ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์ วีอาร์ คิงเพา​เวอร์ คอม​เพล็กซ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 ตุลาคม 2556

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะผ่านงานประติมากรรมอย่างพระพุทธรูป พิพิธภัณฑ์วีอาร์คิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์ คือพิพิธภัณฑ์ที่มีความเพียบพร้อม ผู้เข้าชมจะได้ชื่นชมความงามและได้ความรู้ ย้อนไปไกลตั้งแต่พระพุทธรูปศิลปะยุคแรก(พุทธศตวรรษที่ 7-8) ต่อมาเป็นศิลปะทวารวดี(พุทธศตวรรษที่ 13-14) ศิลปะศรีวิชัย(พุทธศตวรรษที่ 13-14) ศิลปะลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 18) ศิลปะพุกาม(พุทธศตวรรษที่ 16-17 ) ศิลปะสุโขทัย( พุทธศตวรรษที่ 19-20) ศิลปะล้านนา(เชียงแสน) (พุทธศตวรรษที่19-21) ศิลปะอู่ทอง(พุทธศตวรรษที่ 19-20) ศิลปะอยุธยา(พุทธศตวรรษที่ 21-24) ศิลปะรัตนโกสินทร์(พุทธศตวรรษที่ 24) อีกทั้งยังพระเครื่องชุดเบญจภาคีที่อยู่ในความสนใจสูงสุดในวงการพระเครื่อง

คำสำคัญ : ศิลปะ, ประติมากรรม, พระพุทธรูป, คิงเพาเวอร์, ศิลปะทวารวดี, ศิลปะศรีวิชัย, ศิลปะลพบุรี, ศิลปะพุกาม, ศิลปะล้านนา, ศิลปะเชียงแสน, ศิลปะอู่ทอง, ศิลปะอยุธยา, ศิลปะรัตนโกสินทร์,
อ่านต่อ...


 

อาคารแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พื้นที่ในอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ที่เคยมีการสำรวจทางโบราณคดีเมื่อกว่า 10 ปีมาแล้ว พบว่า มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีตั้งแต่ช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดี พบโบราณวัตถุที่มีความสำคัญมากมาย เช่นภาชนะดินเผารูปทรงต่างๆ ที่มีรูปแบบร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ภาคกลาง ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และโบราณวัตถุในสมัยทวารวดี เป็นต้น

คำสำคัญ : โบราณคดี, ภาชนะดินเผา, เครื่องประดับที่ทำจากหิน, เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว, ทวารวดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดใหม่กรงทอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

“อำเภอศรีมหาโพธิเป็นดินแดน ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่มาแต่โบราณกาล ปรากฏว่าได้มีการค้นพบเครื่องมือหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปัดจำนวนมาก” อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีนั้นเป็นที่รู้จักกันมาเนิ่นนานจากนักล่าสมบัติ นักเรียนนักศึกษาด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยว นักแสวงบุญ สันนิษฐานกันว่า เดิมอำเภอศรีมหาโพธิ เคยเป็น เมืองพระรถ มาก่อน ต่อมาเมื่อมีการขุดค้นที่เมืองโบราณแห่งนี้ได้พบคันฉ่องสำริดสมัยลพบุรีซึ่งมีจารึกความว่า

คำสำคัญ : วัดใหม่กรงทอง, ศรีมหาโพธิ, ทวารวดี, โคกปีบ, แหล่งโบราณคดีดงศรีมหาโพธิ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2556

วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดใหญ่" บางครั้งเรียกกันว่า "พระธม" ซึ่งหมายถึง "พระใหญ่" สำหรับองค์พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นการสร้างครอบเจดีย์องค์เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2396 โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว่ำและมียอดปรางค์อยู่ข้างบน ซึ่งการก่อสร้างเจดีย์ครอบนี้แล้วเสร็จให้รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2413 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 17 ปี ปัจจุบันวัดพระปฐมเจดีย์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ที่ถือว่าเป็นสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

คำสำคัญ : เมืองนครชัยศรี, ทวารวดี, ย่าเหล, โบราณวัตถุ, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพุน้ำร้อน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 พฤศจิกายน 2558

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพุน้ำร้อนเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดแสดงวัตถุข้าวของโบราณวัตถุที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของอำเภอด่านช้าง ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชาติพันธุ์ ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นจากความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย 1) ฝ่ายชุมชนบ้านพุน้ำร้อน มีแกนนำสำคัญคือพระอาจารย์เสน่ห์ (พระครูวิสิฐสุวรรณคุณ) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดพุน้ำร้อน ฝ่ายชุมชนนี้สนับสนุนด้านแรงงาน และอำนวยความสะดวกต่อการศึกษาข้อมูลในเชิงวิชาการ รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดวางในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อย่างมาก

คำสำคัญ : วัดพุน้ำร้อน, โบราณคดี, ลูกปัด, ภาชนะดินเผา, ขวานหิน, ทวารวดี, ดองซอน, ห้วยเหล็กไหล,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมาราม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

อดีตกาลของเมืองเสมา เป็นชุมชนโบราณสมัยทวารวดี มีร่องรอยของความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา คือ “ธรรมจักรศิลา” ซึ่งเป็นหินทรายแกะสลักในรูปกงล้อ ตอนล่างมีลายสลักรูปหัวสิงห์ สถิตอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์ขององค์พระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่ภายในวัดแห่งนี้ ซึ่งชาวบ้านเรียกขานพระนอนองค์นี้ว่าองค์พ่อใหญ่ และมีความศรัทธาและเลื่อมใสเป็นอันมาก

คำสำคัญ : เสมา, ธรรมจักร, ทวารวดี, พระนอน, พระพุทธไสยาสน์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทโบราณคดีและประวัติศาสตร์โบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖) ที่เก็บรวบรวมได้ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของนครปฐมในอดีต เริ่มตั้งแต่หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในนครปฐม ซึ่งมีอายุเก่าไปถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000-3,000 ปีล่วงมาแล้ว พัฒนาการของนครปฐมในยุคเริ่มแรกของสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการติดต่อรับอารยธรรมจากอินเดีย และพัฒนาจนมีรูปแบบเป็นของตนเอง

คำสำคัญ : พระปฐมเจดีย์, ทวารวดี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์ เริ่มต้นมาจากชมรมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ร.ร.เบญจมราชูทิศ ที่ตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ.2525 โดยอาจารย์ธำรงค์ เตียงทอง กิจกรรมของชมรมคือการสำรวจพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี ทำให้ทราบว่าราชบุรีเป็นแหล่งโบราณคดีทั้งก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ อาจารย์จึงได้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์และเก็บรักษาหลักฐานโบราณคดีต่างๆ เอาไว้ เพราะเห็นว่าถ้าปล่อยไว้หลักฐานต่างๆ อาจจะถูกทำลายเนื่องจากการพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ทำกินของราษฎร เป็นไร่อ้อย ไร่มัน และบางส่วนมีการทำเหมืองแร่ ในการเก็บรวบรวมวัตถุโบราณ

คำสำคัญ : ทวารวดี, โบราณคดี, เครื่องใช้ในครัวเรือน, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคริสเตียน คือ การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา และส่วนงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงเป็นผลของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยเสนอผ่านศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2541 และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมพิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ แต่อาคารแล้วเสร็จและเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2550

คำสำคัญ : ทวารวดี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เมืองนครไชยศรี, ประวัติศาสตร์จังหวัดนครปฐม, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 ตุลาคม 2558

ใบเสมาหินทรายที่จัดแสดงอยู่เหล่านี้พบกระจายอยู่ทั่วบริเวณเขตชุมชนบ้านกุดโง้ง ชาวบ้านพบเห็นและคุ้นเคยมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ส่วนใหญ่พบกระจายอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน โดยทั่วไปชาวบ้านก็ปล่อยไว้เช่นนั้นตามท้องทุ่ง บริเวณที่พบใบเสมาที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นเนินดิน จำนวน 2เนิน มีการปักใบเสมาเป็นคู่ รอบเนินดินทั้งสอง ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเนินดินทั้งสองน่าจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จนกระทั่งราว พ.ศ.2515เกิดน้ำหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน

คำสำคัญ : ใบเสมา, หินทราย, สมัยทวารวดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านดงคอน วัดโคกดอกไม้
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2556

บ้านดงคอนเป็นบ้านเมืองเก่าแก่ที่มีหลักฐานการอยู่อาศัยต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคทวารวดีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย ทั้งที่เป็นโบราณวัตถุและภาพถ่ายทางอากาศ ที่แสดงให้เห็นคูน้ำคันดินตามแบบฉบับของบ้านเมืองยุคทวารวดี แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียงเช่นบ้านดอนกระเบื้อง เตาเผาแม่น้ำน้อย มีการ ติดต่อค้าขายระหว่างเมืองเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่น่าแปลกใจที่บริเวณพื้นดินบ้านดงคอน จะพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะยุคทวารวดี ทำให้พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ (หลวงพ่อพร้า) เจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้ ต้องการเก็บรักษาโบราณวัตถุเหล่านี้ให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้กับชุมชนตนเอง และสร้างพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ขึ้นมา

คำสำคัญ : แหล่งโบราณคดี, ดงคอน, เครื่องปั้นดินเผา, ทวารวดี, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลี (ผึ่ง โรจโน) ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี - อุทัยธานี (ฝ่ายธรรมยุต) ซึ่งท่านได้รวบรวมศิลปวัตถุโบราณวัตถุจากการบริจาคของประชาชน นำมาจัดแสดงเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดโบสถ์" ต่อมามีโบราณวัตถุจำนวนมากและได้จัดถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้ส่งมอบให้แก่กรมศิลปากรรับผิดชอบและขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี"

คำสำคัญ : วัดโบสถ์, ทวารวดี, เตาเผาแม่น้ำน้อย, เครื่องปั้นดินเผา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

อาคารจัดแสดง นิทรรศการถาวร แต่เดิมเป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลราชบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2465 ในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยใช้เป็นทั้งที่ว่าการเมืองราชบุรีและที่ว่าการมณฑลราชบุรีในสถานที่เดียวกัน ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)เมื่อมีการประกาศยกเลิกระบอบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล และมีการจัดระเบียบการปกครองขึ้นใหม่เป็นจังหวัดและอำเภอ อาคารหลังนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดราชบุรีตาม

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, ศาลากลางจังหวัด, ราชบุรี, ทวารวดี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ซับจำปา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 9 ธันวาคม 2558

“ซับจำปา” พื้นที่ของความหลากหลายในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชุมชน เมืองโบราณคดี พระพุทธศาสนา และความอุดมสมบูรณ์ของป่าพุจำปีสิรินธร เมื่อชาวบ้านชุมชนซับจำปาได้เห็นความสำคัญของเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง “ชมรมรักษ์เมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร” ในปี พ.ศ. 2547 โดยร่วมมือกับภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างจิตสำนึกดูแลและอนุรักษ์ชุมชนซับจำปา

คำสำคัญ : ซับจำปา, จำปีสิรินธร, แหล่งโบราณคดี, ซับจำปา, เมืองโบราณ, ทวารวดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เสมาหินบ้านบุ่งผักก้าม วัดพัทธสีมาราม
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : เสมา, โบราณคดี, ทวารวดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดเขาไม้เดน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 ตุลาคม 2561

“กรมศิลปากรเข้าสำรวจตั้งแต่ พ.ศ. 2508 [กรมศิลปากร, โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแห่งใหม่(Some recently discovered sites of Dvaravti period) และรายงานการขุดค้นโบราณวัตถุสถาน ณ บ้านเขาไม้เดน อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์, กรุงเทพ:กรมศิลปากร, 2508.] เมื่อเข้าสำรวจพบโบราณสถานทั้งหมด 16 แห่งและมีเจดีย์ 4 องค์ที่อยู่ในบริเวณวัดเขาไม้เดน ส่วนโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในครั้งนั้นได้รับการจัดแสดงไว้ที่วังนารายณ์

คำสำคัญ : แหล่งโบราณคดีบ้านเขาบ่อพลับ, ทวารวดี,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง