ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
แสดงจารึกจากชุดคำค้น "เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง" จำนวน 80 รายการ
 

     
 
ชื่อจารึก : จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองจาง เมืองเมาะ เมืองท่า เมืองลอง เมืองพยาก เมืองงาว เมืองเตาะ เมืองวัง เมืองแจ้ห่ม)
เนื้อหาโดยสังเขป :
ระบุนามเมืองจาง, เมืองเมาะ, เมืองท่า, เมืองลอง, เมืองพยาก, เมืองงาว, เมืองเตาะ, เมืองวัง และเมืองแจ้ห่มซี่งเป็นหัวเมืองขึ้นของนครลำปาง

ชุดคำค้น : ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-จาง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-เมาะ, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-ท่า, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-ลอง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-พยาก, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-งาว, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-เตาะ, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-วัง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-แจ้ห่ม,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองโคฎก เมืองบางขัง เมืองสำโรงทอง เมืองคีรีมาศ)
เนื้อหาโดยสังเขป :
ระบุนามเมืองโคฎกและเมืองบางขังเป็นหัวเมืองขึ้นของสวรรคโลก เมืองสำโรงทองและเมืองคีรีมาศเป็นหัวเมืองขึ้นของสุโขทัย

ชุดคำค้น : ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-โคฎก, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-บางขัง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-คีรีมาศ,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองพุทไธสมัน)
เนื้อหาโดยสังเขป :
ระบุชื่อเมืองพุทไธสมัน ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นของกรุงเทพมหานคร

ชุดคำค้น : ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-พุทไธสมัน,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองสุโขทัย เมืองราชธานี เมืองกงคราบ เมืองพิรามรงค เมืองพิแรมรมย์)
เนื้อหาโดยสังเขป :
ระบุนามเมืองและนามเจ้าเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นของกรุงเทพมหานคร เมืองราชธานี, เมืองกงคราบ, เมืองพิรามรงค์ และเมืองพิแรมรมย์เป็นหัวเมืองขึ้นของสุโขทัย

ชุดคำค้น : ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-สุโขทัย, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-ราชธานี, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-กงคราบ, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-พิรามรงค, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-พิแรมรมย์, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองสุโขทัย, บุคคล-ออกญาศรีธรรมศุภราช,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันตก (เมืองกรุงเก่า)
เนื้อหาโดยสังเขป :
ระบุถึงเมืองกรุงเก่า (อยุธยา) ซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นของกรุงเทพมหานคร และนามเจ้าเมือง

ชุดคำค้น : ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-กรุงเก่า, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองกรุงเก่า, บุคคล-พระยาไชยวิชิต,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองสุรินทร์ เมืองพิมาย)
เนื้อหาโดยสังเขป :
ระบุชื่อเจ้าเมืองสุรินทร์ คือ พญาสุรินทรภักดีศรีประไภยสุมล ขึ้นกรมมหาดไทย และเมืองพิมาย ขึ้นนครราชสีมา

ชุดคำค้น : ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-สุรินทร์, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-พิมาย, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองสุรินทร์, บุคคล-พญาสุรินทรภักดีศรีประไภยสุมล,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองเชียงทอง เมืองเชียงเงิน เมืองโกสามพิน เมืองบงการบุรี เมืองโบราณราช เมืองนาถบุรี เมืองไตรตรึงค์)
เนื้อหาโดยสังเขป :
ระบุนามเมืองเชียงทองและเมืองเชียงเงินซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นของตาก เมืองโกสามพิน, เมืองบงการบุรี, เมืองโบราณราช, เมืองนาถบุรี และเมืองไตรตรึงค์เป็นหัวเมืองขึ้นของกำแพงเพ็ชร์

ชุดคำค้น : ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-เชียงทอง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-เชียงเงิน, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-โกสามพิน, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-บงการบุรี, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-โบราณราช, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-นาถบุรี, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-ไตรตรึงค์,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองป่อง เมืองเถิน เมืองตาก)
เนื้อหาโดยสังเขป :
ระบุนามเมืองและนามเจ้าเมือง เมืองป่อง เมืองเถิน และเมืองตากซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นของกรุงเทพมหานคร 

ชุดคำค้น : ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-ป่อง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-เถิน, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-ตาก, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองเถิน, บุคคล-พระยาเถินบุรี, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองตาก, บุคคล-พระยาวิชิตชลธี,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองภูเวียง เมืองยศสุนทร)
เนื้อหาโดยสังเขป :
ระบุนามเมืองภูเวียงซี่งเป็นหัวเมืองขึ้นของเวียงจันท์ เมืองยศสุนทรเป็นหัวเมืองขึ้นของกรุงเทพมหานคร เจ้าเมืองนครพนมกินเมืองยศสุนทรด้วย

ชุดคำค้น : ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-ภูเวียง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-ยศสุนทร, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองยศสุนทร, บุคคล-พระสุนทรวงศา,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองสุวรรณภูมิ)
เนื้อหาโดยสังเขป :
ระบุชื่อเมืองสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นของกรุงเทพมหานคร และนามเจ้าเมืองคือพระรัตนวงษา

ชุดคำค้น : ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง, เรื่อง-การปกครองส่วนหัวเมือง-สุวรรณภูมิ, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองสุวรรณภูมิ, บุคคล-พระรัตนวงษา,

อ่านรายละเอียด >>

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง