ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 ตุลาคม 2558

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่นอกตัวเมืองนครศรีธรรมราชออกไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อย ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้มีทั้งส่วนที่เป็นสวนออกกำลังกาย สระน้ำ สวนสัตว์และสวนนก สวนสาธารณะแห่งนี้เปิดในปี พ.ศ.2527 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมพรรษาครบ 84 ปี

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, จารึก, ภัยธรรมชาติ, วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

หอศิลปวัฒนธรรมวัดสุปัฏนารามวรวิหาร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

อุโบสถสีขาวกระจ่างตาของวัดสุปัฎนารามวรวิหาร เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่โดดเด่น แปลกตาและสวยงามแห่งหนึ่งในอีสาน รวมเอาสถาปัตยกรรมไว้หลายสกุลช่าง สร้างคล้ายทรงพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 (อิทธิพลจีน) ตัวอาคารมีชาลาและเสานางเรียงล้อมรอบ ระหว่างเสาก่ออิฐเป็นรูปโค้งแบบตะวันตก หลังคาเป็นทรงไทยประยุกต์ไม่ประดับส่วนหลังคาด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ อย่างที่เราพบเห็นทั่วไป หน้าบันมีตัวนาคเลื้อยลงมาเป็นกรอบ หัวพญานาคประดับตรงตำแหน่งช่อฟ้าและหางหงส์ กลางหน้าบันมีตราประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 4 รูปมงกุฎ ล้อมรอบด้วยลายปูนปั้นเถาวัลย์ที่อ่อนช้อยงดงาม

คำสำคัญ : ธรรมยุติกนิกาย, จารึก, โบราณวัตถุ, เครื่องปั้นดินเผา, แม่น้ำมูล, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้มอบให้ไว้และจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ่งของที่ได้จากการบริจาคของประชาชน

คำสำคัญ : จารึก, เครื่องปั้นดินเผา, พระพุทธรูป, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(อ้วน ติสโส), วัดสุทธจินดา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 เมษายน 2556

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ. กำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่วางไว้คือ เพื่อให้คนตระหนักถึงมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่ นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง สนองปรัชญาโรงเรียน ที่มุ่งเน้นความกตัญญูต่อโรงเรียนและท้องถิ่น

คำสำคัญ : เมืองกำแพงเพชร, จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร, พระอิศวร, การเล่นแม่ศรี, นครชุม, นบพระเล่นเพลง, พระซุ้มกอ, พระเครื่อง, เครื่องมือทำนา, พายสาดข้าว, กำแพงเพชรพิทยาคม, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประกอบด้วยโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่พบในท้องถิ่น ได้แก่ ศิลาจารึกที่พบในจังหวัดลำพูน พะเยา และเชียงราย เป็นศิลาจารึกสมัยหริภุญไชย ซึ่งจารึกด้วยภาษามอญ มีอายุเก่าสุดอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 และศิลาจารึกสมัยล้านนา ใช้ภาษาไทยล้านนา มีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22

คำสำคัญ : จารึก, เมืองหริภุญชัย, ประวัติเมือง, โบราณคดี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พระพิมพ์, พระรอด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเทียบ วัดตาพระยา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 15 กรกฎาคม 2556

วัดตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2505 มีพระครูปัจจันตเขตคณาภิรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส เดิมวัดตาพระยาตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของตลาด ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนอนุบาลตาพระยา จนกระทั่ง พ.ศ.2460 มีการย้ายวัดมาอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของตลาดจนทุกวันนี้

คำสำคัญ : จารึก, โบราณวัตถุ, ศิลปะเขมร,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์วัดกลางเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัดใต้ เดิมมีชื่อหลายชื่อ เช่น บ้านท่าริมน้ำ บ้านริมท่าน้ำ บ้านริมน้ำท่าวัด บ้านเสมาหิน บริเวณวัดเป็นแหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นพบโบราณวัตถุหลายประเภท อาทิ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือโลหะ หอก ดาบ ขวาน มีด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,500 ปี บางกลุ่มมีอายุกว่า 5,500 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2503-2504 ชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกลางศรีเชียงใหม่ จึงได้พบโบราณวัตถุจำนวนมาก และพบแผ่นศิลาจารึก ยาวกว่า 100 เซ็นติเมตร มีคนทำหักออกเป็น 2 ท่อน และทั้ง 2 ท่อนก็อันตรธานหายไป

คำสำคัญ : ศิลาจารึก, จารึก, วัดกลางศรีเชียงใหม่,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดบ้านนาซาวสามัคคี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 สิงหาคม 2556

บ้านนาซาวเป็นชุมชนที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่เมื่อ 200-300 ปีมาแล้ว วัดนาซาว เดิมชื่อวัดน้ำซาว มีหลักฐานการตั้งวัดมาตั้งแต่ราว พ.ศ. 2250 วัดปัจจุบันย้ายมาจากวัดเดิมที่ริมน้ำซาว(วัดเชียงของ) เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ จึงมีโบราณวัตถุของวัดที่รวบรวมไว้จำนวนมาก โบราณวัตถุบางชิ้นมีอายุกว่า 250 ปี บางชิ้นถูกคัดเลือกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน อาทิ วิหารน้อย พระประธานของวัดนาซาวได้ชื่อว่ามีพระพักตร์งดงามที่สุดองค์หนึ่งในจังหวัดน่าน

คำสำคัญ : พระพุทธรูปไม้, จารึก, เครื่องใช้พื้นบ้าน, คัมภีร์ใบลาน, เครื่องถ้วย, วัดนาซาว,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง