ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

บ้านนาป่าหนาด เป็นหมู่บ้านของคนเชื้อสายไทดำที่บรรพบุรุษถูกกวาดต้อนมาจากเมืองพวนเมื่อครั้งไทยยกทัพปราบฮ่อในปี พ.ศ. 2418 เนื่องจากฮ่อยกกำลังมาตีเมืองเชียงขวาง ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของแคว้นพวน ทางกรุงเทพฯ ได้จัดทัพให้พระยาภูธราภัยเป็นแม่ทัพคุมกองทัพไปปราบฮ่อ แล้วได้กวาดต้อนผู้คนจากแคว้นพวนอพยพเข้ามาไทยด้วย ชาวไทดำที่ถูกกวาดต้อนในครั้งนั้นเข้ามาตั้งรกรากหลายแห่งด้วยกัน

คำสำคัญ : ไทดำ, กลุ่มชาติพันธุ์, การทอผ้า, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

เมืองเชียงแสน หรือเมืองหิรัญนครเงินยาง เป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนา มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และพระพุทธศาสนา ต่อเมื่อถึงปีพุทธศักราช 2347 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้กรมหลวงเทพหริรักษ์และพระยายมราชยกทัพมาตีเมืองเชียงแสนและกวาดต้อนผู้คนลงไปแบ่งไว้ยังเมืองเชียงใหม่ส่วนหนึ่ง เมืองน่านส่วนหนึ่ง เมืองลำปางส่วนหนึ่ง เมืองเวียงจันทน์ส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือไปยังกรุงเทพฯ โดยให้ไปอยู่ที่เมืองราชบุรีและสระบุรี

คำสำคัญ : ล้านนา, ผ้าทอ, การแต่งกาย, อุปกรณ์ทอผ้า, ไทยวน, การทอผ้า, เชียงแสน, คนยวน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ผ้าและสิ่งทอ, วัดพระธาตุผาเงา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 พฤศจิกายน 2558

ริมถนนสายเชียงใหม่-ฮอด อุโมงค์ทิวไผ่สีเขียวสดทอดตัวยาวกว่าครึ่งกิโลเมตร ตลอดสองฝั่งระยะทางจากถนนใหญ่เข้าสู่ “บ้านไร่ไผ่งาม” และ “พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา” สถานที่แห่งการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้า และที่รำลึกและเชิดชูชีวิตและผลงาน ของ “ป้าดา” หรือนางแสงดา บันสิทธิ์ ศิลปินช่างทอผ้า เพชรน้ำเอกของวงการทอผ้าของล้านนา ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศไทย

คำสำคัญ : ผ้า, ผ้าทอ, การทอผ้า, สิ่งทอ, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดแสดงในลักษณะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง มีเนื้อหาการจัดแสดง ครอบคลุมเรื่องธรรมชาติวิทยาของจังหวัดสุรินทร์ และจัดแสดงเรื่องข้าว การทำนา ซึ่งพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม จัดแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดี พัฒนาการของผู้คน ซึ่งพบหลักฐานในจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 2,000-1,500 ปีมาแล้ว

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, สุรินทร์, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ชาติพันธุ์, การทอผ้า, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ จังหวัดชัยภูมิ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 15 ตุลาคม 2558

พิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเริ่มมีแนวคิดในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2545 โดยนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม แต่ไม่มีเงินให้ ดังนั้น พ.ศ.2546 หลังจากที่ระดมเงินจากคหบดีในจังหวัดได้มาประมาณ 1,100,000 บาท ก็เริ่มทำการปรับปรุงห้องจัดแสดงโดยใช้ห้องชั้นล่างของอาคารศาลากลางเก่า ช่างศิลป์ที่มาช่วยดูแลออกแบบคือ อ.สงวน ป้ายจัตุรัส ที่เคยทำงานให้กับศูนย์ศิลปาชีพมาก่อน ห้องจัดแสดงปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้เข้าได้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547

คำสำคัญ : ประเพณี, วัฒนธรรม, วิถีชีวิตท้องถิ่น, ครัวไฟ, เครื่องจักสาน, การทอผ้า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุรินทร์ ตั้งอยู่ภายในสถานีวิจัยหม่อนไหมสุรินทร์ โดยเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร เน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ในรูปแบบของ " ห้องสมุดธรรมชาติ" ภายในพื้นที่ 5 ไร่ ในบริเวณสถานี ฯ เพื่อใหผู้ชมได้สัมผัสและเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมครบวงจรแบบพื้นบ้าน ซึ่งมีการจัดแสดงให้ชม การสาวไหม เพื่อให้ได้เส้นไหมพื้นเมืองคุณภาพการย้อมเส้นไหมด้วยสีจากธรรมชาติ ไปจนถึงการทอผ้าไหม ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน

คำสำคัญ : การเกษตร, การทอผ้า, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านตำบลนาหมื่นศรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

ศิลปะการทอผ้าที่ตำบลนาหมื่นศรีสืบทอดกันมานับร้อยปี แต่ด้วยผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่สองทำให้การทอผ้าหยุดจึงชะงักไประยะหนึ่ง แต่ด้วยความผูกพันในการทอผ้า ในปี พ.ศ. 2514 นางนาง ช่วยรอดพร้อมกับเพื่อนบ้านอีกสามคนจึงได้รวมกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเพื่อใช้ และแบ่งขายให้กับเพื่อนบ้าน ในตอนนั้นป้ากุศล นิลละออซึ่งเป็นลูกของนางนาง ช่วยรอดเห็นการทอผ้าของแม่จึงเกิดความสนใจและเข้ามาหัดทอด้วย

คำสำคัญ : การทอผ้า, ผ้าทอ, ผ้าทอนาหมื่นศรี, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดสามัคคีธรรม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 พฤศจิกายน 2558

เจ้าอาวาสย้ายมายอยู่ที่วัดสามัคคีธรรมตั้งแต่ พ.ศ.2508 ก็เริ่มสะสมวัตถุพื้นบ้านเรื่อยมาทั้งจากที่ญาติโยม บริจาคและเสาะหามาเอง และเริ่มเห็นว่านับวันข้าวของพื้นบ้านต่างๆ ก็จะสูญหายไปเรื่อยๆ จึงอยากเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้มารู้มาเข้าใจ ตามคำแถลงที่ท่านได้เขียนไว้ในสมุดทะเบียนวัตถุว่า “ตั้งแต่ข้าพเจ้าเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งของเครื่องใช้สมัยโบราณเก่าๆ นับวันแต่จะสูญหายเลิกใช้ไปเรื่อยๆ โดยมีสิ่งใหม่ๆ ที่ทันสมัยขึ้นมาทดแทน ข้าพเจ้าเห็นแล้วเกิดความเสียดาย...

คำสำคัญ : วัดสามัคคีธรรม, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้พื้นบ้าน, อุปกรณ์การทอผ้า, การจับสัตว์น้ำ, เครื่องมือการทำเกษตรกรรม, เครื่องจักสาน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : บ้านเรือนไทย, การทอผ้า, ผ้าตีนจก, ประวัติศาสตร์เมืองลับแล, ของดีเมืองลับแล,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ด้วยคำเล่าขานที่คนภายนอกกล่าวกันว่า “ซิ่นตีนจกแม่แจ่ม” มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตของสตรีแม่แจ่มทุกคนตั้งแต่เกิดจนถึงตาย โดยสตรีแม่แจ่มทุกคนต้องมีซิ่นตีนจกอย่างน้อยคนละ 1 ผืน เพื่อใช้นุ่งไปทำบุญ และร่วมงานเทศกาลสำคัญต่างๆ ก่อให้เกิดข้อกังขาแก่หญิงสูงวัย นาม “ฝอยทอง สมวถา” เป็นอย่างยิ่ง เพราะเธอและญาติพี่น้องเป็นสตรีแม่แจ่มโดยกำเนิด แต่ทุกคนกลับไม่เคยมีซิ่นตีนจกไว้สวมใส่ หรือครอบครอง

คำสำคัญ : การทอผ้า, ผ้าซิ่น, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์การเรียนรู้แผนแม่บทชุมชน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

การทอผ้า เป็นอาชีพหนึ่งของชาวบ้านในกิ่งอำเภอวังเจ้า ซึ่งวิธีการทอผ้าของชาวบ้านจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่น และสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความสามารถในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชนที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบ ลวดลาย เทคนิค และสีสัน เป็นต้น กลุ่มชาวบ้านที่นิยมทอผ้าเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตำบลเชียงทอง และตำบลประดาง ได้แก่ บ้านวังเจ้ามีผ้าพื้นเมืองของบ้านวังเจ้าและผ้าฝ้ายทอมือลายพิกุลแก้ว บ้านเด่นวัวมีเอกลักษ์คือผ้าฝ้ายทอมือลายลูกหวาย

คำสำคัญ : การทอผ้า, ลายผ้า, เครื่องมือทอผ้า, ผ้า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชีวิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 21 เมษายน 2559

อนงค์ วงศ์สุวรรณ์ ให้ภาพโดยรวมของพิพิธภัณฑ์ชีวิตที่เธอทำหน้าที่ทั้งผู้นำชมและผู้สาธิตการทอ ด้วยความสนใจในการทอผ้าตั้งแต่เยาว์วัย “เดิมทีไม่เคยรู้เรื่องการทอผ้า บ้านหนูอยู่สุโขทัย ศรีสัชนาลัย คนที่โน้นนุ่งผ้าซิ่นไปวัด ผ้าจกสวยงามมาก หากจะซื้อ ไม่มีกำลังซื้อ แต่เห็นรุ่นพี่ทำ แล้วอยากเรียนรู้ เพื่อทอซิ่นให้แม่ใช้ไปวัด

คำสำคัญ : การทอผ้า, ฝ้าย, ไหม,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง