| |  Log in  |

ตำรายาป่วงหมากไม้

รหัสเอกสาร
NPH001-029 
ชื่อเรื่อง
ตำรายาป่วงหมากไม้
เนื้อเรื่อง
ตำรายาฉบับนี้กล่าวถึง ยาป่วง หมากไม้ ยาแก้เจ็บท้อง ยาทะมะลา เป็นต้นโรคป่วง คือ โรคระบาดมีอาการให้ท้องร่วงและอาเจียน ส่วนโรคไข้หมากไม้ อาการของโรคจะหายใจออกมามีลมร้อน นอนซม เหม็นข้าว กินข้าวไม่ได้รส เป็นต้น “สาเหตุของการเกิดโรคไข้หมากไม้ เกิดจากการรับพิษในทุ่งนาที่มีการหมักหมมของใบไม้ ต้นไม้ พืชต่างๆ ตามโคลนตม”

ทะเบียนของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ คือ (23) สบ. 23.1.4/
นายทองอ่อน สิทธิไกรพงษ์ได้มอบให้หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติเก็บรักษา

อ้างอิง
สมชาย ชินวานิชย์เจริญ. (2555, 19 ธันวาคม). ลือ “ไข้หมากไม้” รักษาด้วยน้ำเกลือใน รพ.ทำตาย ต้องใช้หมอพื้นบ้านเท่านั้น. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]. MGR Online. ค้นจาก https://mgronline.com/qol/detail/9550000153416 
หัวเรื่อง
ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ธรรมอีสาน , ไทยน้อย
ภาษา
ไทย

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
22 หน้า
ขนาด
5 x 29 x 0.5 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ