ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 สิงหาคม 2556

เรื่องราวที่จัดแสดงในนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ถ่ายทอดชีวิตหลากรูปแบบ ทั้งความเป็นมาของบ้านยาง ที่มาที่ไปของโครงการหลวงและโรงงานหลวงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป รวมทั้งเหตุการณ์ที่เป็นความทรงจำของ “คนโรงงาน” และ “คนบ้านยาง” รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งนี้ กำเนิดโครงการหลวง การจัดแสดงเกี่ยวกับกำเนิดโครงการหลวงในพิพิธภัณฑ์

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฏรบนพื้นที่สูง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของศูนย์วิจัยชาวเขา กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ภายหลังได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันวิจัยชาวเขา ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากงานวิจัยแล้ว

คำสำคัญ : ความเชื่อ, กลุ่มชาติพันธุ์, เครื่องใช้พื้นบ้าน, สถาบันกษัตริย์, ชาวเขา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าสะสม ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ผ้า, ผ้าโบราณ, ผ้าสะสม, การจัดแสดงผ้า, ลวดลายศิลปะ, ไหม, ฝ้าย, ขนสัตว์, ชาวเขา, ผ้าม่าน, ผ้าห่ม, ผ้าตีนซิ่น, ตีนแส่ว,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

งานศิลปาชีพในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2523 และทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎร มีงานศิลปาชีพพิเศษ เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ งานศิลปาชีพได้ขยายตัวและเจริญก้าวหน้าตามลำดับ จนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานศิลปาชีพของจังหวัด ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำสำคัญ : ศูนย์ศิลปาชีพ, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กลุ่มชาติพันธุ์, ชาวเขา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา(พีดีเอ)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 22 มีนาคม 2561

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อราวทศวรรษ 1990 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงราย และยังเป็น “เวที” ในการประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง ๆ ในการทำงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (พีดีเอ) ในการสนทนากับ นายอัลเบอร์โต ซี ลา ปาซ ภัณฑารักษ์สัญชาติฟิลิปปินส์ที่ใช้ชีวิตในเชียงรายตั้งแต่ ค.ศ. 2000 ผู้เขียนมีโอกาสสัมสัมผัสถึงรูปแบบการทำงานพิพิธภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด แต่ยังคงใช้ความอุตสาหะดังกล่าวในการถ่ายทอดวิถีชีวิตของชนบนพื้นที่สูงให้กับผู้ที่มาเยือน

คำสำคัญ : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเชียงราย, องค์กรพัฒนาเอกชน, กลุ่มชาติพันธุ์, ชาวเขา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านสองแคว
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ม้ง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์, ชาวเขา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหัตถกรรมชาวเขา บ้านกลางพัฒนา
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ชาวเขา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

หอวัฒนธรรมนิทัศน์เป็นการดำเนินงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมอบหมายแต่ละจังหวัดในการสร้างหอวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คน และความเป็นมาท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ดูแล โดยแรกก่อตั้งนั้น อาคารจัดแสดงของหอวัฒนธรรมนิทัศน์ เป็นการปรับจากอาคารเรียนเดิมของโรงเรียนจองคำใต้ เป็นอาคารไม้ผสมคอนกรีต 2 ชั้น แบ่งพื้นที่การใช้สอยออกเป็น 2 ส่วนคือ

คำสำคัญ : แม่ฮ่องสอน, กลุ่มชาติพันธุ์, ชาวเขา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชาวไทยภูเขา โรงเรียนบ้านมูเซอ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ชาวไทยภูเขา หรือพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า 4 เผ่า โรงเรียนบ้านมูเซอ จัดสร้างขึ้นจากแนวความคิดของผอ.วัฒนา วัชรกิจ เนื่องจากเห็นว่าชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนนั้นประกอบไปด้วยชนเผ่าจำนวน 4 ชนเผ่าด้วยกัน ได้แก่ เผ่าม้ง เผ่ามูเซอดำ เผ่ามูเซอเหลือง และเผ่าลีซอ ซึ่งนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนก็เป็นคนที่มาจากชนเผ่าเหล่านี้ ดังนั้นท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คำสำคัญ : ชาวเขา, กลุ่มชาติพันธุ์, มูเซอ, ลาหู่,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตแห่งอาข่า
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : อาข่า, กลุ่มชาติพันธุ์, ชาวเขา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านป่ากลาง
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ชาวเขา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง