ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลหลวงและสถาบันผลิตแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย นอกจากจะเป็นสถานพยาบาลแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งภายใต้โครงการ “พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช” ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ภายวิภาคศาสตร์คองดอน พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยาและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย อวย เกตุสิงห์

คำสำคัญ : ระบบร่างกาย, กระดูก, ทารก, การบริจาคอวัยวะ, การแพทย์และสาธารณสุข, ศิริราช,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานต์ นิยมเสน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ชื่อ “ซีอุย แซ่อึ้ง” หากย้อยไปเมื่อประมาณ 50 ปีก่อน ไม่มีใครไม่รู้จักฆาตกรฆ่าเด็กรายนี้ นวลฉวี พยาบาลสาวที่ต้องตกเป็นเหยื่อของความรัก และถูกฆาตกรรมโดยคนใกล้ชิด ไม่แน่ใจว่าวัยรุ่นสมัยนี้จะยังรู้จักคดีเหล่านี้อยู่บ้างหรือไม่ พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์นิยมเสน เป็นสถานที่ได้ช่วยคงความทรงจำเหล่านี้ให้สังคมยังจดจำได้ พิพิธภัณฑ์ที่อาจจะน่ากลัวสำหรับบางคน แต่ก็ให้ประสบการณ์และอุทธาหรณ์แก่ใครหลายๆคนในเรื่องการไม่ประมาทในการใช้ชีวิต

คำสำคัญ : คดีฆาตกรรม, การชันสูตร, โรงพยาบาลศิริราช, สึนามิ, ซีอุย, การแพทย์และสาธารณสุข, ศิริราช,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย อวย เกตุสิงห์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ อดีตหัวหน้าแผนกสรีรวิทยา อดีตหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยาเป็นผู้รวบรวมเรื่องราวการแพทย์แผนไทย เพื่อจัดแสดงในงานฉลอง 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช และต่อมาได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์จนแล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2522 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2522 สิ่งจัดแสดงที่สำคัญได้แก่ ประวัติและวิวัฒนาการการแพทย์ อุปกรณ์ในการปรุงยา การนวดแผนโบราณ สมุนไพรไทยนานาชนิด ฯลฯ

คำสำคัญ : การแพทย์แผนไทย, สมุนไพร, โรงพยาบาลศิริราช, การแพทย์และสาธารณสุข, ศิริราช,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยาก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2513 ภายในโรงพยาบาลศิริราช โดยการริเริ่มของศ.นพ.วิจิตร ไชยพร หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาในขณะนั้น เพื่อรวบรวมพยาธิและสัตว์มีพิษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ สำหรับประกอบการสอนและเป็นแหล่งความรู้ทางด้านนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะสิ่งมีชีวิตตัวน้อยเหล่านี้ คือ 1. พยาธิตัวกลม 2. พยาธิตัวแบน 3. โปรโตซัวทางการแพทย์ 4. แมลงนำโรคและสัตว์มีพิษ แต่ละหมวดหมู่ประกอบไปด้วยสิ่งแสดงหลากหลาย เช่น อวัยวะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อปรสิต ดาวเด่นของที่นี่คงจะเป็นการจัดแสดงอัณฑะของผู้ป่วยโรคพยาธิเท้าช้างซึ่งหนักถึง 35 กิโลกรัม!

คำสำคัญ : ปรสิตวิทยา, การแพทย์, โรงพยาบาลศิริราช, การแพทย์และสาธารณสุข, ศิริราช,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2525 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2544 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 72 ปี ของการก่อตั้งเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย เนื้อหาจัดแสดงประกอบด้วย 7 หัวข้อ ได้แก่ ต้นกำเนิดวิชาชีพเภสัชกรรม วิวัฒนาการเภสัชกรรมแผนตะวันออก และภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิวัฒนาการเภสัชกรรมตะวันตกประวัติการศึกษาเภสัชศาสตร์ วิวัฒนาการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิวัฒนาการวิชาชีพและบทบาทของเภสัชกร กำเนิดและบทบาทของเภสัชกรรมสมาคมฯ นอกจากนั้น ยังจัดแสดงเครื่องเวชภัณฑ์โบราณสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ร้านยาโบราณ

คำสำคัญ : ยา, เภสัชกร, สมุนไพร, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ศ.นพ.เอ.จี.เอลลิส พยาธิแพทย์คนแรกของไทย เป็นแพทย์ชาวอเมริกันที่เข้ามาช่วยพัฒนาศิริราชตามโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2462 - 2464 และ พ.ศ. 2466 - 2471 ท่านเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาในศาลาปาโถโลยี ซึ่งเป็นที่ทำการและสถานที่เรียนพยาธิวิทยาในสมัยแรก ตึกดังกล่าวได้ถูกระเบิดทำลายเกือบทั้งหมดในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา พยาธิแพทย์รุ่นหลังได้รวบรวมสิ่งแสดงต่าง ๆ ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่ให้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส" เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน

คำสำคัญ : การแพทย์, โรงพยาบาลศิริราช, พยาธิวิทยา, การแพทย์และสาธารณสุข, ศิริราช,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ริมคลองสานอันดูสงบร่มเย็นเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลที่รับหน้าที่ดูแลผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชมาเนิ่นนาน ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์บอกเล่าความเป็นมาและประวัติทางการแพทย์การรักษาของจิตเวชศาสตร์ในประเทศไทยให้ผู้สนใจได้ศึกษาด้วย อาคารเก่าแก่ที่ดูสวยงามแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งรวบรวมประวัติศาสตร์ของการรักษาผู้ป่วยทางจิตของประเทศไทยไว้อย่างมากมาย เริ่มจากห้องจัดแสดงห้องแรก เป็นห้องเก็บเครื่องไม้เครื่องมือการรักษาแบบเก่าไว้

คำสำคัญ : จิตเวชศาสตร์, เจ้าพระยาสุรวงส์ไวยวัฒน์, จิตวิทยา, โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, หลังคาแดง, สุขภาพ, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์สมุนไพร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ถ้าให้ยกตัวอย่างสมุนไพรมาสักสองสามชื่อ มะกรูด และอัญชัน คงเป็นหนึ่งในสมุนที่หลายคนนึกถึง อันเป็นส่วนผสมยอดนิยมในแชมพูที่ใช้กันมานานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวด สาวน้อยสาวใหญ่อาจจะนึกถึง ขมิ้นชัน ที่ช่วยให้ผิวสวย หรือกวาวเครือ ที่ว่ากันว่าเสริมความอึ๋มของทรวงอก คนที่เจ็บคอบ่อยอาจนึกถึง มะขามป้อม มะแว้ง คนขี้ลืมคงนึกถึงใบแปะก๊วย คนมีอายุหน่อยอาจพกพิมเสนน้ำติดกระเป๋า แต่คงมีน้อยยิ่งกว่าน้อยคนที่จะนึกถึงเปลือกหอย

คำสำคัญ : ยา, สมุนไพร, ตำรายา, เครื่องมือบดยา, เภสัชศาสตร์, ธรรมชาติวิทยา, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

ในปี พ.ศ. 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มีพระราชดำริให้สภากาชาดไทยดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย(The Thai Red Cross Society Museum) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีพระราชประสงค์ให้นำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต(living museum) เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดสากล ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

คำสำคัญ : กาชาด, ประวัติกาชาด, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2506 โดยผู้บัญชาการทหารบก ฯลฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตต์ ในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพให้แก่กองทัพบกและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ดังนั้นวันที่ 19 สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คำสำคัญ : การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

จากผิวกายลึกลงไปยังชั้นผิวหนัง กะโหลกศรีษะ โครงกระดูก เส้นเลือด หัวใจ ปอด ตับ ไต กระเพาะอาหาร ลำไส้ อวัยวะแต่ละส่วนคือหนึ่งในกลไกเมื่อมารวมกันได้สร้างมหัศจรรย์ที่เรียกว่าชีวิต ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ และสถานที่ผลิตหุ่นจำลองยางพารา สื่อการสอนทำมาจากยางพารา ผลงานประดิษฐ์ชั้นเยี่ยมของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ : ยางพารา, โครงกระดูก, ระบบร่างกาย, ไดโนเสาร์, อวัยวะภายใน, ธรรมชาติวิทยา, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยเกิดจากความมุ่งมั่นและความใฝ่ฝันของพ.ญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ รองอธิบดี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ต้องการกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจงานแพทย์แผนไทยและภูมิใจในภูมิปัญญาไทย โดยมีหัวใจสำคัญคือการนำเสนอแก่นแท้ของภูมิปัญญา ปรัชญาการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยเพื่อให้คนเห็นเรียนรู้เข้าใจเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต นอกจากนั้นยังต้องการให้คนที่มาชมพิพิธภัณฑ์ เห็นความสัมพันธ์ของการนำไปใช้ในชีวิตจึงจัดให้มีการสาธิต ฝึกอบรม รวมถึงการรักษา และกรกินอาหารแบบไทย

คำสำคัญ : การแพทย์แผนไทย, การนวดไทย, อาหารไทย, สมุนไพร, ยารักษาโรค, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 พฤศจิกายน 2558

เมื่อก้าวเข้าสู่ นิทรรศการถาวร “100 บุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว” ของหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ทำให้เริ่มลองคิดและตั้งคำถามกับเรื่องราวของสุขภาพที่มีหลากแง่หลายมุม ซึ่งเอาเข้าจริงแล้ว วิธีคิด ความเชื่อ ค่านิยม ที่แตกต่างก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมเกี่ยวกับสุขภาพหลากหลายระบบ

คำสำคัญ : จดหมายเหตุ, สุขภาพ, การสาธารณสุข, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2539 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานฉลอง 100 ปี โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรถ์และการพยาบาลไข้ และทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เตรียมห้องที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่มีอยู่ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ ห้องนี้อยู่ที่ปีกขวา ชั้นที่ 4 ด้านทิศตะวันออกหรือด้านติดแม่น้ำเจ้าพระยาของอาคารพระศรีพัชรินทร เป็นห้องที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามมาก

คำสำคัญ : พยาบาล, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์กุมารศัลยศาสตร์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๐ มีข่าวใหญ่สำหรับวงการแพทย์ที่คนไทยภาคภูมิใจ คือข่าวการผ่าตัดแยกร่างฝาแฝดติดกัน ได้เป็นผลสำเร็จ โดยคณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราช ก่อนผ่าตัด ฝาแฝดปานตะวันและปานวาดมีลำตัวด้านหน้าติดกันตั้งแต่อกถึงท้อง อวัยวะภายในส่วนหัวใจและตับก็ติดกัน การผ่าตัดแยกฝาแฝดครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยผ่าตัดแยกแฝดสยามมาก่อนแล้วและเป็นรายที่ ๓ ของโลก ครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นการผ่าตัดแยกแฝดสยามเพศชายชื่อ ณพวุฒิและณพวิทย์ ส่วนที่ติดกันอยู่บริเวณสะโพก ลำตัวและศีรษะอยู่ตรงข้ามกัน สะโพกข้างหนึ่งมีสองขาอีกข้างหนึ่งมีขาเดียว

คำสำคัญ : การผ่าตัด, กายวิภาค, อุปกรณ์การแพทย์, ความผิดปกติทางร่างกาย, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

หลายคนคงเคยมีโอกาสได้เห็นภาพโฆษณาที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน เผยแพร่ทั้งทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เนื้อหาของโฆษณาดังกล่าว เป็นภาพหลอดยาสีฟันสีขาวที่ถูกรีดจนแบน หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลอดนี้เป็นตัวอย่างการใช้ของอย่างประหยัดคุ้มค่า ของจริงนั้นเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ : งานทันตกรรม, อุปกรณ์ทางการแพทย์, หลอดยาสีพระทนต์, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ทหารบก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

เมื่อ พ.ศ.2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดซื้อที่บริเวณริมคลองสามเสน ติดกับทุ่งพญาไท เพื่อสร้างพระตำหนักที่ประทับขึ้น และพระราชทานนามว่า “พระตำหนักพญาไท” เมื่อเสด็จสวรรคต วังนี้จึงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงพระราชทานนามเป็น “พระราชวังพญาไท” พร้อมการก่อสร้างพระที่นั่งเพิ่มเติม อีก 5 องค์ คือ พระที่นั่งไวกุณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ และ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์

คำสำคัญ : ตะบองแดง, พระราชวังพญาไท, พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส, สงคราม, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เดิมเคยเป็นแผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2515 ซึ่งกว่าที่จะมาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของภาคเหนือและของประเทศแห่งหนึ่งนี้ อาจารย์ผู้บุกเบิกการศึกษาพยาบาล มช. ต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

คำสำคัญ : การพยาบาล, เครื่องแบบพยาบาล, หนังสือเรียน, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง