วิภังคะ ปาฬิ นิสสยะ

รหัสเอกสาร
SAC001-034 
ชื่อเรื่อง
วิภังคะ ปาฬิ นิสสยะ
เนื้อเรื่อง
มหาวิภังค์ หรือ ภิกขุวิภังค์ ว่าด้วยสิกขาบทในปาฏิโมกข์ (ศีล 227 ข้อ) ฝ่ายภิกษุสงฆ์ ซึ่งเแปลยกศํพท์ภาษาบาลีเป็นภาษาพม่า

ศักราช จ.ศ. 1225 (พ.ศ. 2406) เดือน 12 แรม 14 ค่ำ วันอาทิตย์
สภาพของเอกสาร มีไม้ประกับ, ฉบับปิดทองล่องชาด มีลวดลายบนไม้ประกับอันเดียว
ที่มาเอกสาร ดร.อนาโตล เป็ลติเยร์มอบให้
รหัสเอกสารเดิม อักษรพม่า 36
บันทึกอื่น ๆ เอกสารไม่เคยใช้งานตั้งแต่ทำเสร็จ ลานติดกัน ต้องแกะลานออกจากกัน 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
พม่า
ภาษา
บาลี , พม่า

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
วันที่เขียนเอกสาร
ไม่ระบุ
คำประพันธ์
ร้อยกรอง
จำนวนหน้า
321 หน้า
ขนาด
5.4 x 48 x 13.8 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ