ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมปกากะญอ บ้านกุยต๊ะ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 9 สิงหาคม 2556

ผืนป่าแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ของไทยส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปกากะญอมาอย่างยาวนาน วิถีชีวิตของชาวปกากะญอผูกพันอย่างมากกับป่าเขาตามธรรมชาติ แต่นโยบายการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางการพัฒนาของรัฐ ทำให้การเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างชาวบ้านที่อาศัยอยู่เดิมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในประเด็นปัญหาเรื่องที่ทำกิน การควบคุมการใช้พื้นที่ป่าและการดูแลรักษา

คำสำคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์, เครื่องจักสาน, กะเหรี่ยง, ปกากะญอ, ผ้าทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 16 ตุลาคม 2558

อำเภอด่านช้างตั้งอยู่ปลายสุดด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี อาณาเขตด้านทิศเหนือติดจังหวัดอุทัยธานี ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ติดจังหวัดกาญจนบุรี (เขตเทือกเขา) จึงอาจจะเรียกได้ว่าอำเภอด่านช้างเป็นบริเวณชายขอบรอยต่อระหว่างแนวเทือกเขาด้านตะวันตกติดกับจังหวัดกาญจนบุรี และที่ราบทางด้านทิศใต้ จากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่พบในเขตอำเภอด่านช้างแสดงให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในบริเวณนี้มาอย่างน้อยตั้งแต่ยุคหินใหม่เมื่อประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว

คำสำคัญ : ด่านช้าง, เครื่องมือหิน, โบราณคดี, ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์, กะเหรี่ยง, ละว้า, ลาวครั่ง, เครื่องมือเครื่องใช้, โบราณวัตถุ,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอและพิพิธภัณฑ์โรงเรียนแม่สะเรียง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 เมษายน 2556

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เป็นโรงเรียนเก่าแก่ประจำอำเภอแม่สะเรียง ก่อตั้งขึ้นในปี 2472 เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จประพาสตรวจราชการมณฑลพายัพ เมื่อเสด็จถึงอำเภอแม่สะเรียง มีพระราชดำริกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในท้องถิ่นแม่สะเรียง ให้ก่อสร้างโรงเรียน โดยพระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนในการสร้างโรงเรียนนี้ จากนั้นบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียงได้เสียสละทุนทรัพย์คนละเล็กละน้อยสมทบเข้ากับเงินพระราชทานจนก่อสร้างอาคารและเปิดการเรียนการสอนในปี 2476 โดยได้รับพระราชทานนามว่า โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

คำสำคัญ : สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจ, กะเหรี่ยง, โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา, มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรม อบต.ไล่โว่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 สิงหาคม 2556

ตำบลไล่โว่ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกมีเนื้อที่ประมาณ 1,789.23 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้นานาพันธุ์ มีภูเขาสูงสลับกับพื้นที่ราบ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสะเน่พ่อง บ้านกองม่องทะ บ้านเกาะสะเดิ่ง บ้านไล่โว่-ซาละวะ บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง

คำสำคัญ : กะเหรี่ยง, กลุ่มชาติพันธุ์, ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร, ไล่โว่, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยง บ้านหินสี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2561

พ่อพรชัย ทองไร่ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยงบอกเล่าถึงการตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านพุหวาย ซึ่งเป็นชุมชนที่แยกตัวมาจากบ้านหินสี หรือที่ในภาษาชาวบ้านเรียกว่า “บ้านใหญ่” กลุ่มบ้านพุหวายตั้งอยู่ใกล้กับป่าชุมชน “เป็นโซนวัฒนธรรม 19 ไร่” ภายในเป็นสถานที่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยง ที่จัดตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2557 เมื่อผู้เขียนถามต่อไปว่า เหตุใดจึงจำเป็นต้องก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยง คำตอบที่ได้คือ “...ฟื้นฟูวัฒนธรรม” แม้จะมีประเพณีที่สืบทอดกันมาหลงเหลือคือ ประเพณีการกินข้าวห่อ หรือการกินข้าวใหม่ที่คนในหมู่จะมาเฉลิมฉลองร่วมกันในเดือนเก้า

คำสำคัญ : กะเหรี่ยง, นิทรรศการ, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยง
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : กะเหรี่ยง, ปกากะญอ, กลุ่มชาติพันธุ์, ชาติพันธุ์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : กะเหรี่ยง, ชาติพันธุ์, ผ้าทอ,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง