ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
แสดงจารึกจากชุดคำค้น "เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทององค์พระธาตุ" จำนวน 15 รายการ
 

     
 
ชื่อจารึก : จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๗ (จ. ๓)
เนื้อหาโดยสังเขป :
พระตนคง วัดมหาธาตุ ได้ทำกระเบื้อง พระระเบียง และองค์พระธาตุ อีกทั้งถวายทองหนักก้อนหนึ่ง หุ้มองค์พระธาตุ แล้วปิดทอง ๓ แผ่นบนยอด โดยขอให้ตนพ้นทุกข์และเกิดทันพระศรีอารย์

ชุดคำค้น : อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23-24, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทององค์พระธาตุ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างกระเบื้อง, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระระเบียง, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างองค์พระธาตุ, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-พระศรีอาริยเมตไตรย, บุคคล-พระตนคง วัดพระธาตุ,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑
เนื้อหาโดยสังเขป :
ในปี พ.ศ. ๒๐๔๖ เจ้าเมืองนครสีทัตถมหาสุรมนตรีได้ขึ้นครองเมืองนครนี้มาแล้ว ๖ เดือน ทรงร่วมกับพระสงฆ์ ข้าราชการ และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ก่อสร้างวิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง ข้อความในจารึกกล่าวถึงรายละเอียดเรื่องวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโดยละเอียด

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2046, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเมืองแก้ว, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-พระศรีอาริยเมตไตรย, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างองค์พระธาตุ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-หล่อพระพุทธรูป, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทององค์พระธาตุ, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง-สีทัตถะมหาสุรมนตรี, บุคคล-สีทัตถะมหาสุรมนตรี,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง
เนื้อหาโดยสังเขป :
พ.ศ. ๒๐๒๒  เจ้าหมื่นน้อยใส ผู้ครองเมืองอ้อย ถวายนา และต้นหมาก แด่วัดบ้านยางหมากม่วง

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2022, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเจ้าติโลกราช, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทององค์พระธาตุ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน, บุคคล-เจ้าหมื่นน้อยใส,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๔ (จ. ๑๕)
เนื้อหาโดยสังเขป :
พ.ศ. ๒๓๒๑ สมเด็จเจ้าพระสังฆราชาคณะลังกาชาด ว่าที่คณะลังการาม วัดประตูขาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน และเจ้ากรมฝ่ายใน ได้ชักชวนสัปปุรุษทายกเรี่ยไรทองคำได้จำนวน ๑ ชั่งเศษ นำมาหุ้มบัวและวงลวดอกไก่บัวของพระเจดีย์ได้อย่างละ ๑ รอบ

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2321, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยธนบุรี, ยุคสมัย-จารึกสมัยธนบุรี-สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายพลอยหัวแหวน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทององค์พระธาตุ, บุคคล-สมเด็จเจ้าพระสังฆราชาคณะลังกาชาด, บุคคล-พระเจ้าตากสินมหาราช,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๒ (จ. ๑๒)
เนื้อหาโดยสังเขป :
หม่อมแพง, หลวงสงครามวิชิต, หม่อมเมือง, หม่อมเกิด, หม่อมชาติ, หม่อมรัดทอง, หม่อมชุ่มและหม่อมหุร ร่วมกันเรี่ยไรทองจากญาติทายก แล้วให้ช่างแผ่ทองหุ้มพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยขอให้กุศลนี้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน

ชุดคำค้น : อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23-24, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทององค์พระธาตุ, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, บุคคล-หม่อมแพง, บุคคล-หลวงสงครามวิชิต, บุคคล-หม่อมเมือง, บุคคล-หม่อมเกิด, บุคคล-หม่อมชาติ, บุคคล-หม่อมรัดทอง, บุคคล-หม่อมชุ่ม, บุคคล-หม่อมหุร,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกการสร้างฉัตร
เนื้อหาโดยสังเขป :
ในปี พ.ศ. ๒๓๗๕ มหาสวาธุเจ้าสังฆราชาประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ทุกวัด ร่วมกับพระองค์เจ้าสุวรรณหอคำเขลางค์ลัมพกบุรีประธานฝ่ายฆราวาส, เจ้าพระยามหาอุปราชา, เจ้าพระยาราชวงศ์,เจ้าพระยารัตนหัวเมืองแก้ว, เจ้าพระยาชัยสงคราม, เจ้าพระยาราชบุตรวรราชกนิษฐา และเจ้าพระยาศรีสุริยวงศา พร้อมใจกันสร้างฉัตรเพื่อบูชาพระธาตุ และได้แต่งทูตไปกราบทูลพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์เจ้ามีพระหฤทัยยินดีจึ่งได้พระราชทานแก้วและทองคำเปลวแก่คณะผู้สร้างฉัตร

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2375, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระยาพุทธวงศ์, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างฉัตร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-บูชาพระธาตุ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทององค์พระธาตุ, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง-พระองค์เจ้าสุวรรณหอคำเขลางค์ลัมพกบุรี, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงรัตนโกสินทร์, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 2, บุคคล-พระองค์เจ้าสุวรรณหอคำเขลางค์ลัมพกบุรี, บุคคล-เจ้าพระยามหาอุปราชา, บุคคล-เจ้าพระยาราชวงศ์, บุคคล-เจ้าพระยารัตนหัวเมืองแก้ว, บุคคล-เจ้าพระยาชัยสงคราม, บุคคล-เจ้าพระยาราชบุตรวรราชกนิษฐา, บุคคล-เจ้าพระยาศรีสุริยวงศา, บุคคล-พลวิชัยภิกขุ,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๙ (จ. ๕๐)
เนื้อหาโดยสังเขป :
เนื้อหาในจารึกนี้แบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนแรกกล่าวถึงการหุ้มทองและร้อยลูกปัด ตอนที่ ๒ กล่าวถึงการทำบุญกับพระบรมธาตุ โดยขอให้ได้สำเร็จพระนิพพาน ข้อความของทั้ง ๒ ตอนคงถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลคนละคน เมื่อพิจารณาจารึกแผ่นทองชิ้นอื่นๆ ประกอบ คาดว่าข้อความที่หายไปในตอนแรกน่าจะเป็นชื่อของพระสงฆ์ เนื่องจากข้อความที่ปรากฏต่อไปคือ “…..วัดหน้าพระลาน”

ชุดคำค้น : อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทององค์พระธาตุ, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๖ (จ. ๔)
เนื้อหาโดยสังเขป :
จารึกแผ่นทองชิ้นนี้ มีเนื้อหาต่อเนื่องมาจาก จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๕ (จารึกแผ่นทอง จ. ๕) กล่าวถึง การร่วมกันบริจาคทองคำสวมยอดพระบรมธาตุโดย ท่านคณะลังการาม ภิกษุสามเณร และญาติโยมทั้งปวง ใน พ.ศ. ๒๓๗๗ และขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2377, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทององค์พระธาตุ, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, บุคคล-สุด,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๕ (จ. ๕)
เนื้อหาโดยสังเขป :
ข้อความตอนบนกล่าวถึงการหุ้มทองคำโดย สุด และขอให้ตนได้ทันพระศรีอารย์ ส่วนข้อความตอนล่างไม่สมบูรณ์ เป็นเพียงการเริ่มต้นบอกวันเดือนปี ระบุ พ.ศ. ๒๓๗๗ (ดูเพิ่มเติมได้ใน จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๕ (จารึกแผ่นทอง จ. ๔ ซึ่งเป็นข้อความที่ต่อเนื่องไปจากตอนท้ายของจารึกชิ้นนี้)

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2377, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทององค์พระธาตุ, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-พระศรีอาริยเมตไตรย, บุคคล-สุด,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๙ (จ. ๔๕)
เนื้อหาโดยสังเขป :
แผ่นทองด้านซ้าย กล่าวถึงการห่มทองโดย จัน ใน พ.ศ. ๒๓๗๗ ตอนท้ายตั้งความปรารถนาขอให้ตนได้พบพระศรีอารย์ แผ่นทองด้านขวา กล่าวถึง การบริจาคทองคำเพื่อบุพระบรมธาตุโดยมหาอุบาสิกาชุมและทายกทั้งปวง ใน พ.ศ. ๒๒๓๕

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2235, อายุ-จารึก พ.ศ. 2377, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23-24, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระเพทราชา, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทององค์พระธาตุ, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-พระศรีอาริยเมตไตรย, บุคคล-มหาอุบาสิกาชุม, บุคคล-จัน,

อ่านรายละเอียด >>

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง