ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์จันเสน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

จันเสนเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการขุดค้นพบเมืองโบราณจันเสน บริเวณเมืองโบราณนี้ได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก หลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานของชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น

คำสำคัญ : เมืองโบราณจันเสน, แหล่งโบราณคดี, โบราณวัตถุ, พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน, ยุคทวาราวดี, โครงกระดูก, เครื่องประดับ, พุทธประวัติ, จิตรกรรมฝาผนัง, ยุวมัคคุเทศน์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พิพิธภัณฑ์วัดประดู่)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 21 กรกฎาคม 2556

วัดประดู่เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย “พิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา” มีที่มา เนื่องจากในสมัยแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นตามหัวเมืองต่างๆ ในช่วง พ.ศ.2447 ได้เสด็จโดยทางเรือมายังมณฑลราชบุรี และในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2447 ได้เสด็จมาแวะพักเสวยพระยาหารเช้าที่หน้าวัดประดู่ และทรงเสด็จไปทอดพระเนตรการรดน้ำมนต์ที่วัดประดู่ในครั้งนั้น หลวงปู่แจ้งซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ขณะนั้นก็ได้รับกิจนิมนต์จากในพระราชวังเรื่อยมา

คำสำคัญ : เครื่องราชศรัทธา, รัชกาลที่ 5, จิตรกรรมฝาผนัง, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, หลวงปู่แจ้ง, วัดประดู่, เกจิอาจารย์, อัมพวา, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์กามาวิจิตรา
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ศิลปะเชิงสังวาส, กามา, ศิลปะ, จิตรกรรมฝาผนัง, ความรัก, รัชกาลที่ 5, ภาพวาด, การสังวาส,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตรบูร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่โบราณ มีอายุเท่า ๆ กับองค์พระธาตุพนม โดยตำนานพระธาตุพนมบอกไว้ว่า องค์พระธาตุพนมสร้างครั้งแรกในราว พ.ศ. 8 ในสมัยอาณาจักรศรีโคตบูรกำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ โดยท้าวพญาทั้ง 5 เมือง และพระอรหันต์ 500 องค์ อันมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประมุข ลักษณะการก่อสร้างในสมัยแรกนั้น ใช้ดินดิบก่อขึ้นเป็นรูปเตาสี่เหลี่ยม แล้วเผาให้สุกทีหลัง

คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง, วัตถุธรรม, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

วัดคงคารามสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อกรุงธนบุรี ตามประวัติกล่าวว่า เจ้าเมืองรามัญ ๗ เมืองอันได้แก่ พระสมิงสิงหบุรินทร์ เมืองสิงห์ พระนินนะภูมินบดี เมืองลุ่มสุ่ม พระชินติฐบดี เมืองท่าตะกั่ว พระนิโครธาภิโยค เมืองไทรโยค พระปนัสติฐบดี เมืองท่าขนุน พระเสลภูมิบดี เมืองทองผาภูมิ และพระผลกติฐบดี เมืองท่ากระดาน และครอบครัวชาวมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดคงคารามขึ้นเป็นวัดกลาง

คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง, มอญ, รามัญ, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส เป็นพิพิธภัณฑสถานตั้งอยู่ในบริเวณวัดมัชฌิมาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.2477 - 2521 ได้ทำการบูรณะกุฎิเก่าใน พ.ศ.2482 และได้จัดตั้งห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ของวัดมัชฌิมาวาส ที่อาคารไม้หลังศาลาฤษีดัดตน ต่อมาในปี พ.ศ.2513 ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถให้มีสภาพเหมือนเดิม โดยมีพระราชศีลสังวร (ช่วง อตถเวที) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คำสำคัญ : ประวัติเมืิอง, เครื่องปั้นดินเผา, สงขลา, วัดมัชฌิมาวาส, จิตรกรรมฝาผนัง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหนองบัว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 สิงหาคม 2556

ชุมชนหนองบัวเป็นชุมชนไทลื้อ ที่บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองล้า แคว้นสิบสองปันนา ตั้งแต่สมัยพญามหายศเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอ้างอิงได้จากสมุดข่อยที่มีการค้นพบในหมู่บ้าน ปัจจุบันชุมชนยังเก็บรักษาได้อย่างดีเพราะถือเป็นเอกสารอ้างอิงอันหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทลื้อบ้านหนองบัว หลังจากตั้งบ้านเรือนมั่นคงแล้วชาวไทลื้อบ้านหนองบัว ส่วนหนึ่งยังแผ่เครือญาติไปตั้งรกรากที่ บ้านต้นฮ่าง บ้านดอนมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และบ้านแวนพัฒนา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

คำสำคัญ : ไทลื้อ, เครื่องมือทอผ้า, วัดหนองบัว, จิตรกรรมฝาผนัง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดสระบัวแก้ว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

ห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นอาคารโล่งขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยสิ่งของจัดแสดงและเรื่องราวต่างๆ ส่วนแรกคือ ตู้จัดแสดงเงินโบราณ หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสเปิดตู้กระจกแล้วหยิบถาดเหรียญเงินออกมา หยิบเหรียญห้าเก่าๆ ขึ้นมา 1 เหรียญและบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ โดยท่านไปพบกับเหรียญ 5 บาทเก่าและเกิดสงสัยว่า แล้วเงินเก่ายุคต่างๆ จะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง จึงเริ่มเก็บสะสมจากเงินโบราณ หลังจากนั้นก็เริ่มสะสมวัตถุอื่นๆ ทั้งของพื้นบ้านและเครื่องโลหะ

คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง, ท้าวสะลุ่นปุ้น, นิทานพื้นบ้าน, วัดสระบัวแก้ว, กระติบข้าว, ขันหมาก, คัมภีร์ใบลาน, เกวียน,
อ่านต่อ...


 

อุทยานสามก๊ก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

อุทยานสามก๊ก ตั้งอยู่บนเนื้อที่มากกว่า 36 ไร่ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีการสร้างตามหลักฮวงจุ้ย และปรัชญาความสมดุลตามหลักของจีน รายล้อมด้วยต้นอโศก-อินเดีย ติดกับ ภูเขา สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นตามหลักเจตนารมย์ของ คุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบจีนได้รับการออกแบบโดย อาจารย์ธีรวัลย์ พัธโนทัย และอาจารย์รณฤทธิ์ ธนโกเศศ 2 สถาปนิกแห่งกรมศิลปากร หลักในการออกแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและจีน ซึ่งมีทั้งหมดถึง 3 อาคารด้วยกัน

คำสำคัญ : วรรณกรรม, จิตรกรรมฝาผนัง, พระโพธิสัตว์, ศิลปะและการแสดง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสาวะถี
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง, วัดไชยศรี, สินไซ, วรรณกรรมสองฝั่งโขง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : มอญ, ชุมชนท่าทราย, จิตรกรรมฝาผนัง,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง