ 60,000 ตัวอย่าง

คำสำคัญ : พรรณไม้, เมล็ดพืช, นิเวศวิทยา, พืช, โสกระย้า, ต้นไม้, กล้วยไม้, ดอกไม้, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

เริ่มจากจักรยานรุ่นเก่าที่บรรทุกถังนม พาหนะที่ชาวบ้านใช้นำน้ำนมดิบมาส่งให้โรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม ปัจจุบันชาวบ้านมากกว่า 4500 ราย เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 36 ปีของสหกรณ์โคนมหนองโพได้ผ่านปัญหาอุปสรรคมามากมาย กว่าสหกรณ์ฯจะแข็งแกร่งมาถึงทุกวันนี้ นั่นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงให้การอุปถัมภ์

คำสำคัญ : นม, หนองโพ, สหกรณ์โคนม, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 พฤศจิกายน 2556

เชื่อว่าแทบทุกคนเคยปลูกต้นไม้ สิ่งแรกที่สัมผัสคือดิน เรามักจะประสบกับปัญหาว่าทำอย่างไรต้นไม้จึงจะงอกงามดี ถ้าสังเกตอีกเล็กน้อยจะพบว่าดินนั้นมีหลายสีหลายประเภท พิพิธภัณฑ์ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ช่วยไขข้อข้องใจเหล่านี้ได้ พิพิธภัณฑ์ดินอยู่ชั้นล่างของอาคารกรมพัฒนาที่ดิน ริมถนนพหลโยธิน ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2549 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด

คำสำคัญ : ดิน, ทรัพยากรธรรมชาติ, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การเกษตร, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 17 มีนาคม 2557

สมัยรัชกาลที่ 5 ที่บ้านบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เคยทำเหมืองทองคำมาก่อน พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง มีอาคารจัดแสดงตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยทำเหมือง ผู้ก่อตั้งคือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แล้วส่งมอบให้จังหวัดปราจีนบุรีในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2548 โดยมีอบต.บ่อทองเป็นเจ้าของพื้นที่ในปัจจุบัน การจัดแสดงในอาคารบอกเล่าถึงวิธีการทำเหมืองทองคำ มีการจำลองฉากขั้นตอนการทำเหมือง

คำสำคัญ : เหมืองแร่, ทรัพยากรธรรมชาติ, ธรรมชาติวิทยา, เหมืองทองคำ, ทอง, ทองคำ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 20 มิถุนายน 2556

ในช่วงปีพ.ศ.2537 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบคนงานกำลังขนไม้กลายเป็นหินเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ท่านจึงเข้าไปสอบถามและได้ใช้เงินส่วนตัวจำนวนหนึ่ง เพื่อรักษาไม้กลายเป็นหินท่อนนั้นเก็บไว้ และไม้กลายเป็นหินท่อนดังกล่าวตั้งแสดงอยู่ด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินในเวลานี้

คำสำคัญ : ฟอสซิล, แร่, หิน, ไม้กลายเป็นหิน, อัญมณี, ไดโนเสาร์, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 18 มิถุนายน 2556

ช่วงที่ประเทศไทยประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิ นักธรณีวิทยาถือว่ามีบทบาทมากในการออกมาอธิบายปรากฏการณ์นี้ จากเดิมที่อาจจะเป็นกลุ่มนักวิชาการที่ไม่ค่อยมีผู้รู้จักเท่าไหร่ คนเริ่มหันมาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้มากขึ้น สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการเรียนรู้ที่ไหน ขอแนะนำให้มาศึกษาหาความรู้ที่ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา แล้วจะได้รู้ว่าจากศึกษาทางธรณีวิทยาสำคัญอย่างไรกับโลกนี้

คำสำคัญ : สึนามิ, แร่, ดิน, หิน, เชื้อเพลิงธรรมชาติ, ซากดึกดำบรรพ์, ฟอสซิล, ธรณีพิบัติ, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพฯ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ท่ามกลางความวุ่นวายและสภาพอากาศที่ร้อนแรงเต็มไปด้วยมลพิษของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียวที่เรียกว่า สวนสาธารณะ ซ่อนตัวอยู่มากมายหลายแห่ง หนึ่งในนั้นก็คือสวนรถไฟ อยู่ติดกับตลาดนัดสวนจตุจักร ที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ได้จะชวนไปเที่ยวเดินเล่นกินลมชมวิว แต่จะขอแนะนำอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ที่ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้

คำสำคัญ : สวนสาธารณะ, สวนรถไฟ, วงจรชีวิต, ดักแด้, ผีเสื้อ, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพฯ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ปลาน้ำจืดเป็นปลาที่เราคุ้นเคย เพราะมีชาวบ้านจับมาจากแม่น้ำลำคลอง นำมาขายที่ตลาด มีให้เห็นทั่วไป และปลาน้ำจืดบางชนิดอย่างปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาทับทิม ก็มีการเลี้ยงกันในบ่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ จริงๆแล้วชนิดพันธุ์ของปลาน้ำจืดนั้นมีอยู่มากมาย สำหรับคนที่ชอบดูปลา ชอบเที่ยวอควาเรียม ลองแวะมาที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นี่มีปลาน้ำจืดหายากตัวเล็กตัวใหญ่ให้ชมหลากหลายสายพันธุ์

คำสำคัญ : ปลาน้ำจืด, ไม้น้ำ, ปลา, ระบบนิเวศ, พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์ดุสิต
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ถ้าพูดถึงสวนสัตว์เขาดินหรือสวนสัตว์ดุสิต ที่หลายๆ คนนิยมพาลูกหลานไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ คงจะนึกถึงสถานที่รวบรวมสิงสาราสัตว์ต่างๆ ทั้ง ช้าง หมี ยีราฟ สิงโต ฯลฯ แต่จะมีใครทราบว่าที่นี่เป็นแหล่งความรู้และคลังรวบรวมพันธุกรรมสัตว์หายากที่สำคัญอีกด้วย เราจะไปหาคำตอบกันในพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์ดุสิต

คำสำคัญ : ทรัพยากรธรรมชาติ, สัตว์ป่า, สวนสัตว์, การล่าสัตว์, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพฯ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ ถนนสีลม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้ แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนกันเข้ามา ด้วยว่าที่นี่เที่ยวชมกันได้ทั้งครอบครัว พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ เกิดขึ้นจากการเป็นนักสะสมเปลือกหอยต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยคุณสมนึก ปัทมคันธิน คุณพ่อของคุณสมหวัง ปัทมคันธิน (คุณจอม) แฟนพันธุ์แท้เปลือกหอยสองสมัย และคุณอรพิน ศิริรัตน์(คุณแดง) เจ้าของบริษัทโกลด์สวิส

คำสำคัญ : เปลือกหอย, หอย, ทรัพยากรธรรมชาติ, สัตว์ทะเล, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์การป่าไม้ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์การป่าไม้ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) สังกัดส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม หลังจากที่โรงเรียนป่าไม้แพร่ ถูกยุบเลิกการเรียนการสอนไปเมื่อปี 2536 ต่อมาในปี 2541 จึงเริ่มทำเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อมูล เกี่ยวกับประวัติการทำไม้และประวัติของสถานที่

คำสำคัญ : ป่าไม้, โรงเรียนป่าไม้, ไม้สัก, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

อาคารสีน้ำตาลรูปทรงทันสมัยที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมอ่าวเพ ระยอง เป็นที่ตั้งของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำน้องใหม่อีกแห่งหนึ่งของกรมประมง นั่นคือ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ที่เปิดให้เข้าชมเมื่อกลางปี 2546 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองถือเป็นกลุ่มงานหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2539 โดยใช้งบก่อสร้างกว่า 200 ล้านบาท และเปิดให้เข้าชมในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 72 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2546 ที่ผ่านมา

คำสำคัญ : พันธุ์ปลา, เปลือกหอย, ทรัพยากรธรรมชาติ, สัตว์น้ำ, ปลา, ปลาทะเล, ทะเล, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์มด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

มดมีกี่ตา? คำถามนี้ ผู้อ่านบางคนคงสงสัยว่าถามทำไม เด็กอนุบาลก็ตอบได้ว่ามดมีสองตา แต่คุณรู้หรือไม่ว่า มดที่มีสามตาก็มีด้วย ตาของมดแบ่งเป็นตาเดี่ยวและตารวม ตาเดี่ยวโดยทั่วไปมีสามตา อยู่ตรงกลางเหนือตารวม พบในมดราชินีและมดตัวผู้

คำสำคัญ : มด, วงจรชีวิต, ห่วงโซ่อาหาร, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคอีสาน ตั้งอยู่บริเวณบึงน้อยติดกับบึงพลาญชัยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์น้ำจืดขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน17.6 ตารางวา วางศิลาฤกษ์อาคาร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543

คำสำคัญ : การประมง, พันธุ์ปลา, สัตว์น้ำ, ปลาน้ำจืด, พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ความรู้สึกหลังจากชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วสรุปเป็นประโยคเดียวได้ว่า ชีวิตบนโลกใบนี้ช่างน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นเพียงรูปร่างภายนอกของสัตว์ต่างๆ หลากหลายประเภทที่สตัฟฟ์ไว้เท่านั้น แต่ทางพิพิธภัณฑ์ได้ชำแหละให้เห็นโครงสร้างภายในทั้งกระดูก กะโหลก ฟัน ทั้งยังเปรียบเทียบสิ่งที่ปกคลุมภายนอกของสัตว์ต่างๆ เช่น หนัง ขน เปลือก กระดอง นอกจากนั้นยังให้ความรู้ด้านถิ่นที่อยู่อาศัยและการอนุรักษ์อีกด้วย

คำสำคัญ : สัตว์, แมลง, นก, ปลา, ป่าไม้, ธรรมชาติ, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 26 พฤศจิกายน 2556

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างของอัญมณีไว้อย่างค่อนข้างครบถ้วนน่าเข้าไปชมแห่งหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่บนชั้น 3 อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใกล้กับประตูคณะบัญชีด้านถนนพญาไท หน่วยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์

คำสำคัญ : เครื่องประดับ, อัญมณี, แร่, พลอย, เพชร, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภายในโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดองค์ความรู้ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง คิดเป็น วิเคราะห์เป็น ภารดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ อดีตอธิการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ : ผีเสื้อ, เรือ, หินล้านปี, สัตว์สตาฟ, แมลง, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กรุงรัตนโกสินทร์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

สภาพป่าธรรมชาติในประเทศไทยมีจุดเด่นอยู่ที่ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันจุดเด่นนี้เริ่มจะเลือนราง เพราะพื้นที่ป่ากระจายเป็นผืนเล็กๆ ไม่ต่อเนื่องเหมือนอย่างแต่ก่อน ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าตลอดจนแมลงที่อยู่อาศัย ถ้าต้องการรู้จักป่าและสัตว์ป่าที่อาศัยในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากรุงรัตนโกสินทร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับป่าไว้หลายด้าน

คำสำคัญ : ป่า, สมุนไพร, สัตว์ป่า, นกนางแอ่น, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง