ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
แสดงจารึกจากชุดคำค้น "ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส" จำนวน 81 รายการ
 

     
 
ชื่อจารึก : จารึกที่ฐานพระสมุทรเจดีย์
เนื้อหาโดยสังเขป :
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๐ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) โปรดให้สร้างป้อม,กำแพงเมืองนครเขื่อนขัณฑ์และเมืองสมุทรปราการจากนั้นทรงดำริที่จะสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ จึงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังชักชวนข้าราชการและประชาชนร่วมกันนำหิน ทราย อิฐ มาถมและปรับพื้นที่ให้เรียบแล้วพระราชทานทรัพย์ซื้อวัสดุและค่าจ้างในการก่อสร้าง โดยแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ ถวายพระนามว่า “พระสมุทรเจดีย์” ตอนท้ายกล่าวอุทิศพระราชกุศลและขอให้ท้าวจตุมหาราชิกา, เทวดาทั้งหลายและพระรัตนตรัยช่วยคุ้มครองอาณาจักร อนึ่ง ความคิดที่จะสร้างพระเจดีย์นี้ มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) ซึ่งทรงโปรดให้หาหินและอิฐมาถมที่ดิน แต่ยังไม่ได้สร้างองค์พระเจดีย์ พระองค์ก็เสด็จสวรรคตไปเสียก่อน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) จึงได้กระทำการต่อตามพระราชดำริของรัชกาลที่ ๒

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ.2371, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ภาษา-จารึกภาษาไทย, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ, เรื่อง-การบันทึกเหตุการณ์, เรื่อง-การบันทึกเหตุการณ์-สร้างพระเจดีย์, บุคคล-พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกดวงชะตาฤกษ์สร้างวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
เนื้อหาโดยสังเขป :
ระบุถึงดวงชะตาฤกษ์ที่สร้างวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ.2377, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนแผนทองแดง, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ภาษา-จารึกภาษาไทย, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-การบันทึกเหตุการณ์, เรื่อง-การบันทึกเหตุการณ์-ดวงชะตาฤกษ์สร้างวัด,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๕ (ยาแก้พิษอติสาร)
เนื้อหาโดยสังเขป :
กล่าวถึงอาการของพิษไข้ “อติสาร” ให้รายละเอียดของสูตรยา วิธีประกอบเครื่องยา และวิธีรับประทาน

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2364, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-ตำรายา, เรื่อง-ยาสมุนไพร, เรื่อง-พืชสมุนไพร, เรื่อง-โรคและการรักษาด้วยสมุนไพร,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๘ (ยาแก้โรคลมชัก)
เนื้อหาโดยสังเขป :
กล่าวถึงโรค “ลมชัก” ซึ่งเกิดจากลมในร่างกายเคลื่อนไหวรุนแรงและเร็วมาก ข้อความในจารึกได้บอกถึงอาการของโรค ตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษา ตลอดจนการปรุง และวิธีใช้ยา

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2364, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-ตำรายา, เรื่อง-ยาสมุนไพร, เรื่อง-พืชสมุนไพร, เรื่อง-โรคและการรักษาด้วยสมุนไพร,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑ (ยาแก้โรคลม ตอนที่ ๑)
เนื้อหาโดยสังเขป :
กล่าวถึง “โรคที่เกิดจากลม” อันก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นกับอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ระบุอาการของโรค รายชื่อสมุนไพรที่ใช้ประกอบเครื่องยา วิธีปรุงยา และวิธีใช้ยา

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2364, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-ตำรายา, เรื่อง-ยาสมุนไพร, เรื่อง-พืชสมุนไพร, เรื่อง-โรคและการรักษาด้วยสมุนไพร,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔ (ยาแก้โรคกล่อน ตอนที่ ๑)
เนื้อหาโดยสังเขป :
กล่าวถึง “โรคกล่อน” ว่ามีกล่อนอยู่ ๕ ชนิด ได้แก่ อินท์ หรือกล่อนดิน กล่อนลม กล่อนน้ำ กล่อนหิน และกล่อนเลือด โดยจารึกหลักนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการ การรักษา และตำรับยาแก้โรคกล่อนน้ำเป็นหลัก

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2364, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-ตำรายา, เรื่อง-ยาสมุนไพร, เรื่อง-พืชสมุนไพร, เรื่อง-โรคและการรักษาด้วยสมุนไพร,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓ (ยาแก้โรคทุราวสา หรือโรคทางเดินปัสสาวะ)
เนื้อหาโดยสังเขป :
กล่าวถึง “โรคทุราวสา” หรือโรคทางเดินปัสสาวะ ระบุอาการของโรคโดยดูจากสีและลักษณะของน้ำปัสสาวะ คือ สีเหลือง, แดง, ดำ หรือขาวขุ่น ซึ่งแต่ละอาการก็มีตำรับยาและวิธีรักษาต่างกัน ในจารึกนี้ได้ให้รายละเอียดของเครื่องยาแต่ละสูตร ตลอดจนวิธีรับประทานยาให้เหมาะสมกับโรค

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2364, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-ตำรายา, เรื่อง-ยาสมุนไพร, เรื่อง-พืชสมุนไพร, เรื่อง-โรคและการรักษาด้วยสมุนไพร,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๙ (ยาแก้โรคริดสีดวง)
เนื้อหาโดยสังเขป :
กล่าวถึงโรค “ริดสีดวง” ซึ่งเกิดจากภาวะธาตุดินในร่างกายผิดปกติ สำแดงอาการที่ลิ้นเป็นส่วนใหญ่ ข้อความในจารึกได้บอกถึงอาการของโรค ตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษา ตลอดจนการปรุง และวิธีใช้ยา

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2364, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-ตำรายา, เรื่อง-ยาสมุนไพร, เรื่อง-พืชสมุนไพร, เรื่อง-โรคและการรักษาด้วยสมุนไพร,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๗ (ยาแก้โรคสันนิบาต ตอนที่ ๑)
เนื้อหาโดยสังเขป :
กล่าวถึงโรค “สันนิบาต” ๗ ประการ ซึ่งเกิดจากธาตุต่างๆ ในร่างกายผิดปกติ ทำโทษต่อร่างกายพร้อมๆ กัน ทำให้มีไข้ ข้อความในจารึกได้บอกวิธีรักษาอาการต่างๆ ของโรคด้วยตำรับยาสมุนไพร (หมายเหตุ: ภาพประกอบของ “จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๗” ในหนังสือ “จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร” ไม่ตรงกับคำจารึกและคำปริวรรตของ “ตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๗” แต่ตรงกับเนื้อหาของ “จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔”)

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2364, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-ตำรายา, เรื่อง-ยาสมุนไพร, เรื่อง-พืชสมุนไพร, เรื่อง-โรคและการรักษาด้วยสมุนไพร,

อ่านรายละเอียด >>
     
 
ชื่อจารึก : จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒
เนื้อหาโดยสังเขป :
เรื่องราวในจารึกแผ่นนี้กล่าวถึง การไต่สวนคนบาปในนรก ต่อจากแผ่นที่แล้ว กล่าวคือ เมื่อเมื่อวิญญาณถูกคร่าไปยังนรก พญายมจะถามว่า เคยเห็นเทวทูตทั้ง ๕ อันได้แก่ (๑) ทารกที่เพิ่งเกิด (๒) คนชรา (๓) คนป่วยไข้ (๔) นักโทษที่ถูกลงโทษโบยตี และ (๕) คนตาย หรือไม่หากผู้ใดตอบว่า เห็นแล้ว และเกิดความสังเวชในจิตใจ หรือระลึกเห็นธรรมได้ พญายมจะส่งผู้นั้นไปยังสุคติภูมิ และหากผู้ใดตอบว่า เห็นแล้วแต่มิได้เกิดความสังเวชใดๆ พญายมจะขว้างผู้นั้นลงนรก เพราะมีใจบาปหยาบช้า

ชุดคำค้น : อายุ-จารึก พ.ศ. 2381, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อนสีดำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นรก-สวรรค์, เรื่อง-การเมืองการปกครอง, เรื่อง-การเมืองการปกครอง-ลงโทษ,

อ่านรายละเอียด >>

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง