ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  สิ่งพิมพ์ / หนังสือ  
 
สูจิบัตรประกอบนิทรรศการแม่โพสพในความเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : -
นิทรรศการเรื่องแม่โพสพในความเปลี่ยนแปลง มาจากการทำงานระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ของตนเองในการสื่อสารเรื่องราวทั้งในอดีตและปัจจุบันกับสังคมอย่างต่อเนื่อง
Download »

Re-Collection # 2 ย้อนทวนความหมายของ(ไม่)ธรรมดา
ชื่อผู้แต่ง : นวลพรรณ บุญธรรม และนุชจรี ใจเก่ง(บรรณาธิการ)
ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 978-616-7154-46-6
บทบันทึกว่าด้วยเรื่องราวและคุณค่าของวัตถุชุดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตผู้คน ช่วงเวลา และพื้นที่  โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และเครือช่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างกระบวนการจัดการความรู้ในพิพิธภัณฑ์ของตน โดยใช้วัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อในการสร้างกระบวนการร้อยเรื่องเล่า  หนังสือได้แสดงให้เห็นการทบทวนและตีความวัตถุธรรมดาสามัญที่มีในพิพิธภัณฑ์ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ต่อวัตถุหนึ่งชิ้น แต่ขยายขอบเขตการสร้างความรู้ใหม่ อีกมากมาย
Download »

Re-Collection # 1 ย้อนทวนความหมายของ(ไม่)ธรรมดา
ชื่อผู้แต่ง : นวลพรรณ บุญธรรม และนุชจรี ใจเก่ง(บรรณาธิการ)
ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 978-616-7154-45-9
บทบันทึกว่าด้วยเรื่องราวและคุณค่าของวัตถุชุดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตผู้คน ช่วงเวลา และพื้นที่  โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และเครือช่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างกระบวนการจัดการความรู้ในพิพิธภัณฑ์ของตน โดยใช้วัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อในการสร้างกระบวนการร้อยเรื่องเล่า  หนังสือได้แสดงให้เห็นการทบทวนและตีความวัตถุธรรมดาสามัญที่มีในพิพิธภัณฑ์ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ต่อวัตถุหนึ่งชิ้น แต่ขยายขอบเขตการสร้างความรู้ใหม่ อีกมากมาย
Download »

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา
ชื่อผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ
ปีที่พิมพ์ : 2558
ISBN : 978-616-7154-30-5
หนังสือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา จัดทำโดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา โดยมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเป็นผู้สนับสนุน  เป็นการแนะนำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนาที่อยู่ในเครือข่ายฯ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน เสมือนเป็นคู่มือท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคเหนือ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันอย่างดี สี่สี สองภาษาคือไทย-อังกฤษ

คนทำพิพิธภัณฑ์
ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (บรรณาธิการ)
ปีที่พิมพ์ : 2557
ISBN : 978-616-7454-25-1
ข้อเขียนที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย อาจมีมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่เนื้อหาของ "คนทำพิพิธภัณฑ์" เป็นมุมมองของคนทำพิพิธภัณฑ์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นตัวแทนของชุมชน จึงเป็น "เสียง" จากคนข้างใน มิใช่การพูดแทนดดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จึงเป็นเสียงหนึ่งของการปฏิบัติการพิพิธัณฑ์แนวใหม่ ที่เล่าโดยผู้ปฏิบัติเองซึ่งยังไม่มีการรวบรวมมาก่อน - ดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

ภูมิรู้ สู้ วิกฤต
ชื่อผู้แต่ง : นุชจรี ใจเก่ง (บรรณาธิการ)
ปีที่พิมพ์ : 2555
ISBN : 978-616-7154-16-9
ภูมิรู้สู้วิกฤต เป็น หนังสือในชุดพิพิธภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2555 ในหัวข้อ “ภูมิรู้สู้กฤต"  โดยมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาเข้าร่วมจัดงาน 68 แห่ง จากทั่วประเทศ

คน ของ ท้องถิ่น: เรื่องเล่าสยามใหม่ จากมุมมองของชุมชน
ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ(บรรณาธิการ)
ปีที่พิมพ์ : 2555
ISBN : 978-616-7154-14-5
คน-ของ-ท้องถิ่น เป็นหนังสือในชุดพิพิธภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ในหัวข้อ “สยามใหม่” จากมุมมองท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์
ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ
ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN : 978-616-7154-00-8
รวม บทความหลากประเด็นที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์อนุรักษ์มรดกของสิงคโปร์ นอกจากการสะท้อนวิธีการทำงานด้านวัฒนธรรมในแบบฉบับคนสิงคโปร์ที่น่าทึ่งแล้ว ยังเปิดมุมมองหลากมิติของสังคมสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551
ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : -
สูจิบัตรงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2551

You need to upgrade yourAdobe Flash Player.

Download »

Local Museums Research and Development Project
ชื่อผู้แต่ง : Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : -
An introduction to the Local Museums Research and Development Project.


Download »


สามารถสั่งซื้อหนังสือทางอินเตอร์เน็ต หรือทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสั่งซื้อที่ www.sac.or.th
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-880-9429 ต่อ 3222 อีเมล opas.y@sac.or.th
 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง