ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทยบ้านลานแหลม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทยบ้านลานแหลมเกิดจากปณิธานของอ.เริงชัย แจ่มนิยม ที่ต้องการถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำนาในอดีตเมื่อราว 30 - 40 ปีที่แล้วไว้ให้คนไทยในสมัยนี้ได้รู้ อ.เริงชัยเริ่มเตรียมการทั้งในเรื่องสถานที่และสิ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นด้วยการปลูกต้นสะเดาเป็นรั้วล้อมรอบบ้าน รอจนต้นสะเดาโตเต็มที่ จนในปี พ.ศ. 2541 จึงตัดมาทำเป็นเสาเรือนพิพิธภัณฑ์ที่ได้วางโครงสร้างไว้ให้เป็น "เรือนไทยเครื่องผูก" โดยใต้ถุนเรือนไทยได้จัดแสดงเครื่องมือเกษตรกรรม และเครื่องมือในการดำรงชีพแบบพื้นบ้านไว้จำนวนหนึ่ง และได้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

คำสำคัญ : การทำนา, ชาวนา, เรือนไทย, ประวัติบ้านลานแหลม, เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องมือการ, ข้าว, เครื่องสีฝัดข้าว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญาเกษตร,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 พฤศจิกายน 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ตำรวจเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ประกอบไปด้วยอาคารจัดแสดง 2 หลัง หลังแรกคือ “ตำหนักสวนจิตรลดา” เป็นอาคารเก่างดงามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเตรียมเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สร้างพร้อมกับตำหนักสวนปารุสกวัน เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงจบการศึกษามายุโรปและกำลังจะเสด็จนิวัตพระนคร สำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่สอง เป็นอาคารสร้างใหม่ ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่เรียกว่า “วังปารุสกวัน”

คำสำคัญ : วังปารุสกวัน, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, ตำรวจ, กฎหมายและราชทัณฑ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ตรอกข้าวเม่า, บางกอกน้อย, ภาพถ่ายเก่า, เครื่องดนตรีไทย, บ้านขุนนาง, เครื่องครัวโบราณ, ดาบซามูไร, ขนมไทย,
อ่านต่อ...


 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ประโยคนี้ผ่านหูผ่านตาคนไทยมาตั้งแต่เด็กจนโต ความชาชินและความใกล้ตัวทำให้มองข้ามความสำคัญและคุณค่าของข้าวไปได้ง่ายๆ โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมือง มีธรรมเนียมหนึ่งที่ผู้ใหญ่บางครอบครัวสอนลูกหลานให้ยกมือไหว้แม่โพสพ ซึ่งเป็นเทพีหรือตัวแทนของข้าวเมื่อรับประทานเสร็จ บางคนอาจมองว่าเป็นสิ่งล้าสมัย แต่ความจริงแล้วเป็นวิธีสอนเยาวชนให้รู้คุณค่าของข้าวและชาวนา

คำสำคัญ : ข้าว, ผ้า, สิ่งทอ, พรรณไม้, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, ผ้าและสิ่งทอ, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลหัวสำโรง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหัวสำโรง เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของอาจารย์ฉันทนา สระบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดหัวสำโรง จากการศึกษาในวิชาเอกศิลปะ ที่วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2520 (มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทราในปัจจุบัน) และได้ติดตามอาจารย์นารี สาลิกภูติ ลงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในหลายท้องที่ จึงเกิดความคิดว่า น่าจะนำศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมาจัดแสดงที่ชุมชนหัวสำโรงบ้าง จากนั้นอาจารย์ได้เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนวัดหัวสำโรงมาไว้ที่โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง อาทิ สมุดข่อย เครื่องจักสาน เครื่องมือจับปลา ภาพวาดในสมัยก่อน ถ้วยชาม ข้าวของที่นำไปทำบุญที่วัด หน้าบัน

คำสำคัญ : เอกสารโบราณ, เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องมือการเกษตร, ข้าว, เคียว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่บนชั้นสองของอาคาร ชาตรี โสภณพนิช ภายในบริเวณสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อาจารย์พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ ประธานฝ่ายจัดอบรมของสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยแห่งนี้กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ในวงการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไทย

คำสำคัญ : สื่อสิ่งพิมพ์, ข่าว, สื่อสารมวลชน, หนังสือพิมพ์, สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาลุ่มน้ำนครชัยศรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาลุ่มน้ำนครชัยศรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี ภายในวัดสุขวัฒนาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดบางระกำ แต่เดิมนั้น วัดสุขวัฒนารามมีส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับของใช้พื้นบ้านอยู่เดิม เรียกกันโดยทั่วไปว่าพิพิธภัณฑ์ของโบราณพื้นบ้าน แต่ยังไม่มีการจัดตามหลักวิชาแต่อย่างใด ราวต้นปี พ.ศ.๒๕๔๖ ้มีกลุ่มวิจัยชุมชนลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ร.ศ. เสวภา พรสิริพงษ์ หัวหน้าคณะวิจัย เข้ามาส่งเสริมข้อมูลและวิธีการจัดแสดงตามหลักวิชาการพิพิธภัณฑ์ ด้วยความช่วยเหลือจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ : วัดสุขวัฒนาราม, ชุมชนบางระกำ, การทำนา, เครื่องมือการเกษตร, ข้าว, เครื่องสีฝัดข้าว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 18 สิงหาคม 2557

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ภายในห้องเรียนของอาคารเรียนที่ 3 ชั้นที่ 3 ของโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ที่ 5 ถนนวิเชียรบุรีสายใหม่ ในตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การเดินทางไปโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาสามารถเดินทางโดยรถยนต์ ระยะทางห่างจากตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 10 กิโลเมตรการเดินทางสามารถเริ่มต้นจากตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มุ่งหน้าไปยังถนนวิเชียรบุรีสายใหม่

คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, เตารีดโบราณ, หีบฝ้าย, พัดโบกข้าว, ชาวนา, การเกษตร,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยบ้านโคกพุทรา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 23 กรกฎาคม 2556

ช่วงปี พ.ศ.2539 - 2540 นั้น ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในตำบลโคกพุทราได้มารวมกลุ่มกันผลิตข้าวซ้อมมือ ใช้วิธีสีข้าวแบบวิธีดั้งเดิม เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เครื่องสีด้วยมือนี้ เมื่อสีข้าวไปได้ประมาณ 1 เกวียนก็จะหมดสภาพ หลายๆ เครื่องเข้า กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มนักเรียนที่ช่วยกันทำนั้นก็เห็ฯว่า เครื่องสีที่หมดสภาพเหล่านี้ไม่ควรทิ้งน่าจะเก็บไว้ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ทำความรู้จักกันน่าจะดี ก็เลยนำเรื่องนี้ไปคุยกันทางเทศบาลตำบลโคกพุทราว่าจะจัดทำพิพิธภัณฑ์ชุมชมขึ้น ทางเทศบาลตำบลโคกพุทรายินดีให้การสนับสนุน ก็จัดงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ แม้ว่ารูปร่างของอาคารจะไม่เหมาะสมในการทำพิพิธภัณ์ฑนัก แต่ว่าก็ได้ช่วยกันจัดรูปแบบ และการจัดวางวัตถุจัดแสดงให้ดูเข้าท่ามากที่สุด

คำสำคัญ : สีข้าว, โคกพุทรา, ทะเบียนเดินทุ่ง, เครื่องมือจักสาน, เครื่องมือช่างไม้, เครื่องดนตรี, การทอเสื่อ,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชนภาคตะวันออก ชุมชนบ้านหนองผูกเต่า
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชนภาคตะวันออก บ้านหนองผูกเต่า เป็นอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว ตั้งอยู่ในบริเวณวัดวิหารธรรม บ้านหนองผูกเต่า อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 เมื่อพระครูสุนทรสารธรรม (เจ้าอาวาส) ได้รับงบประมาณจากกองทุน SIF (Social Investment Fund) มาจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยน ห้องประชุม ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โดยมีอาจารย์ธีระพล จันทะวงษ์ เป็นผู้ดูแลจัดการในปัจจุบัน

คำสำคัญ : เครื่องมือการทำนา, บ้านหนอกผูกเต่า, วัดวิหารธรรม, ข้าว, การทำนา, เครื่องสีฝัดข้าว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

บ้านมณีทอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 พฤศจิกายน 2557

บ้านมณีทอง เป็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนโล่ง อายุหลายสิบปี เป็นที่พักอาศัยของคุณรัชนี อบรม และ ร.ต.ชื่น อบรม(สามี) คุณรัชนี เป็นคนบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน แต่แต่งงานออกเรือนไปรับราชการที่แปดริ้ว ตั้งแต่อายุ 19 ปี จนอายุ 52 ปี ใกล้เกษียณจึงลาออก และพาสามีและครอบครัวกลับมาอยู่บ้านเกิด

คำสำคัญ : บ้านมณีทอง, บ้านเก่า, บ้้านโฮ่ง, เครื่องไถนา, ฉางข้าว, ยุ้งข้าว, เหรียญกษาปณ์, เครื่องดนตรีพื้นบ้าน, วิทยุ, เครื่องเล่นแผ่นเสียง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนหลุมข้าว วัดหลุมข้าว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

ที่มาของชื่อ “บ้านหลุมข้าว” เล่ากันว่า สมัยก่อนในฤดูน้ำ น้ำจะท่วมมาก ทำให้น้ำท่วมข้าว มีข้าวไม่พอกิน เมื่อการทำมาหากินลำบาก จึงคิดหาที่ทำกินใหม่ ชาวบ้านจึงนำเกวียนมุ่งหน้ามาทางบ้านดอน พอถึงหนองเกวียนหัก แล้วหยุดกินข้าว พอกินอิ่มออกหาแหล่งน้ำกินที่อยู่ใกล้ๆ แต่เกิดอาเพศมีแร้งมารุมกินห่อข้าวที่เหลือ ชาวบ้านเชื่อกันว่าแร้งกาไม่เป็นมงคล จึงเดินทางกลับบ้านไป แล้วออกหาที่ทำกินใหม่ จนมาถึงบ้านหลุมข้าว เห็นห้วยใหญ่ปลาชุม พอย้ายมาอยู่จึงขุดสระเพิ่มเติม ขุดไปเรื่อยๆ ในสระพบแกลบเปลือกหรือข้าวเปลือก จึงเรียกว่าบ้าน "หลุมข้าว" ตำนานนี้ได้รับการบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ ชาวหลุมข้าวจำและเล่าต่อกันมา

คำสำคัญ : เครื่องมือทำนา, ไทพวน, ไทยพวน, ไทยพวนหลุมข้าว, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระธาตุหนองสามหมื่น
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 5 พฤศจิกายน 2558

อำเภอภูเขียว เป็นอำเภอที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงหนือของจังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในแง่หลักฐานทางโบราณคดีมีการค้นพบร่องรองของชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดิน ใบเสมาจารึกอักษรปัลลวะ และโบราณสถานในศิลปะทวารวดี (แบบภาคอีสาน) อยู่หลายแห่ง สันนิษฐานว่าน่าจะปรากฏเป็นบ้านเมืองมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 17 ในหลักฐานเอกสารที่เป็นตำนานอุรังคธาตุ (อุรังคนิทาน) ก็ปรากฏชื่อ “กุรุนทนคร”

คำสำคัญ : วัด, ข้าวของเครื่องใช้, เครื่องมือทอผ้า, เครื่องมือเครื่องใช้, เครื่องใช้การเกษตร, ของใช้ในวัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 เมษายน 2556

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ. กำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่วางไว้คือ เพื่อให้คนตระหนักถึงมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่ นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง สนองปรัชญาโรงเรียน ที่มุ่งเน้นความกตัญญูต่อโรงเรียนและท้องถิ่น

คำสำคัญ : เมืองกำแพงเพชร, จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร, พระอิศวร, การเล่นแม่ศรี, นครชุม, นบพระเล่นเพลง, พระซุ้มกอ, พระเครื่อง, เครื่องมือทำนา, พายสาดข้าว, กำแพงเพชรพิทยาคม, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2556

วัดท่าพูด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า มีพี่น้องสองคนนั่งพิงอยู่ใกล้จอมปลวกใหญ่ พอพี่ชายนอนหลับไป น้องชายมองเห็นตัวแมงดาวเรืองคลานออกมาจากจมูกพี่ชาย และคลายหายเข้าไปในจอมปลวก ต่อมาตนเองก็นอนหลับแล้วฝันว่ามีภูติมาบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ แล้วขอให้ขุดเอามาขายเพื่อนำเงินมาสร้างวัด พอตื่นขึ้นมาสองพี่น้องจึงชวนกันมาขุดดูที่จอมปลวกและพบทรัพย์สมบัติมากมายจึงเอามาขายเพื่อนำเงินมาสร้างวัด และตั้งชื่อวัดว่า"วัดเจตภูติ" ต่อมาจึงเรียกเพี้ยนมาเป็น "วัดตะพูด" และวัดท่าพูด

คำสำคัญ : แม่น้ำท่าจีน, พระยานมาศ, ของเก่า, เครื่องมือการเกษตร, พระพุทธศาสนา, ข้าว, การทำนา, เครื่องสีฝัดข้าวลวิถีชีวิต, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดสระบัวแก้ว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

ห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นอาคารโล่งขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยสิ่งของจัดแสดงและเรื่องราวต่างๆ ส่วนแรกคือ ตู้จัดแสดงเงินโบราณ หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสเปิดตู้กระจกแล้วหยิบถาดเหรียญเงินออกมา หยิบเหรียญห้าเก่าๆ ขึ้นมา 1 เหรียญและบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ โดยท่านไปพบกับเหรียญ 5 บาทเก่าและเกิดสงสัยว่า แล้วเงินเก่ายุคต่างๆ จะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง จึงเริ่มเก็บสะสมจากเงินโบราณ หลังจากนั้นก็เริ่มสะสมวัตถุอื่นๆ ทั้งของพื้นบ้านและเครื่องโลหะ

คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง, ท้าวสะลุ่นปุ้น, นิทานพื้นบ้าน, วัดสระบัวแก้ว, กระติบข้าว, ขันหมาก, คัมภีร์ใบลาน, เกวียน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2557

หากพูดถึงชื่อเมืองศรีสัชนาลัยแล้ว เชื่อว่าคนไทยน้อยคนนักที่จะไม่เคยได้ยิน เพราะศรีสัชนาลัยเป็นเมืองโบราณสำคัญในสมัยสุโขทัย ปัจจุบันได้รับการบูรณะและพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และยังได้รับการประกาศให้เป็น “มรดกโลก” จากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือองค์การ UNESCO ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมื่อ พ.ศ. 2534

คำสำคัญ : ศรีสัชนาลัย, ข้าวของเครื่องใช้, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ, พิพิธภัณฑ์ชุมชน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดสามัคคีธรรม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 พฤศจิกายน 2558

เจ้าอาวาสย้ายมายอยู่ที่วัดสามัคคีธรรมตั้งแต่ พ.ศ.2508 ก็เริ่มสะสมวัตถุพื้นบ้านเรื่อยมาทั้งจากที่ญาติโยม บริจาคและเสาะหามาเอง และเริ่มเห็นว่านับวันข้าวของพื้นบ้านต่างๆ ก็จะสูญหายไปเรื่อยๆ จึงอยากเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้มารู้มาเข้าใจ ตามคำแถลงที่ท่านได้เขียนไว้ในสมุดทะเบียนวัตถุว่า “ตั้งแต่ข้าพเจ้าเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งของเครื่องใช้สมัยโบราณเก่าๆ นับวันแต่จะสูญหายเลิกใช้ไปเรื่อยๆ โดยมีสิ่งใหม่ๆ ที่ทันสมัยขึ้นมาทดแทน ข้าพเจ้าเห็นแล้วเกิดความเสียดาย...

คำสำคัญ : วัดสามัคคีธรรม, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้พื้นบ้าน, อุปกรณ์การทอผ้า, การจับสัตว์น้ำ, เครื่องมือการทำเกษตรกรรม, เครื่องจักสาน,
อ่านต่อ...


 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 16 กรกฎาคม 2557

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2518 เมื่อมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 กำหนดนโยบายสำคัญหนึ่งโดยนโยบาย คือ การทนุบำรุงส่งเสริมวัฒนธรรม มาตรา 5 และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ.2524 อันเช่นมีกำเนิดสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงถือกำเนิดขึ้นในชื่อ “ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์”

คำสำคัญ : ข้าวของเครื่องใช้, เครื่องมือทำนา, เครื่องมือหาปลา, เครื่องมือทอผ้า, กลุ่มชาติพันธุ์, วงดนตรีตุ๊บเก่ง, ผ้าพื้นเมือง, เครื่องมือเครื่องใช้,
อ่านต่อ...


 

หอประวัติกรมวิชาการเกษตร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

กรมวิชาการเกษตรได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 แต่ก่อนที่จะ มาเป็นกรมวิชาการเกษตร ในปัจจุบัน หน่วยงานนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน นับย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2446 ได้มีการจัดตั้งกรมช่างไหมขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งถือเป็นการกำเนิดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2449 เปลี่ยนชื่อกรมช่างไหม เป็นกรมเพาะปลูก พ.ศ. 2474 เปลี่ยนชื่อกรมเพาะปลูก เป็น กรมตรวจกสิกรรม พ.ศ. 2476 เปลี่ยนชื่อกรมตรวจกสิกรรม เป็นกรมเกษตร พ.ศ. 2478 เปลี่ยนชื่อกรมเกษตร เป็น กรมเกษตรและการประมง พ.ศ. 2484

คำสำคัญ : ประวัติบุคคล, การเกษตร, อุปกรณ์สำนักงาน, สถานีทดลองข้าวบางเขน, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง