บทความ (47)


รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดอกรัก พยัคศรี (นักวิชาการฐานข้อมูล) สมศักดิ์ แก้วนุช (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) นิสา เชยกลิ่น (เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล) ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์ (เจ้าหน้าที่โสตทัศน์) เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ เป็นครั้งที่ 6

Tags : รายงานการสำรวจเอกสารโบราณ , วัดคงคาราม , ราชบุรี , โพธาราม , อักษรมอญ , ธรรมคดี

ตำราคณิตศาสตร์ ฉบับวัดบางช้างเหนือ

ผู้ปริวรรต : บวร สาระจันทร์
หน้าต้นกล่าวถึง แบบคิดหน้าไม้ วิธีคิดหน้าไม้ มาตราเงินไทยโบราณ การบวกลบคูณหารทั่วไป บวกลบคูณหารของเงินไทยโบราณ การซื้อของแลกเปลี่ยนด้วยเงินไทยโบราณ
หน้าปลายกล่าวถึง ยาแก้อาการเจ็บป่วย และสูตรยาสำหรับรักษาโรคนั้นๆ อาทิ ยาแก้ไข้บำบัดไข้กำเดา ยาต้มแก้ไข้สันนิบาต ยาแก้กษัย ยาแก้กษัย กษัยเส้น กษัยกล่อน กษัยเลือดลม แก้ริดสีดวง ฯลฯ

Tags : NPT006-012 , ตำราคณิตศาสตร์ , ตำราคณิต , สมุดไทยขาว , สมุดไทย , วัดบางช้างเหนือ , ตำรายา , สมุนไพร , รักษาโรค , แก้โรค , ยาแก้กษัย , ยาแก้ไข้ , ยาแก้ไข้สันนิบาต , ยาแก้ไข้เหนือ

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดอกรัก พยัคศรี (นักวิชาการฐานข้อมูล) สมศักดิ์ แก้วนุช (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) นิสา เชยกลิ่น (เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล) ศิวพงษ์ วงศ์คูณ (เจ้าหน้าที่โสตทัศน์) และบวร สาระขันทร์ (นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ เป็นครั้งที่ 5

Tags : รายงานการสำรวจเอกสารโบราณ , วัดคงคาราม , ราชบุรี , โพธาราม , อักษรมอญ , ธรรมคดี

ตำรายารุเลือด

ผู้ปริวรรต : นิสา เชยกลิ่น
ตำรายารุเลือดหรือประจุเลือด หมายถึง ยาฟอกโลหิต ซึ่งกล่าวถึง ยาสำหรับฟอกโลหิตประเภทต่างๆ เช่น ยารุเลือด ยาขับเลือดสำหรับสตรีคลอดบุตร ยาดองเหล้า ยาปลุกเลือด ยาบำรุงเลือด เป็นต้น ผู้ปริวรรตของยกตัวอย่างยาสำหรับสตรีคลอดบุตร ได้แก่ ยารุเลือดประสูติลูก สมุนไพรดังนี้ เลือดแรด ๑ หัวเอ็น ๑ เทียนดำ ๑ ลูกสลอด ๕ ลูก ต้มน้ำขี้วัวสดบด ยาทั้งนี้เอาน้ำขิงเป็นกระสาย กินจำเพาะผู้หญิงคลอดบุตร แท้งลูกก็ดี เลือดมิตกก็ดี ๓ วันหาย เป็นต้น อีกทั้งยังกล่าวถึงยาสำหรับรักษาโรคบุรุษ อาการของโรคและสูตรสมุนไพรในการรักษาโรค เช่น ยาแก้อุปทม เป็นต้น ในหน้าปลายกล่าวถึง ยาสำหรับรักษาไข้ เช่น ยาประดง ยาแก้อาการจับไข้จับ ยาแก้ไข้รากสาด เป็นต้น

Tags : NPT004-067 , วัดลำพญา , วัดลำพยา , นครปฐม , สมุนไพร , ตำรายา , เวชศาสตร์ , ยารุเลิอด , ยาบำรุงเลือด , ยาขับหนองใน , ยาแก้อุปทม , ยารุเลือด , ยาขับเลือด , ยาแก้กาฬสิงคลี , ยาแก้เลือดตีขึ้น , ยาบำรุงเลือด , ยารุเลือดมิถึงระดู

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดอกรัก พยัคศรี (นักวิชาการฐานข้อมูล) สมศักดิ์ แก้วนุช (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) นิสา เชยกลิ่น (เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล) และศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์ (เจ้าหน้าโสตทัศน์) เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ เป็นครั้งที่ 4

Tags : ราชบุรี , วัดคงคาราม , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม , การสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล , เอกสารโบราณ , ใบลาน , อักษรมอญ

การจัดการข้อมูลเอกสารโบราณในรูปแบบดิจิทัล

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
การจัดการเอกสารโบราณในรูปแบบดิจิทัลนั้น ถือเป็นการสงวนรักษาเอกสารโบราณในรูปแบบหนึ่ง เพราะหากเอกสารโบราณฉบับนั้นชำรุดหรือสูญหาย ความรู้ที่ถูกบรรจุไว้ซึ่งมีคุณค่าจนไม่สามารถประเมินค่าได้ก็จะสูญหายไปด้วย แต่ถ้ามีการทำสำเนาเอกสารโบราณไว้แล้ว อย่างน้อยๆ ความรู้นั้นก็ยังจะคงอยู่ เพียงแต่ถูกแปลงสภาพจากวัตถุเป็นรูปแบบดิจิทัล

Tags : การจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล , เอกสารโบราณ

คาถาหัวใจต่างๆ

ผู้ปริวรรต : นิสา เชยกลิ่น
คาถาหัวใจ หรือ หัวใจพระคาถา เป็นบทย่อของพระคาถาซึ่งถอดออกมาเป็นคำสั้นๆ เพื่อให้จดจำได้รวดเร็วแต่ยังคงความหมายและความศักดิ์สิทธิ์ไว้เช่นเดิม คาถาหัวใจที่ปรากฏในสมุดไทย อาทิ หัวใจพระมหาชนก หัวใจพระเพชร หัวใจพระสุวรรณสาม หัวใจตรีนิสิงเห หัวใจพระเตมีย์ หัวใจงู หัวใจคน เป็นต้น นอกจากคาถาที่กล่าวถึงไปแล้วนั้น ยังมีคาถาหัวใจที่กล่าวถึงนอกเหนือจากคาถาหัวใจ ๑๐๘ อีกด้วย เช่น หัวใจนภา หัวใจมงคล เป็นต้น

การตั้งพิธีตีแถลงหรือแสลงก็ได้ ผู้ปริวรรตเข้าใจว่าเป็นพิธีที่ตั้งขึ้นเพื่อปัดพิษร้าย คุณไสยต่างๆ ให้ออกจากจากร่างกายของคน และโองการมหาเถรตำแย

Tags : NPT004-054 , ตำราไสยศาสตร์ , ตำราเวชศาสตร์ , คาถา , หัวใจต่างๆ , ตำรายา , มนต์คาถา , คาถาหัวใจ , หัวใจพระคาถา , โองการมหาเถรตำแย , วัดลำพยา , วัดลำพญา , นครปฐม

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ ณ วัดเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
การสำรวจและทำทะเบียนเอกสารโบราณ ณ วัดเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานคลังข้อมูลไปเก็บข้อมูลเรื่องประเพณีล้างเท้าพระในวันออกพรรษาของชาวมอญที่วัดแห่งนี้ ทำให้ทราบว่าที่นี่ได้เก็บรักษาเอกสารโบราณเอาไว้จำนวนหนึ่งโดยเป็นสมบัติเดิมของวัด จึงได้วางแผนมาสำรวจและทำทะเบียนเอกสารโบราณ

Tags : สมุทรสาคร , วัดเจ็ดริ้ว , เอกสารโบราณ , อักษรมอญ , สมุดไทย , ใบลาน , การสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล