อิติปิโส (คำอธิบาย) 10 เล่มรวม

รหัสเอกสาร
SAC001-025 
ชื่อเรื่อง
อิติปิโส (คำอธิบาย) 10 เล่มรวม
เนื้อเรื่อง
คำอธิบายพระคาถาอิติปิโส คาถาร้อยกรองภาษาบาลี บรรยายคุณความดีของพระพุทธเจ้า ความยิ่งใหญ่ของพระธรรมวินัย และความดีงามของพระสงฆ์ ซึ่งอธิบายคาถาภาษาบาลีเป็นภาษาพม่า

ศักราช จ.ศ. ? (พ.ศ. ?)
สภาพของเอกสาร ลานขาดไปหลายหน้า มีไม้ประกับแกะลาย ฉบับปิดทองล่องชาด
รหัสเอกสารเดิม อักษรพม่า 27
ที่มาเอกสาร ดร.อนาโตล เป็ลติเยร์มอบให้
บันทึกอื่น ๆ ใบลานมีไม่ครบ ขาดหายไปบางส่วน และเรียงสลับหน้าลาน 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
พม่า
ภาษา
บาลี , พม่า

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
วันที่เขียนเอกสาร
ไม่ระบุ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
373 หน้า
ขนาด
5.9 x 50 x 15.9 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ