ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
แสดงจารึกจากชุดคำค้น "เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง" จำนวน 17 รายการ
 

     
 
ชื่อจารึก : จารึกวัดโพธิ์คลาน
เนื้อหาโดยสังเขป :
พระยารามและออกหมื่นเทพได้ทำการหล่อระฆังขึ้นมอบแด่พระพุทธศาสนาเพื่อให้ตนได้พบพระศรีอารย์ในภายหน้า มีการบอกจำนวนทรัพย์ที่ใช้ และศักราชในตอนท้าย (พ.ศ. ๒๑๘๑)

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2181, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-พระศรีอาริยเมตไตรย, บุคคล-พระยาราม, บุคคล-ออกหมื่นเทพ,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว
เนื้อหาโดยสังเขป :
ข้อความจารึกบอกเวลาสร้าง ชื่อผู้สร้าง และวัตถุประสงค์ที่สร้างระฆัง ชื่อผู้บริจาคโลหะ น้ำหนัก และคำชักชวนผู้บริจาคไทยทานให้ตั้งความปรารถนา

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2158, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, วัตถุ-จารึกบนโลหะ, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
เนื้อหาโดยสังเขป :
เป็นข้อความของสมภารวัดกล่าวถึงการสร้างระฆังใบนี้

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2210, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์
เนื้อหาโดยสังเขป :
เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๙ พระยาแสนหลวงพิงไชยและพระเทวีได้มีศรัทธาสร้างระฆังลูกนี้ไว้ตีเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า และใช้เตือนพระสงฆ์ให้ลงอุโบสถปวารณากรรม

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2129, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า-สาวถีนรตรามังซอศรีมังสรธาช่อ, วัตถุ-จารึกบนโลหะ, วัตถุ-จารึกบนโลหะสีเขียว, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระสิงห์ เชียงใหม่, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ลงอุโบสถ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, บุคคล-พระยาแสนหลวงพิงไชย,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกระฆังทิศใต้วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง
เนื้อหาโดยสังเขป :
พ.ศ. ๒๓๖๓ เจ้าสุมนเทวราช พร้อมด้วยราชครูสังฆสงฆ์เสนาอำมาตย์และประชาชนทั้งหลาย ได้ร่วมกันหล่อระฆังลูกนี้ไว้เพื่อใช้ตีในพิธีบูชาพระมหาชินธาตุเจ้า

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2363, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเมืองแก้ว, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกบนระฆัง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองน่าน, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองน่าน-เจ้าสุมนเทวราช, บุคคล-เจ้าสุมนเทวราช,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์
เนื้อหาโดยสังเขป :
เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๒ สมเด็จเสฏฐอัคควรราชครูเจ้าสีหลรามาธิบดี ได้เป็นประธานหล่อระฆังลูกนี้ ไว้ตีบูชาพระสิงห์ (พระพุทธรูป)

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2172, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า-เจ้าเมืองน่าน, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระสิงห์ เชียงใหม่, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ลงอุโบสถ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, บุคคล-สมเด็จเสฏฐอัคควรราชครูเจ้าสีหลรามาธิบดี,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกระฆังทิศเหนือวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง
เนื้อหาโดยสังเขป :
พ.ศ. ๒๓๖๓ เจ้าสุมนเทวราช ได้เป็นประธานหล่อระฆังลูกนี้ไว้ตีเพื่อบูชาพระมหาชินธาตุเจ้า

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2363, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเมืองแก้ว, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกบนระฆัง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองน่าน-เจ้าสุมนเทวราช, บุคคล-เจ้าสุมนเทวราช,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกรอบองค์ระฆังสถูปศิลา
เนื้อหาโดยสังเขป :
จารึกกล่าวถึงบุคคล คือ “มหาเถร” ว่าเป็นผู้สร้างองค์ระฆัง

ชุดคำค้น : อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21-22, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีแดง, ลักษณะ-จารึกบนสถูป, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดศรีโคมคำ พะเยา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, บุคคล-มหาเถร,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๔ (ด้านซ้ายของนาค)
เนื้อหาโดยสังเขป :
ข้อความในจารึกไม่สมบูรณ์ ชำรุดบางส่วน จับความได้ว่ากล่าวถึงการสร้างสิ่งหนึ่งด้วยเงินและทองคำเพื่อถวายไว้ในพระศาสนา

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2210, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกที่ปากระฆังวัดเพชร อำเภอเสาไห้
เนื้อหาโดยสังเขป :
ข้อความในจารึกกล่าวถึงเจ้าอธิการวัดวัดศรีสรรเพชญ์และหมื่นสุวรรณที่ร่วมกันสร้างระฆังไว้สำหรับศาสนาเพื่อส่งวัดการ้อง

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2290, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดเพชร สระบุรี, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, บุคคล-เจ้าอธิการวัดวัดศรีสรรเพชญ์, บุคคล-หมื่นสุวรรณ,

อ่านรายละเอียด >>

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง