วินะยะมหาวา (บาลี) 2 เล่ม รวม และธัมมะปะทะ อัฏฐะกะถา นิสสยะ

รหัสเอกสาร
SAC001-021 
ชื่อเรื่อง
วินะยะมหาวา (บาลี) 2 เล่ม รวม และธัมมะปะทะ อัฏฐะกะถา นิสสยะ
เนื้อเรื่อง
พระวินัยปิฏก ภาษาบาลี และอรรถกถาธรรมบท ซึ่งแปลยกศัพท์ภาษาบาลีเป็นภาษาพม่า

สภาพของเอกสาร แตกผูกมารวมกัน สามารถแยกได้ประมาณ 7 เรื่อง มีไม้ประกับ มีผ้าห่อ ฉบับลงรักปิดทองล่องชาด
รหัสเอกสารเดิม อักษรพม่า 22
บันทึกอื่น ๆ ตัวอักษรลงหมึกจางมาก ใบลานมีไม่ครบ ขาดหายไปบางส่วน และเรียงสลับหน้าลาน
ที่มาเอกสาร ดร.อนาโตล เป็ลติเยร์มอบให้ 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
พม่า
ภาษา
บาลี , พม่า

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
วันที่เขียนเอกสาร
รัตนโกสินทร์
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
291 หน้า
ขนาด
6 x 49 x 14 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ