แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เกิดข้อผิดพลาด :


ชื่อพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่*
จังหวัด (Province)*
หมายเลขโทรศัพท์
แฟกซ์
เจ้าของ / ผู้ดูแล
อีเมล์
เวลาทำการ
ค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง
ประเภทของการจัดแสดง
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ โบราณคดี
ศิลปะ/การแสดง งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม บุคคลสำคัญ
ผ้า/สิ่งทอ เครื่องปั้นดินเผา กฎหมายและราชทัณฑ์
การทหาร/สงคราม ธรรมชาติวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแพทย์และสาธารณสุข การสื่อสาร/ไปรษณีย์ วัด
พระป่า บ้านประวัติศาสตร์ อื่นๆ
ประวัติศาสตร์ เงินตรา/การเงินการธนาคาร
ประเภทของการบริการจัดการ
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร ชุมชน เอกชน
สถานศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัดและชุมชน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ของเด่น
Website
Facebook
พิกัด ละติจูด (Latitude)
พิกัด ลองติจูด (Longtitude)
แผนที่กูเกิล (Google Map)
ความกว้าง 275*175 Pixel
หมายเหตุ
ท่านเป็นเจ้าของ /
ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
ใช่ ไม่ใช่
อีเมล์ของท่าน*
รหัสรูปภาพ*
* ข้อมูลที่ท่านแก้ไขเข้ามา จะแสดงผลก็ต่อเมื่อทีมงานได้พิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้เวลาพิจารณา 1-2 วัน